Betere seniorenzorg beloofd

China wil gradueel zijn initiatieven voor senioren en de verouderende bevolking verbeteren. Dit zei de viceminister van Sociale Zekerheid bij de voorstelling van een officieel witboek over de ‘human recources’-politiek van de regering, dat het voorts nog had over de uitdagingen qua werk en de aangeboden bijscholing.
In de steden zijn 235 miljoen personen gedekt door een basispensioenverzekering, maar in de rurale gebieden zit de pensioenverzekering maar in een pilootfase. China’s crisispunt inzake de verouderende bevolking wordt in 2035 verwacht, wanneer 810 miljoen werkenden 294 miljoen 65-plussers zullen moeten ondersteunen. Momenteel zijn er 12,5 % 60-plussers, maar dit zal verhogen tot 31 % tegen 2050. China denkt aan een versoepeling van de gezinspolitiek en het optrekken van de pensioenleeftijd, maar is zich bewust van de protesten die hierdoor in andere landen werden veroorzaakt. Naast het beloven van betere diensten voor senioren zijn ook de uitdagingen inzake tewerkstelling vrij ernstig.

Vice minister Wang Xiaochu (links) met woordvoerder rechts

Vice minister Wang Xiaochu (links) met woordvoerder rechts


Zo’n 24 miljoen personen kijken momenteel uit naar jobs, waaronder 6,3 miljoen afgestudeerden. Het aantal beschikbare nieuwe werkplaatsen bedraagt echter maar de helft van dit aantal. De problemen met de afgestudeerden doen zich telkens voor in de herfst, de problemen voor het vinden van een job bij migranten stelt zich telkens tijdens de lente. De regering heeft van 2005 tot 2009 drie miljoen professionals een beroepsvorming verschaft, waarbij speciale programma’s gericht zijn op minderheidsgroepen in West-China. Zo werden 2888 kaderleden uit minderheidsgroepen vorig jaar opgeleid. Eind 2009 waren er meer dan 6000 technische scholen en opleidingscentra,  evenals 20.000 privéscholen die een beroepsopleiding gaven. Ook voor afgestudeerden bestaan er scholingscentra, die hen moeten toelaten beter voorbereid op de werkvloer te beginnen.
Cijfers witboek.
China’s werkende bevolking bedraagt één miljard, of 112 miljoen meer dan in 2000. Van de 780 miljoen werknemers is 45 % vrouw. De meerderheid heeft meer dan 9 jaar school gelopen en 10 % kreeg hoger onderwijs. Zo wordt gesteld dat het aantal arbeidskrachten van “hoge kwaliteit” 114 miljoen bedraagt. Het gemiddeld inkomen in de steden bedroeg 15.781 yuan in 2008; landelijk bedraagt het 4761 yuan. Van 2005 tot 2009 werden in de steden 50 miljoen nieuwe jobs geschapen en 45 miljoen overtallige boeren werden overgeplaatst naar niet-landbouwsectoren. Momenteel gaat meer dan 10 % van het BNP naar ‘human recources’. Van 2006 tot 2009 werden 528.000 ambtenaren aangeworven door examens. Van 2003 tot 2009 werden 40.000 kaderleden van regering en partij aangesteld door een open selectie en 339.000 werden uitgekozen na competitie. Van 1978 tot 2009 studeerden 1,6 miljoen Chinese studenten in het buitenland en daarvan keerden er 500.000 terug.
lees:  Tekst witboek
Zie ook:  CNTV

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *