Lagere besturen bezig met hun groene omvorming

Provincies, autonome regio’s en steden zijn bezig hun ontwikkeling groener te maken. We illustreren dit aan de hand van de Autonome Regio Binnen-Mongolië en ook met de steenkoolstad Liupanshui in Guizhou.

HST doorheen stad Ulanqab

Binnen-Mongolië is een een belangrijke steenkool producerende regio en een basis voor de energie- en chemische industrie. De Autonome Regio probeert op verschillende manieren haar ontwikkeling op een groene manier bij te sturen. In de Buertai steenkoolmijn te Ordos die deel uitmaakt van de Shenhua Shendong Coal Group wordt de steenkool automatisch gekapt. Door de slimme installaties moeten de mijnwerkers enkel toezicht houden op deze geautomatiseerde machines wanneer ze steenkool kappen 360 meter onder de grond. “Slimme mijnen vormen immers een belangrijk deel bij de uitbouw van ‘groene mijnen’”, aldus Zhao Chunguang bij Buertai die benadrukt dat het efficiënt omspringen met de grondstof wordt verbeterd en dat minder steenkoolafval wordt verspild. Vorig jaar werden 15 steenkoolmijnen uit Binnen-Mongolië opgenomen in de nationale lijst van ‘groene mijnen’.  De autonome regio beweert al 381 ‘groene mijnen’ te hebben uitgebouwd waarvan er 67 een nationale erkenning kregen.

Mechanisering in de steenkoolmijn

Vorig jaar hebben verschillende lagere besturen in Binnen-Mongolië de bouw van hernieuwbare energieprojecten opgevoerd. In de bannier Xilingol werden al voor 7 miljoen kW windmolenparken aangelegd en verbonden met het elektriciteitsnetwerk. De stad Tongliao begon met de bouw van een grootschalig project dat zowel thermische-, wind- en zonne-energie integreert. Xilongol is gestopt met de goedkeuring van nieuwe projecten voor steenkoolproductie en is van plan bestaande mijnen in cruciale weidegebieden gradueel te laten stoppen.

Bouw fabriek die ethyleenglycol haalt uit steenkool

Momenteel neemt de geïnstalleerde capaciteit aan hernieuwbare energie 36% in van de totaal geïnstalleerde capaciteit voor stroomopwekking in de regio. Met zijn grote oppervlakte aan weiden en bossen en met talrijke rivieren en meren vormt Binnen-Mongolië de grootste ecologische zone met de meeste diversiteit in Noord China. Xilingol maakt ook de bescherming van weiden, grote bossen en natte gebieden tot een hoofdtaak. Volgens Zhang Yongjun van de regionale Commissie voor Hervormingen en Ontwikkeling heeft de regio door de vermindering van het aantal schapen, de vervanging van schapen door vee, het evenwicht tussen graslanden en vee en door het weidebeheer van de dieren effectief zijn uitgestrekte graslanden hersteld. De gemiddelde vegetatiebedekking van weilanden in Binnen-Mongolië bedroeg 44 procent in 2020, 4 procentpunt meer dan in 2012.  De voorbije 5 jaar voltooide de Autonome Regio jaarlijks ecologische herstelwerkzaamheden in meer dan 0,7 miljoen ha bossen en driemaal zo veel in graslanden. 0,8 miljoen ha woestijnvorming kwamen ook jaarlijks onder controle.

Liupanshui

Schilderachtig Meihuaping in Liupanshui

In de grond van Liupanshui (Oost-Guizhou) zitten 23 miljard m³ ton steelkool. Vorig jaar bereikte de winst van de sector 458 miljoen $ of het vijfvoudige in vergelijking met 2015. Belastingen op de steenkoolmijnen en warmtekracht centrales staan in voor 30% van het stedelijk totaal, aldus nog burgemeester Li Gang die verder uitlegt dat steenkool, elektriciteit, staal en bouwmaterialen 85% uitmaken van de toegevoegde waarde in het maakwerk. Li wil echter zijn stad met het imago van steenkool slokop omvormen tot een lokale economie met meer milieuvriendelijke ondernemingen. De stad zal steenkoolbedrijven subsidiëren voor technologische innovatie in het verminderen van de uitstoot en de verbetering van de efficiency. Liupanshui streeft ook de ontwikkeling na van nieuwe industriële clusters in het kader van de groene en koolstofarme ontwikkeling in de stad.  De nadruk ligt op sectoren zoals nieuwe energie bijvoorbeeld lithium en waterstofkracht en op ontluikende industrie zoals nieuwe materialen, het Internet of Things en moderne logistiek.

Slimme aluminiumfabriek in Liupanshui

Liupanshui investeerde eerder 53 miljard yuan in 183 projecten op het vlak van infrastructuur, platforms voor openbare diensten en innovatie in het maakwerk. Daardoor was het al mogelijk stappen te zetten in de groene omvorming. Twee steenkoolmijnen die omgevormd werden, kregen erkenning als slimme ondernemingen. De eerste route van een stadsbus op waterstof rijdt sinds 5 maart. Ook de waterstofproductie-installatie en het waterstoftankstation van de stad zijn gestart met proefactiviteiten. Daarnaast heeft Liupanshui een team gevormd met academische waterstof specialisten die de stad zullen leiden op weg naar meer waterstof projecten in de stad.

Peoples Daily, China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *