Energiebeleid tussen twee vuren

China wil het aandeel van hernieuwbare energie in 2030 uitbreiden tot 35% van de energievoorziening en dit in plaats van de oorspronkelijke geplande 20%. Anderzijds meent de onderzoeksgroep CoalSwarm dat niettegenstaande beperkingen op de bouw van steenkoolcentrales toch opnieuw voor 259 gigawatt aan steenkool centrales in aanbouw zouden zijn.

Bloomberg heeft kennis genomen van een herzien plan van de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie dat het aandeel van hernieuwbare energie in de energievoorziening in 2030 beduidend uitbreidt. In plaats van de eerder beoogde 20% hernieuwbare energie streeft het ontwerp naar 35% dat jaar. Het ontwerp probeert ook de subsidielast van de regering te verlichten door sterke straffen in geval van niet naleving.

De Nationale Ontwikkeling- en Hervormingscommissie heeft eveneens besloten om tussen 2018 en 2020 het aandeel van het niet-hydro elektriciteitsverbruik in sommige provincies te vergroten. Binnen-Mongolië wordt bijvoorbeeld gevraagd dit te verhogen van het voorgaande doel van13% naar 18%. Ook de doeleinden voor Yunnan en Xinjiang werden hoger bijgesteld. Het document vraagt dat bedrijven die de nieuwe doeleinden niet naleven schadeloosstelling betalen aan de bedrijven voor elektriciteitsverdeling. Deze gelden zullen gebruikt worden om regeringssubsidies te dekken voor projecten in hernieuwbare energie. China heeft de voorbije jaren meer geld in groene energie gestopt dan gelijk welk ander land, maar de factuur viel duur uit voor de regering. Naar verluidt zou het herziene ontwerpplan pas tegen het einde van dit jaar officieel worden aangekondigd.

Steenkool

De onderzoeksgroep CoalSwarm ziet echter op basis van satellietfoto’s een omgekeerde beweging in de praktijk. Volgens CoalSwarm bouwt China 46 gigawatt aan nieuwe steenkoolcentrales. De projecten in aanbouw zouden deel uitmaken van een ‘tsunami’ voor 259 gigawatt aan steenkoolcentrales. De groep herinnert er aan dat in 2014-16 de goedkeuring voor centrales bij de provinciale autoriteiten gelegd werd. Dit leidde in de praktijk tot een verdrievoudiging van de vergunningen tussen 2013 en 2015.

Daarna beval de regering dat deze vergunde projecten zouden worden vertraagd, uitgesteld of geschrapt. Het gaat volgens CoalSwarm om 57 gigawatt aan stop gezette projecten die nu toch opnieuw operationeel zouden zijn. De groep merkt op dat gezien China wereldwijd instaat voor de helft van de stroom die opgewerkt wordt door elektriciteit, deze politiek doorslaggevend is voor het effect op de klimaatpolitiek. Volgens Professor Yuan Jiahai van de North China Electric Power University bedraagt de capaciteit aan elektriciteit door steenkoolcentrale al 993 gigawatt. Hij is er van overtuigd dat China zijn doelstelling uit het 13-de vijfjarenplan dat een plafond van 1100 gigawatt voorzag, kan realiseren. Toch waarschuwt Coalswarm dat de bijkomende capaciteit niet compatibel is met het Klimaatakkoord van Parijs.

Tekort

Feit is dat volgens het National Bureau of Statistics het elektriciteitsverbruik tijdens het eerste semester steeg met 9,4%. Hoofd Planning Li Fulong zei op 30 juli dat het steenkoolverbruik tijdens die periode steeg met 3,1% en dat de belangrijkste driver nieuwe steenkoolcentrales zijn  De zomer heeft echter geleid tot een tekort aan energie in provincies als Shandong, Henan, Hunan, Hubei en Zhejiang. In Shandong werd het tekort op 3 gigawatt geraamd.

Dit leidde tot een losser maken door het Energiebestuur van de politiek die weer vergunningen verstrekte in Shaanxi, Hubei, Jiangxi en Anhui. ChinaDialogue merkt op dat de gebruiksgraad van steenkoolcentrales nog niet het gezond niveau van 5500 uren per jaar haalt, m.a.w. er zijn er te veel. Door een prijsverhoging van de steenkool vorig jaar werkten de thermische centrales overigens in het eerste semester in de rode cijfers. Kortom, vooraleer de herziene doeleinden voor energie in de praktijk worden omgezet, lijkt zich nog een interessante discussie te ontspinnen over het lot van steenkool.

Bronnen: SCMP, ChinaDialogue

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *