Handelsminister: ‘Europese groene transitie onmogelijk zonder China’

De Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher zegt aan de Financial Times dat de groene omvorming van de Europese economie onmogelijk is zonder China. Het land controleert immers bijna de hele toeleveringsketen van zonne-energie ter wereld en een groot deel van de wereldwijde verwerkingscapaciteit voor grondstoffen die cruciaal zijn voor de groene transitie

Minister Liesje Schreinemacher Foto Wikimedia Disclaimer

In juli 2022 besloten we een artikel over de rivaliteit VS-China over schone technologien met ‘ Het is overigens de vraag of de in het westen nagestreefde energietransitie kan zonder samenwerking met China’. De Nederlandse minister Liesje Schreinemacher heeft daarover aan de Financial Times volledige duidelijkheid verschaft.

De westerse landen willen hun afhankelijkheid van China verminderen juist op het ogenblik dat er een stijging van de vraag is naar schone technologie zoals zonne-energie en autobatterijen, een industrie die wordt gedomineerd door in China gevestigde bedrijven. ‘China controleert bijna de hele toeleveringsketen van zonne-energie en een groot deel van de verwerkingscapaciteit voor grondstoffen die cruciaal zijn voor de groene transitie’. Liesje Schreinemacher merkt ook op ‘dat China veel onderzoek & ontwikkeling verricht en dat het een heuse schande zou zijn volledig te ontkoppelen van China’. Ze vindt dat Nederland een sterke handelsrelatie heeft met China en meent ‘dat we elkaar nodig hebben wanneer het gaat over de groene omvorming en onze economieën meer duurzaam te maken’.

De G7 werd het vorige week eens te ‘derisken’ ten aanzien van China door te proberen meer kritieke grondstoffen uit andere bronnen te importeren en door binnenlandse cleantech-industrieën op te bouwen.  De EU heeft in maart plannen opgesteld om zich te richten op meer binnenlandse mijnbouw en verwerking van kritieke materialen. Volgende maand zal de Commissievoorzitter von der Leyen een strategie voor economische veiligheid onthullen, ondanks de twijfels in sommige lidstaten dat het blok een protectionistische wending neemt.

Screening

Schreinemacher, die voor het einde van het jaar China met een handelsdelegatie zal bezoeken, stelt dat ‘het verminderen van onze strategische afhankelijkheden niet betekent dat we de handel volledig moeten stopzetten zolang we onze bronnen en waardeketens diversifiëren’. Vermits China bijna de hele toeleveringsketen van zonne-energie ter wereld en een groot deel van de wereldwijde verwerkingscapaciteit controleert voor grondstoffen die cruciaal zijn voor de groene transitie vraagt Schreinemacher dat de EU twee maal nadenkt vooraleer over te gaan tot screening van Europese investeringen in Chinese geavanceerde technologieën.

Ze beschrijft de geplande screening van uitgaande investeringen als een ‘zeer zwaarwichtig instrument’ om de economische belangen van het blok te beschermen’. ‘We vinden het erg belangrijk dat we precies weten wat het doel ervan is en hoe het kan worden uitgevoerd’, zei de Nederlandse Handelsminister nog. .Ze benadrukte daarbij dat de bevoegdheid over economische veiligheid bij de nationale regeringen ligt. VS-BuZa minister Blinken zal op 31 mei met de EU discussiëren over screening van uitgaande investeringen en gecoördineerde exportcontroles in een holistisch perspectief zo weet de Financial Times. Den Haag en Japan zijn al de VS gevolgd qua uitvoer van chipmachines waarover Schreinemacher tegen de zomer meer details zal verstrekken.  Ze wil echter dat de EU in Brussel met de andere landen volgt zodat die beloven geen in Nederland vervaardigde uitrusting te re-exporteren.

Argusogen

Het standpunt van de Nederlandse minister zal vooral met argusogen gevolgd worden door de intern verdeelde coalitie in Duitsland. Verwacht wordt dat de lang aangekondigde nieuwe Duitse China-politiek niet klaar zal zijn voor 20 juli, de  datum van de intergouvernementele dialoog met de Chinese regering. De Groenen stonden totnutoe meer gereserveerd tegenover China dan kanselier Scholz en zijn kabinetschef Wolfgang Schmidt. Wat zal het groene standpunt zijn als duidelijk wordt dat er geen groene transitie komt zonder China?

Bron: Financial Times

Print Friendly, PDF & Email