Hunan wil vervuilde gronden terug tot leven wekken

De provincie Hunan zal een expertenteam bijeen brengen dat een rapport moet opmaken over de bodemvervuiling die de met zware metalen vervuilde Xiangrivier veroorzaakt. Dit wordt dan de basis van een rehabilitatie van de gronden die enkele jaren in beslag kan nemen. Dit bleek uit de toespraak van gouverneur Du Jiahao voor het provinciaal Volkscongres.

xiangvervuil

Wassen van kledij nabij grootste arsenicummijn


50 miljoen personen hangen af van  de Xiangrivier voor hun waterbevoorrading en de irrigatie van de landbouw. De rivier bevat echter ook 70 % van de vervuiling met zware metalen in de provincie. Hunan produceerde in 2012 tezelfdertijd 2.760.000 ton non-ferro metalen als 26.310.000 ton rijst of 13 % van ’s lands totaal. De eetwareninspectie van de provincie Guangdong vond in 6 loten rijst te grote concentraties cadmium en de 6 loten kwamen allen uit Hunan. Al in 2011 was Hunan het eerste pilootgebied dat door de regering werd uitgekozen om de verontreiniging met zware metalen tegen te gaan. Dit werd in september nog bevestigd als topprioriteit en de regering wil 59 miljard yuan investeren in de schoonmaak van het bekken.
Ondertussen werden al stappen gezet. In 2013 startte de provincie 228 projecten op tegen de vervuiling met metalen en sloot 127 vervuilende ondernemingen. Volgens de gouverneur waren eind 2013 al meer dan 1000 vervuilende ondernemingen gesloten. 92 % van het water in de 42 controlestations beantwoordde dan aan de nationale normen 4,7 % meer dan het jaar voordien. De provincie lanceerde ook een speciaal project om honderden miljoenen afvalslib uit het Xiangbekken te behandelen. Het opzetten van fabrieken wordt beperkt tot 20 km buiten de zone waar de rivier ontspringt,

Rehabilitatie

Het provinciaal bestuur is nu van plan een team te verzamelen dat de vervuiling bestudeert om in een latere fase de vervuilde gronden op te schonen. Na het sluiten van vervuilde ondernemingen is het de beurt om pilootprojecten op te starten die de vervuilde landbouwgronden rehabiliteren en die de variëteiten aan gewassen aanpassen. De oplossing van het probleem kan enkele jaren vergen. De grond in Hunan is rijk aan zuren en bio-organische meststoffen zullen gebruikt worden om de zuurtegraad te verminderen. De provincie heeft al gezorgd voor meer investeringen op dat terrein, waarbij ook toelagen voor de promotie van bio-organische meststoffen. Veel is nog te doen. De lokale milieudiensten hebben vaak geen ervaring met het bestrijden van zware metalen. Door de financiële en technische steun van de centrale regering voelt de provincie zich echter beter in staat om deze lokale milieudiensten leiding te geven in de controle op de zware metalen.
Bron: China Daily
 

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Hunan wil vervuilde gronden terug tot leven wekken

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *