Onderwijs in China: voor een morele, veelzijdige en moderne vorming

Het onderwijs in China moet een grondige hervorming en kwaliteitsverbetering krijgen. In een document uitgaande van leidende organen staan de doelstellingen beschreven.

Chinese schoolkinderen (foto China Daily / IC)

De richtlijn stelt: ‘het is nodig dat het onderwijs in China de kinderen vormt tot burgers met een veelzijdige morele, intellectuele, fysieke en esthetische scholing. Daarbij hoort ook een flinke werkhouding’. ‘De allround kwaliteit zal samengaan met het verwerven van correcte overtuigingen, vaderlandsliefde, integriteit, een brede kennis en ambitie’. 

Morele waarden

Deze vorm van onderwijs die de nadruk legt op morele opvoeding en een veelzijdige ontwikkeling wordt doorgevoerd in alle scholen. Diegenen die de richtlijn hebben opgesteld zijn overtuigd van het succes dat het verplichte onderwijs kan hebben als het doordrenkt is van ‘idealen, socialistische kernwaarden, het beste van de traditionele Chinese cultuur’ en wat ze een ‘gezonde geest’ noemen. Ter bevordering van een ‘flinke werkhouding’ zullen de scholen leerlingen aanmoedigen om deel te nemen aan fysieke arbeid. De (betaalde) Amerikaanse China-nieuwsbrief Sinocism leest in de Chineestalige versie van het Xinhua-bericht een extra opmerking. Er zou ‘meer controle’ komen op ‘online games en korte videofilmpjes‘.

Veelzijdig modern

De ‘allround kwaliteit’ houdt ook in: de leerlingen grondig aanleren hoe ze kennis kunnen verwerven en een innovatieve houding aankweken. Onder veelzijdige ‘fysieke en esthetische’ vorming verstaan de onderwijshervormers dat de gymlessen meer aandacht krijgen, maar dat ook het kunstonderwijs en allerlei kunstzinnige activiteiten zullen worden gestimuleerd. De onderwijsautoriteiten zullen zorgen voor de nodige middelen om informatietechnologie overal op te nemen in het onderwijsprogramma. Het is zeer belangrijk dat gratis onderwijsmaterialen van goede kwaliteit ter beschikking komen van leerlingen en studenten in plattelandsgebieden en afgelegen streken.

Methodisch

Wat de methode aangaat zal de klemtoon liggen op klassikaal lesgeven. De lerarenopleiding moet beter. Het is nodig aspirant leraren te bekwamen in heuristische en interactieve methodes. (Heuristiek is ‘de kunst van het vinden’, die zich erop toelegt om methodisch en systematisch tot uitvindingen en ontdekkingen te komen). Dat zal de lesgevers stimuleren om hun leerlingen aan te zetten tot het doordenken en het stellen van vragen. Leraren hebben overigens recht op betere salarissen en werkvoorwaarden. Veel van het succes van de hierboven beschreven hervormingen ligt in de handen van schooldirecteuren die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het zijn de CPC en de Staatsraad (het Chinese Kabinet) die de richtlijnen hebben uitgevaardigd.

Het Chinese richtsnoer

In ontwikkelingen binnen het westerse onderwijs blijft de nadruk liggen op de individuele ontplooiing, die leerlingen klaar moet maken om hun plaats te veroveren en te verdedigen in het beroepsleven. Een eigen mening, digitale vaardigheden en een kritische geest zullen hen daarbij van dienst zijn. De Chinese onderwijshervormers willen op dat vlak wel een en ander overnemen, want ze zijn gevoelig voor de kritiek dat het Chinese onderwijs te volgzame burgers kweekt. Maar het is duidelijk dat het Chinese onderwijs in het algemeen zijn eigen en andere bestemming heeft. Het richtsnoer is in China dat van de collectieve en morele waarden en het streven naar sociale rechtvaardigheid.

Bronnen: China Daily, Xinhua, sinocism.com, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar