Hervorming van de staat en de partij op schema

Op vrijdag 5 juli hield een werkgroep onder leiding van Xi Jinping een vergadering om de aan de gang zijnde hervorming van de staat en de partij te beoordelen.

hervorming

De reorganisatie is begonnen in 2018. Het is de bedoeling dat de communistische partij China krachtiger gaat leiden en dat de overheid haar bestuurlijk vermogen verbetert. Verder moet het leger parater zijn en horen de massaorganisaties, zoals de vrouwenvereniging en de vakbonden dynamischer te werken.  

‘Groots en meeslepend’

Tot nog toe zijn 80 departementen op het centrale niveau en staatsorganen hervormd. Daarbij waren in totaal 1,8 miljoen functionarissen betrokken. Wetten en regelingen moesten worden aangepast. Het management, de structuur, de doelstellingen en het personeelsbestand zelf ondergingen wijzigingen.

Stroomlijning

Er is een stroomlijning gaande. Alle lange tijd was er sprake van dat departementen in elkaars vaarwater zaten of dat versnippering de doeltreffendheid in de weg stond. Bij het Centraal Comité verdwijnen er vier coördinatieorganen, bij de Staatsraad (het Kabinet) twee. Dit alles moet ertoe leiden dat de overheid efficiënter op de economie kan ingrijpen, de markt beter gaat reguleren. Andere belangrijke aandachtspunten voor het Kabinet zijn: social management, openbare dienstverlening en milieubescherming.

Rampen en grondstoffen

In verschillende ministeries zijn uiteindelijk 21 departementen ontbonden. Er zijn ook ministeries gecreëerd, zoals dat van Rampenbeheersing en dat van Grondstoffen. Daarin is een aantal afdelingen opgenomen, zodat de regering sneller en doeltreffender op rampen kan reageren en beslissingen inzake het eigendom en de aanwending van grondstoffen kan nemen. Verder wordt er ook aan de diensten voor justitie en wetshandhaving gesleuteld om de bevolking eenvoudiger en op een meer bevredigende manier te helpen op dit terrein.

Creëer 2, 3 meer Centrale comités

Op het niveau van de partij is er een aantal opvallende ingrepen. Sommige ‘centrale leidende werkgroepen’ hebben een zwaarwegender statuut gekregen en zijn nu heuse centrale comités geworden. Daaruit kun je afleiden dat een aantal politieke gebieden blijkbaar meer aandacht nodig hebben. Het zijn: de voortgezette economische hervormingen, cyberspace, financieel-economische hervormingen en buitenlandse zaken. Voor de algemene opbouw van een rechtsstaat en voor financieel toezicht zijn twee aparte nieuwe centrale comités in het leven geroepen. Met de herstructurering van de gewapende politiemacht versterkt de partij zijn zeggenschap over het leger nog.

Tussentijds

hervorming

Xi was van mening dat de hervorming al resultaat heeft geboekt, maar het werk ‘is niet afgelopen’. Het zal volgens de president en partijleider van China een institutionele garantie betekenen voor de verbetering van het socialisme met Chinese kenmerken en voor een beter bestuur van het land, in synergie met de langdurige heerschappij van de CPC.

Bronnen: Xinhua, China Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar