FOCAC: Xi Jinping belooft Afrika $ 60 miljard

Op het FOCAC-forum (Forum on China African Corporation) met de Afrikaanse landen heeft president Xi Jinping in Johannesburg beloofd om $ 60 miljard te investeren in de Afrikaanse landen en hun schulden te herschikken. Xi deed ook voorstellen om de onderlinge betrekkingen op 5 vlakken te verbeteren.

xijpzafric2

Xi, Zuma, Mugabe slaan handen ineen


President Xi Jinping stelde op het FOCAC in Johannesburg voor om de relatie met de Afrikaanse landen op te trekken tot een alomvattend strategisch partnerschap en ook de handen ineen te slaan om een nieuw tijdperk van win-win samenwerking en gemeenschappelijke ontwikkeling te openen. Om daarbij een juist evenwicht te vinden tussen het naleven van de principes en het nastreven van voordelen stelde de Chinese president voor de samenwerking te stoelen op 5 pijlers.
In politiek moeten de twee zijden elkaar vertrouwen en behandelen als gelijken waarbij China vindt dat de Afrikaanse zaken door de Afrikanen zelf beslist moeten worden. Op economisch vlak dient een win-win samenwerking te worden nagestreefd, zodat de voordelen van economische complementariteit tot uiting komen. Ten derde zal de dialoog tussen de volkeren aangezwengeld worden met uitwisselingen van jeugd, vrouwen, denktanks, media en universiteiten. Voorts zouden beide zijden elkaar ook gaan helpen op het vlak van de veiligheid. Tenslotte riep Xi op tot samenwerking op internationaal vlak en het verdedigen van gemeenschappelijke belangen. Hij noemde verder nog de snelle ontwikkeling van Afrika onweerstaanbaar waarbij hij noteerde dat de Afrikaanse landen hun industrialisatie versnellen en een onafhankelijke en duurzame ontwikkeling nastreven. De tendens naar Afrikaanse eenheid is eveneens onweerstaanbaar vond Xi.

Concreet

xijpzafric

Xi en echtgenote met Zuma en vrouw


Concreet beloofde Xi de mooie principes te concretiseren met een investeringspakket van $ 60 miljard dat voor de komende 3 jaar $ 5 miljard aan nul intrest leningen omvat; $ 35 miljard aan voorkeur financiering en leningen die deel uitmaken van een ontwikkelingsplan uit 10 punten, $ 5 miljard gaat bijkomend naar zowel het  China-Africa Development Fund en het  Special Loan for the Development of African SMEs en $ 10 miljard naar een  China-Africa production capacity samenwerkingsfonds. Het pakket is vooral gericht op 3 problemen die de ontwikkeling van Afrika tegenhouden namelijk onvoldoende infrastructuur, een gebrek aan geschoold personeel en een tekort aan fondsen.
Wat het tekort aan geschoold personeel betreft, zal China een aantal regionale beroepsopleidingscentra opzetten, 200.000 technici opleiden en 40.000 zullen opgeleid worden in China. Tezelfdertijd zal China aan 2000 Afrikaanse studenten mogelijkheden bieden tot het bekomen van diploma’s en 30.000 studiebeurzen verstrekken. Op het vlak van armoedebestrijding zullen 200 “Happy Life”-projecten gelanceerd worden met focus op vrouwen en kinderen. Om de modernisering van de landbouw te versnellen zullen projecten qua landbouw ontwikkelingscentra uitgevoerd worden in 100 Afrikaanse dorpen, 30 teams van landbouwexperts naar Afrika gestuurd worden en gaan 10 Chinese en 10 Afrikaanse onderzoekscentra samenwerken. China dat ook bezorgd is over de schade die de armen geleden hebben door El Nino, gaat 1 miljard yuan ($ 156miljoen) verstrekken aan noodhulp aan de getroffen landen. Op het vlak van veiligheid kondigde Xi $ 60 miljoen gratis steun aan voor de African Union bij de uitbouw van een snelle Afrikaanse interventiemacht
Xi beloofde ook achterstallige schulden op renteloze leningen voor de minst ontwikkelde landen te zullen schrappen. De Zuid-Afrikaanse president Zuma zei dat Afrika de Chinese hulp nodig heeft om de overvloedige natuurlijke grondstoffen te verwerken. Vorser Li Zhibiao bij de Chinese Academy of Social Sciences stipt aan dat de Chinese hulp niet volledig altruïstisch is omdat bij de ontwikkeling van de Afrikaanse grondstoffen een stuk overcapaciteit van China gebruikt gaat worden. De $ 60 miljard toegezegde steun is meer dan de bedragen in het verleden en gaat ook in tegen de verwachting van Afrika-kenner Brautigam die dacht dat China het wat kalmer aan zou doen

Balans

xijpzafr3

Xi met 13 Afrikaanse staatshoofden


De Chinese minister van Handel Gao Hucheng zei op een conferentie te Johannesburg dat China zijn belofte uit 2012 om Afrika $ 20 miljard te verstrekken, overschreden heeft. Bij de $ 20 miljard zijn er voor meer dan $ 17 miljard aan leningen gegaan naar infrastructurele projecten: het eerste moderne stadsspoor in Addis Abeba, de spoorweg tussen Abuja-Kaduna in Nigeria, het Kaleta Hydropower Station dat de opwekking van elektriciteit in Guinee verdubbelde. Gao voegde er aan toe dat de afgelopen 3 jaar Chinese bedrijven $ 10 miljard directe investeringen deden in het continent waarbij een glasvezel fabriek in Egypte en een luchtvaart joint-venture in Ghana.
Hij preciseerde dat de verschafte hulp de afgelopen 3 jaar 40% hoger lag dan gedurende de periode tussen 2009 en 2011. Het geld werd gebruikt voor het opleiden van meer dan 30.000 Afrikanen en voor 900 hulpprojecten op diverse vlakken. Hij detailleerde verder nog de verschafte medische hulp, de aangelegde spoorwegen en de bouw van 20 economische en handelszones op het continent. Ook 400 speciale landbouwcentra, scholen en ziekenhuizen werden gebouwd, China stuurde 20.000 landbouwexperts en dokters en verschafte 55.000 studiebeurzen.
Voegen we hier nog aan toe dat tijdens het presidentieel bezoek aan Zimbabwe deze week, China $ 1,2 miljard leningen verstrekte om de verouderde Hwange steenkoolcentrale te moderniseren aldus minister van Financiën Patrick Chinamasa die voorts nog beloofde dat China nog andere elektriciteitsprojecten zal steunen. In Zimbabwe is de stroom gerantsoeneerd.
De top werd zondagavond besloten met een gemeenschappelijke verklaring en een actieplan dat zich uitstrekt over 3 jaren. Het voorstel van Xi Jinping om de relaties op te trekken naar een alomvattend strategisch partnerschap werd aanvaard.
focac1215
Bronnen: China Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar