Grootste en hoogste PV-centrale opgestart

De Kela elektriciteitscentrale in Zuidwest China is ’s werelds grootste en hoogst gelegen centrale die de stroom uit zonnepanelen combineert met waterkracht. Het project zal nog worden verbonden met het  Lianghekou Hybrid Storage opslagsysteem. Bloomberg verwacht dat de doeleinden aan duurzame energie van 2030 tegen 2025 worden bereikt.

Kela PV-station Foto: Global times Disclaimer

De Kela PV-elektriciteitscentrale bevindt zich op meer dan 4000 meter hoogte in het Yalong bekken in het zuidwesten van de provincie Sichuan. Het project dat zo groot is als 2000 voetbalvelden heeft een capaciteit van 1 miljoen KW en biedt stroom aan 70.000 gezinnen. De centrale is ontworpen en gebouwd door PowerChina Chengdu Engineering. De elektriciteit van de PV-centrale wordt verbonden met de Lianghekou waterkrachtcentrale en nadien geïntegreerd in het net.  

De complementariteit tussen water en zonne-energie houdt in dat fotovoltaïsche cellen zijn aangesloten op waterkrachtcentrales en dat de regelprestaties van waterkracht de schommeling van de fotovoltaïsche productie kunnen stabiliseren. Is de PV productie hoog, vermindert de Lianghekou-waterkrachtcentrale de output en slaat water op. Zoals we eerder schreven ‘De waterkrachtcentrale levert meest stroom in de zomer en minst in de winter wanneer het waterdebiet lager is. De fotovoltaïsche centrale functioneert optimaal in lente en herfst. Maar elke nacht valt de productie volledig weg. Door de combinatie helpen de twee centrales elkaars zwakkere perioden uitvlakken waardoor er geen of minder back-up met thermische centrales of elektriciteitsopslag nodig wordt’.

Het project zal naar schatting jaarlijks meer dan 600.000 ton standaard steenkool besparen en de uitstoot van kooldioxide met meer dan 1,6 miljoen ton verminderen. Om de combinatie van PV met waterkracht compleet te maken, wordt nog gewerkt aan een opslagsysteem dat Lianghekou Hybrid Storage heet. Hoe dan ook het nieuwe hybride project maakt de provincie die in augustus vorig jaar te kampen had met een stroomprobleem, minder afhankelijk van waterkracht.
Vorige week startte ook de werking van de 800 KV UHV-lijn tussen de Baihetan waterkrachtcentrale op de grens van Sichuan en Yunnan en de provincie Zhejiang. De lijn kan op 7 milliseconden stroomsturen naar de provincie die zich op 2000 km bevindt.

Baihetan waterkracht centrale Fofo China Daily Disclaimer


Achtergrond

Volgens de China Electricity Council (CEC) bedraagt de maximale stroombelasting in China dit jaar ongeveer 1,37 miljard kilowatt, 80 miljoen kilowatt meer dan het elektriciteitsverbruik in 2022. In geval van lang aanhoudend extreem weer kan de belasting met meer dan 100 miljoen kilowatt toenemen. Uit de cijfers van januari tot mei blijkt dat de secondaire sector (maakwerk, bouw, verwerking) 2.364 kWH verbruikte of 66,9% van de elektriciteitsproductie. Momenteel is het stroomaanbod in door droogte getroffen regio’s echter stabiel. Het Energiebestuur heeft overigens midden juni voor de eerste keer een grootschalige provinciegrenzen overschrijdende stroomuitval noodoefening gehouden.

Momenteel bedraagt de geinstalleerde capaciteit van niet fossiele energieopwekking  1,36 miljard KW
of 51% van het totaal. Waterkracht, windenergie en opwekking van zonne-energie, inclusief de opslag van nieuwe energie, spelen een grotere rol in de stroomvoorziening van China. Maar de inzet van generatoren voor nieuwe energie kan niet van de ene op de andere dag worden voltooid. Elektriciteitsopwekking met kolen is nog steeds een belangrijke manier van stroomvoorziening in China,

Kolengestookte stroom was van januari tot mei goed voor 70,7 procent van de totale stroomopwekking in China. Bloomberg verwacht echter dat China tegen 2025 zijn wind- en zonne-energie capaciteit verdubbelt tegen 2025. Tegen dan zou de capaciteit 1.371 GW bedragen terwijl Xi Jinpng in 2020 tegen 2030 1200 GW voorop stelde.

Bronnen: Global Times, https://www.hydroreview.com/, Bloomberg

Print Friendly, PDF & Email