Lagere inkomens minder belast


Volkscongres bespreekt nieuwe belastingswet


De belastingvrije som van het maandinkomen in de wet inkomstenbelasting wordt verhoogd tot 3.500 yuan (€ 373,6). Het spreekt vanzelf dat dit een verlichting zal betekenen voor de lagere inkomens. Het
permanent comité van het Nationaal Volkscongres (parlement in China) heeft die beslissing genomen na een openbare raadpleging. De comitéleden onderzoeken nu ook of het financieel verantwoord is om het tarief van de laagste schijf naar 3 procent te verlagen. Dat zou een supplementaire ontlasting geven voor de lagere en middelhoge inkomens. Volgens bepaalde bronnen zouden zelfs 70% van de belastingbetalers daar beter van worden.

Inkomstenbelasting voor personen met een maandsalaris wordt geheven op het inkomen boven de belastingvrije som. Dat inkomen is in negen schijven verdeeld waarbij elke schijf progressief meer wordt belast. Je moet vanaf het moment dat je 2000 yuan per maand verdient belasting betalen. Die drempel zal nu worden verhoogd. De heffing op de laagste schijf is 5 procent, maar ook dat staat ter discussie. In april dienden volksvertegenwoordigers het amendement ter zake in. Het permanent comité van het parlement heeft het ontwerp voor een nieuwe wet inkomstenbelasting aan het publiek voorgelegd, onder andere via internet, zoals dat steeds vaker gaat in China. Het was de bedoeling een opinieraadpleging te houden en nog meer bruikbare voorstellen te verzamelen. Volgens officiële bronnen hebben 82.707 burgers hun mening gegeven. Vijftien procent waren voor het verhogen tot 3000 yuan (het oorspronkelijke voorstel) en 48 procent zou voorgesteld hebben om pas belastingen te gaan heffen vanaf 5000 yuan per maand. Er kwamen ook voorstellen binnen om meer en betere aftrekposten te bedenken voor gezinslasten, onderwijs en medische kosten. Ook die ideeën kunnen een interessante input zijn voor de wetgevers. Bij het ontwerp hadden de indieners rekening gehouden met gegevens over de gemiddelde maandelijkse consumptie per hoofd onder de stedelijke bevolking. 
Op 27 juni is het geamendeerde ontwerp dan ter tafel gekomen en op 30 juni is het aangenomen: een belastingvrije som van 3.500 yuan (€ 373,6), hoger dan dat oorspronkelijk de bedoeling was, maar nog niet zo hoog als veel burgers blijkbaar zouden willen. Andere verbeteringen blijven op de agenda.
Bron: Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *