Hernieuwbare energie: tragere maar efficiëntere groei

De Chinese overheid gaat een meer marktgerichte energiepolitiek voeren. Investeringen in hernieuwbare energie moeten efficiënter worden, regionale overcapaciteit moet opgeslorpt en de subsidies gaan verminderen. Een rapport van het ratingbureau Fitch analyseert de plannen.

Volgens dat rapport zal de toename van het geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare energie, vooral van fotovoltaïsche energie, dit jaar vertragen. Nieuwe projecten zullen efficiënt en goedkoop zijn zodat ze zonder subsidies rendabel worden.

Het rapport vertrekt van een nationaal actieplan voor hernieuwbare energie dat gezamenlijk opgesteld is door de Nationale Commissie voor Hervormingen en Ontwikkeling (NCRD)-een soort superministerie van economie- en het Nationale Agentschap voor Energie (NEA) .

Minder stroomverlies

Het actieplan voorziet dat China tegen 2020 de gebruiksgraad van wind-, zonne- en waterkracht moet optrekken tot 95%, wat internationaal een zeer hoog niveau is. Dat betekent dat nog slechts 5% van de opgewekte groene energie mag verloren gaan.

Een reden voor verlies van opgewekte groene stroom is de bouw van gesubsidieerde installaties ver van de gebruikers, en op plaatsen waar soms nog geen adequaat transportnet bestaat.

Volgens Li Chuangjun van de NEA was er in 2018 al een positieve tendens. De hoeveelheid verloren zonne-energie daalde met 1,8 miljard kWh. De hoeveelheid verloren windkracht zelfs met 14,2 miljard kWh.

Het Fitch rapport stelt dat de nationale gebruiksgraad al boven de 90% ligt en verdere verbetering technisch en economisch moeilijker wordt. Het verwacht dat de overheid meer zal gaan inzetten op grotere efficiëntie bij de productie.

Meer marktgericht en efficiënter

Door de afbouw van de subsidies is het nodig dat operatoren zorgvuldiger zijn in de keuze van de locaties, rekening houden met de vraag in de regio, en actiever deelnemen aan de elektriciteitsmarkt om hun installaties volledig te kunnen benuttigen.

Zo staat in het actieplan dat de handel in rechten om te produceren en de interprovinciale handel in hernieuwbare energie aangemoedigd gaan worden. In de toekomst wil men ook innovatieve producten, zoals een combinatie van hernieuwbare en van thermische (steenkool) elektriciteit op de markt brengen. De markt zal operatoren er toe aanzetten te streven naar lagere productiekosten door betere technieken en optimaal gebruik van de installaties.

De Chinese overheid zal volgens het rapport de goedkeuring en subsidiëring van nieuwe projecten laten afhangen van de vraag in de markt. Het is waarschijnlijk dat hierdoor het groeiritme van gesubsidieerde projecten zal afnemen.

In 2018 steeg de productie van hernieuwbare energie tot 1.870 miljard kWh, een toename met 170 miljard.

Bron: China.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *