Hu: op onderwijs mikken

President Hu Jintao vraagt meer aandacht voor onderwijs en heeft hiervoor een vijfpuntenplan. Vandaag is het in China ‘de Dag van de Leraren’ en gisteren bracht Hu alvast een bezoek aan de Renmin-universiteit van Beijing, aan de lerarenopleiding daar en de middelbare school waar ze een samenwerkingsverband mee heeft. Hij herhaalde een aantal zaken waarvoor hij in juli aandacht gevraagd had in een opgemerkte toespraak voor een belangrijke onderwijsconferentie.
Onderwijs is voor Hu de hoeksteen van de verjonging en de sociale vooruitgang van de natie en kan borg staan voor een alzijdige ontwikkeling van haar individuele burgers. De overheid moet wat onderwijs betreft innovatief zijn, kijken naar wat er in andere landen gebeurt en ervoor zorgen dat iedereen, in heel China gelijke rechten geniet. Hu wil dan ook dat de overheid en de partij het land mobiliseren voor het grote Nationale Onderwijsplan 2010-2020 (dat onlangs na brede maatschappelijke consultatie werd aangenomen).
Wat zijn de vijf stappen om dat te bereiken? Een: niet alleen meer aandacht, maar ook effectief meer geld. Vier procent van het BNP naar onderwijs tegen 2012 moet volgens Hu te doen zijn. Twee: meer gericht zijn op het menselijk kapitaal met zijn specifieke kenmerken zoals de individualiteit, de creativiteit en de praktische zin van de jongeren of het enthousiasme en het perfectionisme van de leraren. Drie: de onderwijsinstellingen wat minder betuttelen. Ze zelf ideeën en talent laten ontwikkelen en niet bang zijn om scholen te laten beheren door de particuliere sector. Ten vierde moeten de CPC en de regering erop toezien dat de onderwijskansen eerlijk verdeeld zijn, want niemand mag achterblijven om financiële redenen. Ten slotte moet de gedachte nagestreefd worden dat de kwaliteit van het onderwijs het meeste talenten voortbrengt voor China. Hu kwam op dat laatste punt terug in zijn toespraak voor de leraren en professoren van de Renmin-universiteit, toen hij hen aanspoorde om vooral veel materiaal te leveren teneinde de besluitvorming van de regering te verbeteren (Hu’s geliefde thema van de wetenschappelijke ontwikkeling).
De president huldigde tijdens zijn bezoek ook modelleraren en leraren die zich hadden ingezet voor de hulp bij aardbevingen. Een aanwijzing dat in het Chinese onderwijs naast de cognitieve kant de ideologische en morele component de nodige aandacht blijft krijgen.
Bron: Xinhua
Zie ook http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-09/10/content_11283369.htm over de enorme werkdruk in het onderwijs

modelleraren en hulpverleners bij aardbeving

modelleraren en hulpverleners bij aardbeving

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *