‘Een Koude Oorlog met China is een gevaarlijke en contraproductieve strategie’

66 Amerikaanse organisaties van zeer uiteenlopende signatuur zeggen: een Koude Oorlog met China is een gevaarlijke en contraproductieve strategie. Dit in een vredesoproep van het Quincy Institute (QI), een denktank die actie onderneemt voor een buitenlandse politiek van diplomatie en ‘militaire terughoudendheid’.

ChinaSquare plaatst de samenvatting als opiniestuk. De originele Engelse tekst van de merkwaardige oproep die we hieronder samenvatten kunt u nalezen op de website van het Quincy Institute, onder de titel
65+ Orgs: Cold War with China is a Dangerous and Self-Defeating Strategy – Quincy Institute for Responsible Statecraft

De tekst is een reactie op de Strategische Mededingingswet van 2021 van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de VS en de stemming erover in de Amerikaanse Senaat. De organisaties die de tekst met de waarschuwing tegen de Koude Oorlog onderschreven vertegenwoordigen miljoenen burgers in de Verenigde Staten.

Het belang van Amerikanen en anderen

Zij maken zich grote zorgen over de Koude Oorlogsmentaliteit in de Amerikaanse houding tegenover China. De organisaties, die spreken vanuit diverse ideologische overtuigingen, beseffen dat een nieuwe Koude Oorlog ‘niet de verbeteringen zullen brengen die de Amerikanen nodig hebben’. Een dergelijke periode van conflict zal, volgens hen, ook niet in het belang zijn van miljarden mensen in de wereld op wie het buitenlands beleid van de VS een weerslag heeft. Het conflict zal leiden tot verdere onzekerheid en verdeeldheid.

‘Gevaarlijk en kortzichtig’

De 66 organisaties schrijven dat beide grote politieke partijen steeds meer uitgaan van het gevaarlijke en kortzichtige wereldbeeld dat China de grote bedreiging zou zijn van welvaart en veiligheid van de VS. Politici adviseren een beleid van conflict waar niemand bij zal winnen. Dit verhaal bepaalt meer en meer het geopolitieke discours, maar ook het breed gedragen binnenlandse beleid bijvoorbeeld in de Endless Frontier Act, over grote sociale en industriële investeringen. Als deze initiatieven vooral, en zonder reden, gericht zijn tegen China voeden ze onvermijdelijk racisme, geweld, xenofobie en blank nationalisme.

De grote uitdagingen

Om de ware mondiale veiligheidsuitdagingen van vandaag – economische ongelijkheid en gebrek aan kansen, klimaatverandering, kernbewapening, pandemieën, financiële crisissen, verstoring van de toeleveringsketen en volksnationalisme – aan te pakken, zijn gezamenlijke, niet-militaire oplossingen nodig met China en andere landen. De regering en het parlement begrijpen de noodzaak van samenwerking wel. Maar als de politiek de relatie tussen de VS en China presenteert als een economische en militaire strijd tussen democratie en autoritarisme blijft er weinig ruimte voor de nodige samenwerking.  

Risico’s

De demonisering en het achterhaalde Koude Oorlogsdenken zorgen voor een destabiliserende wapenwedloop en creëren het risico op een escalatie die kan uitlopen op een allesverwoestend conflict. Dit denken ondermijnt ook de mensenrechtenagenda en ondersteunt de bewering van de Chinese regering dat alle kritiek enkel gericht is op het verzwakken van China. Bovendien leidt het tot kortzichtige veiligheidspartnerschappen met autoritaire regeringen, alleen maar om te concurreren met Beijing.

Voor een andere economie

President Biden en het Congres doen er, volgens het platform van de 66, beter aan zich te richten op innovatie, samenwerking en multilateralisme, niet op vijandigheid en confrontatie. ‘Zo kunnen we de uitdagingen en dat wat de aandacht van ons allen vraagt, aanpakken. Wat gewone Amerikanen nodig hebben om hun toekomst veilig te stellen, is niet de onderdrukking van de Chinese economie – een economie die nauw verweven is met die van de VS – maar een fundamentele herstructurering van de eigen economie’. Voor de welvaart van werkende mensen zowel die in de Verenigde Staten als die in China is een rechtvaardigere wereldeconomie nodig die het menselijk welzijn centraal stelt, niet de bedrijfswinsten. Met geldverspilling voor het Pentagon, met de aanwakkering van volksnationalisme en racisme zullen we dit niet bereiken.

Unieke kans

Het besluit van de tekst van het Quincy Institute is: ‘we hebben een unieke kans om de Amerikaanse regering op een andere manier te laten zorgen voor de veiligheid van haar bevolking. Dat zal ze niet doen door meer militarisering en demonisering van China, integendeel. Als de Amerikaanse regering niet snel van koers verandert, creëren de twee grote partijen het risico op een nieuwe Koude Oorlog met China die de hardliners in beide landen sterker zal maken en die zal leiden tot meer geweld tegen bevolkingsgroepen afkomstig uit Azië en de Pacific. Dat zal ook de ware werkelijk existentiële bedreigingen de we met zijn allen delen niet afwenden’.

Het Quincy Institute brengt politieke adviseurs en academici samen die Washington willen inspireren tot een vreedzaam buitenlands beleid. Om zijn bereik en invloed te verbreden richt het instituut zich tot een breed spectrum van visies, van ‘progressief tot conservatief’. Zij publiceren op hun platform Responsible Statecraft

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *