Lessen trekken uit de rellen van Urumqi

onderwijs voor minderheden

onderwijs voor minderheden

De centrale regering wil lessen trekken uit de rellen van Urumqi; ze stuurde begin november een onderzoeksteam van 400 kaderleden uit bijna alle ministeries naar Xinjiang; onder hen dozijnen onderministers of hoger, bijv. een onderdirecteur van de almachtige Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, een vicegouverneur van de Nationale Bank, en een vicevoorzitter van de Beurscommissie. Ze moesten onderzoek doen naar methoden voor snellere economische ontwikkeling, die tegelijk de sociale stabiliteit verzekert.

De campagne voor de ‘Ontwikkeling van het Westen’ is nu tien jaar bezig en vooral in het licht van de Urumqirellen tussen Oeigoeren en Han dit jaar en omdat Xinjiang een economisch strategisch gebied is, wil men haar bijsturen.
Gedurende de tien jaar van de campagne ‘Ontwikkeling van het Westen’ zijn de staatsinvesteringen in regio’s met veel minderheden gestegen van 27 miljard euro in 1999 tot 180 miljard in 2008. Het geld ging vooral naar infrastructuur, zoals spoorwegen, wegen, gasleidingen. Het bruto regionaal product steeg van 430 euro naar 1600 euro per persoon. Het netto geldinkomen van boeren steeg van 162 naar 339 euro. Het aantal armen daalde met 25 miljoen. 
Tien punten stonden op de agenda van de huidige onderzoeksteams: economische groei, opening naar de buitenwereld, meer welvaart, betere sociale zekerheid, opvoeding en cultuur, godsdiensten van de minderheden, versterking van de Partij, de verdere rol van het ‘Productie- en Constructiekorps’ (*), het behoud van de sociale stabiliteit, en grensdiplomatie. Alle ministeries moeten na deze inspectieronde een verslag overmaken aan de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, die daaruit een plan zal distilleren dat aan de regering voorgelegd wordt. In maart 2010 zou daarover een grote conferentie met alle betrokken partijen gehouden worden en daarna worden de nieuwe maatregelen doorgevoerd.
 
* Productie- en Constructiekorps: een militair-economisch conglomeraat dat ontstond in de jaren ’50; men wilde toen dat de zowat één miljoen grenssoldaten in Xinjiang zich ook  economisch nuttig zouden maken.
 
Bron: Hong Kong Wen Wei Po en Xinhua

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *