Explosie in steenkoolmijn: 107 doden (upd)

Een gasexplosie in een staatssteenkoolmijn in de provincie Heilongjiang heeft al 107  slachtoffers gemaakt. Er konden 420 mijnwerkers ontsnappen, er is nog één vermiste.

blastnoHet dodelijkste mijnongeval in vier jaar gebeurde zaterdag om 14u30 lokale tijd op 500 meter onder de grond in de Xinxingsteenkoolmijn, die valt onder de ‘Heilongjiang-Longmeistaatsmijngroep’ in de stad Hegang. Op het ogenblik van de ontploffing waren 528 arbeiders aan het werk onder de grond. Zo’n 310 redders proberen de opgesloten mijnwerkers te bevrijden. Er werden 29 gewonden opgenomen in het ziekenhuis, van wie 6 in kritieke toestand. In de mijn hadden zich nooit eerder ongevallen voorgedaan. Indien het ongeval zich tijdens de dagshift had voorgedaan, was het dubbel aantal werknemers aanwezig geweest en zou het dodental nog groter geweest zijn.
Vicepremier Zhang Dejiang was een half uur later ter plaatse en moedigde de hulpverleners aan om al het mogelijke te doen om de nog opgesloten mijnwerkers te bevrijden. Hij zette ook een onderzoeksteam op en bezocht het lokale ziekenhuis. Het parket  van het hoogste niveau is ter plaatse voor het onderzoek. De vicedirecteur van de Mijnveiligheid en Arbeidsinspectie beweerde dat de veiligheidsinstructies duidelijk niet werden nageleefd. Nochtans werd één uur voor de ontploffing een alarm gegeven waarbij de elektriciteit werd afgesloten en het bevel tot evacuatie werd gegeven. Volgens het hoofd van de arbeidsinspectie, Lu Lin, was een gaslek het begin van het incident en door de gebrekkige ventilatie werd het erger door het zich verder verspreidend gas. Hij spreekt ook van nalatigheid in het bestuur van de mijn, zoals het niet aanwezig zijn van een verantwoordelijke voor de arbeidsveiligheid. Ook zouden bij de laatste check-up door de nationale arbeidsinspectie 4200 stukken uitrusting niet-gecertificeerd zijn bevonden, en dit probleem was eveneens nog niet opgelost. De laatste provinciale inspectie daarentegen was nauwelijks voorbij, maar had dan weer niets noemenswaardig opgeleverd. Gesuggereerd wordt dat ook te veel volk aan het werk was, wat zou verklaren dat er één uur na het afkondigen van het alarm nog veel doden vielen.

Redders dalen af in de schacht

Redders dalen af in de schacht


De Xinxingsteenkoolmijn ligt 400 km ten oosten van de provinciale hoofdstad Harbin en heeft een jaarlijkse toegelaten capaciteit van 1,14 miljoen ton. Longmei Hegang is een van de 520 topstaatsmijnen en produceert 12 miljoen ton en heeft een reserve van 3 miljard ton. Volgens haar eigen website staat de groep op nummer 12 van de grootste mijnen. De 3 topverantwoordelijken van de mijn werden ontslagen. Li Zhanshu, gouverneur van Heilongjiang, zei dat hij de verantwoordelijkheid voor de ramp op zich neemt. Het eindrapport over de oorzaak zou niet voor 60 dagen bekend worden. Nu wordt gediscussieerd over het compensatiepakket voor de nabestaanden: die kunnen kiezen tussen uitbetaling in één som of per maand.

De regering heeft het voorbije jaar 1000 kleine mijnen gesloten om het aantal mijndoden te verminderen. Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar waren er 11 grote mijnongevallen met 303 doden.  Gasexplosies blijken zoals hier de voornaamste oorzaak. Tot overmaat van ramp deed zich ook een ontploffing voor in een mijn in Hunan, waar 11 doden vielen op 33 mijnwerkers. Een drietal personen is er nog vermist. Na de ramp in Heilongjiang stuurde de provincie Anhui inspecteurs naar haar mijnen om te zien of de arbeidsveiligheid er wordt gerespecteerd.

Zie CCTV-video over ontploffing

De Chinese staat probeert al jaren met wisselend succes een einde te maken aan de onveilige werkomstandigheden en aan de dodelijke ongevallen. Kleine en verouderde mijnen worden tot sluiting gedwongen. Dat moet soms met de grove middelen, want het levert een hardnekkig gevecht op met hebberige kleine ondernemers en corrupte ambtenaren die hen de hand boven het hoofd houden. Staatsmijnen zijn over het algemeen veel veiliger dan particuliere mijnen waar het winstbejag maar al te vaak op de eerste plaats komt. Xinxing lijkt de uitzondering te zijn die de regel bevestigt.
In Tragic price for keeping us warm, een bitter opinie-artikel in de officële krant Global Times schrijft een journalist naar aanleiding van de ramp: ‘bij ons in China vallen er nog steeds 1.182 doden per geproduceerde megaton steenkool, wat 50 keer meer is dan in westerse mijnen…‘ en ‘de winter is een heilloos seizoen. De energievoorziening hangt af van steenkool. Hoe groter de vraag, hoe groter de kans om enorme winsten binnen te slepen. De superwinsten van de sector doen het uitschijnen alsof de levens van de mijnwerkers goedkoop, bijna waardeloos zijn..’ http://opinion.globaltimes.cn/observer/2009-11/486887.html
Voor informatie over de inspanningen van de overheid zie ook http://www.infochina.be/nl/node/325

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *