Guangdong heeft eigen gezondheidsplan

  
Guangdong ziekenhuis
Guangdong ziekenhuis

De provincie Guangdong zal 42 miljard yuan investeren om ziekteverzekering te bieden aan haar bevolking. Uit een document dat aan het publiek wordt voorgelegd, blijkt dat het doel is om 95 % van de ongedekte stedelijke bevolking en 98 % van de landelijke bevolking de verzekering aan te bieden.

De nationale regering kwam eerder dit jaar met een globaal plan ter hervorming van de gezondheidszorg. Dit kan geïmplementeerd worden in provinciale plannen die verder mogen gaan. Dit is de bedoeling van Guangdongs plan, dat komt van de ‘Provinciale Ontwikkelings-en Plancommissie’ en aan het publiek voor advies wordt voorgelegd. De schema’s dekken ook gepensioneerden van failliete ondernemingen, universiteitsstudenten, bedienden uit de privésector en migranten met stabiele jobs. In het verleden was Guangdong een voorloper inzake gezondheidshervorming wegens een sterke financiële situatie. Experimenten tegen te hoog oplopende medische kosten werden uitgevoerd in Shenzhen, Shaoguan en Zhanjiang.
Het provinciaal bestuur wil de experimenten uitbreiden naar meer gebieden dit jaar. Bedoeling is vooral de ziekenhuizen te stoppen die te veel aanrekenen om hun verliezen te dekken. Ook zullen dokters worden toegelaten om hun beroep uit te oefenen in meer dan één instelling. Het voorgelegde plan houdt ook een plafond in van de prijs van voorgeschreven geneesmiddelen. Medische hulp aan senioren zonder kinderen, wezen en daklozen zal eveneens worden opgeschroefd. Het plan voorziet tot slot de bouw van 76 kantonale ziekenhuizen en ook gezondheidscentra in alle dorpen tegen 2011.
Hoewel het nationale plan inzake gezondheidszorg zowel in de steden als ten lande hoofdzakelijk gebaseerd is op publieke instellingen, toch wil de Chinese overheid de participatie van de privésector versterken. Waar nu van de jaarlijkse 5 miljard bezoeken aan gezondheidsinstellingen nauwelijks 9,5 % aan instellingen uit de privésector betreft, ziet China de supplementaire rol van de privé op termijn stijgen tot 20 à 30 % aldus een gezondheidsexpert, geciteerd door de “Global Times”.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar