Leger gereorganiseerd vanaf 1 januari

Het Chinese Volksbevrijdingsleger wordt vanaf nieuwjaar gereorganiseerd in 5 regionale onderdelen in plaats van zeven voorheen. Ook de vier hoofdkwartieren worden tot een herleid. De recentralisatie gaat echter gepaard met een decentralisatie naar kleinere eenheden toe op het vlak van de divisies.

PLAlegerPresident Xi Jinping die aan het hoofd staat van de machtige “Central Military Commission” had voorheen aangekondigd dat het leger zou inkrimpen met 300.000 personen waardoor er 2 miljoen troepen zouden overblijven. De operatie zou resulteren in 170.000 militairen die hun baan zouden verliezen. Vorige week schreef generaal Liu Yuan voor wie er een promotie inzit naar de Disciplinecommissie al een afscheidsbrief waarin hij verklaarde de laatste politiek Commissaris bij het “General Logistics Department” te zijn omdat de Central Military Commission besliste om drie van de vier hoofdkwartieren te schrappen namelijk het Politiek Departement, het departement Logistiek en het departement Bewapening. Enkel de algemene Staf blijft over.
Volgens de South China Morning Post zal binnenkort ook meegedeeld worden dat de zeven regionale strategische zones herleid worden tot vijf. Het meest in het oog vallende hierbij is de westelijke zone die de helft van het land omvat en zich uitstrekt van Tibet tot Xinjiang en waartoe een derde van de militairen zouden gaan behoren. Als hoofdkwartier wordt aan Urumqi gedacht in plaats van Lanzhou of Chengdu. De huidige 7 regio’s dateren uit 1985-88. Volgens militair analist Antony Wong Dong uit Macao is het eveneens de bedoeling om de klemtoon meer te gaan leggen op een brigade-systeem dan op de 13 huidige legergroepen en dit komt neer op meer lenige eenheden: i.p.v. 15.000 nu naar eenheden van 4.500 manschappen.

Zones

Naast de westelijke zone worden de commandoposten te Guangzhou en in Nanjing herdoopt tot milzonestxt (2)de Zuidelijke en de Oostelijke zones. Het commando in Jinan maakt voortaan deel uit van de brede Centrale zone die hoofdzakelijk Beijing beschermt, terwijl de Noordelijke zone de 3 noordoostelijke provincies omvat en Binnen-Mongolië. Deze zone moet zich vooral toeleggen op mogelijke problemen met Mongolië, Rusland en Korea. De oostelijke en de zuidelijke gevechtszones die de belangrijkste bases van de zeemacht omvatten, worden verantwoordelijk voor de maritieme veiligheid in de Oostelijke en Zuidelijke Chinese zee. Volgens militair expert Liang Guoliang uit Hongkong zouden de plannen nog in laatste instantie  aangepast kunnen worden.

Inschakelen burgers

platopbrass

Generaal Cai Yingting (l) wordt getipt als stafchef, gen. Liu Yuan bij de Disciplinecommissie en gen. Liu Zuocheng als hoofd landleger

Over de te verwachten 170.000 overtallige militairen heeft het PLA Daily al een tipje van de sluier opgelicht. Het stelt dat China van de westerse legers kan leren “hoe zij niet-militair personeel inschakelen bij het functioneren van Defensie: namelijk voor niet gevechtstaken als catering, medische diensten en communicatie apparatuur”.   Indien de bestaande commando’s te Jinan en in Chengdu geschrapt worden, betekent dit het verdwijnen van 60.000 banen. De vijf nieuwe strategische zones zouden elk niet meer dan 3000 personeelsleden overhouden. Geen wonder dus dat het dagblad van het Volksbevrijdingsleger recentelijk al herhaalde malen opriep om zich te scharen achter de reorganisatieplannen van President Xi Jinping. Hijzelf verwacht dat de reorganisatie tegen 2020 volledig doorgevoerd en verwerkt is.

Bron: SCMP, the Diplomat, http://www.globalsecurity.org

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.