Hardnekkige strijd tegen woestijnvorming

Een nieuw programma van premies voor het beschermen van de steppen is opgestart in de noordwestelijke provincie Xinjiang. In de komende vijf jaar zullen 1,2 miljoen herders jaarlijks 13.4 miljard yuan subsidies uit de centrale staatskas krijgen.
In ruil daarvoor zal wel 101.000 km² steppe (meer dan drie maal België) niet meer mogen begraasd worden. In die zone vinden we 79.000 km² ernstig door woestijnvorming bedreigde steppe en 21.000 km² op de woestijn herwonnen  steppe. Verder komen er subsidies voor 359.000 km² steppe (meer dan 10 maal België) die moet verbeterd worden door minder begrazing en het planten van de juiste grassoorten. Alle subsidies worden berekend per km².
Xinjiang heeft in totaal 573,000 km² steppe.
Xinjiang is de regio van de Oeigoeren, maar dat zijn boeren die vooral in de oases leven. In de steppen vinden we Mongolen en Kazakken, en ook groepen Kirgiezen. De problemen met woestijnvorming zijn er te vergelijken met het aangrenzende Mongolië: klimaatopwarming, overbegrazing, teveel nieuwe akkerbouw, mijnontginningen, en de traditionele manier van produceren en leven.
Niet alle experten zijn het eens met dergelijke grootschalige graasverboden; volgens sommigen speelt het grazen een rol in het natuurlijk herstel van de bodem. Dit soort maatregelen vinden we overigens ook op grote schaal terug in Mongolie en op het plateau van Qinghai en Tibet, allen ernstig door woestijnvorming bedreigd. Wat betreft Tibet en de Tibetaanse gebieden in Qinghai worden ze door oppositiegroepen in het buitenland aangeklaagd als een aanslag op de traditionele leefwijze.
Woestijnvorming bedreigt 27% van het Chinese grondgebied en 400 miljoen mensen. Dat zijn de cijfers die vorige vrijdag, de Werelddag ter Bestrijding van Woestijnvorming, naar voor geschoven werden. Dat betekent dus 2,6 miljoen km² (85 maal België) zand- of woestijnoppervlakte. Daarvan kan een half miljoen km² gerecupereerd worden. Gedurende de voorbije vijf jaar is effectief 12.400 km² omgevormd in grassland of bos, nog geen half procent van het bedreigde gebied en een illustratie dat het gevecht tegen woestijnvorming ver van gewonnen is. Een voorbeeld is de toeristische oase Dunhuang (182.000 inwoners)  die van drie zijden belaagd wordt door de voortkruipende woestijn. Ter gelegenheid van de Werelddag gaat in Beijing een conferentie op hoog niveau door, waar afgevaardigden van 13 Afrikaanse landen uitgenodigd zijn.China biedt er  aan de bedreigde Afrikaanse landen zijn technologie en expertise aan.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *