McKinsey: "China heeft 200 miljard m³ water tekort in 2030"

Als niet dringend passende maatregelen worden genomen dreigt China tegen 2030 met een watertekort te zitten van 200 miljard m³, aldus het bureau McKinsey.

Het rapport stelt dat er gezien de grote groei in industrieel en residentieel watergebruik tegen 2030 een behoefte zou zijn aan 818 miljard m³ water, terwijl er maar 619 m³ miljard zouden kunnen aangeboden worden. Toch heeft China mogelijkheden genoeg om hier aan te verhelpen, aldus Martin Joerss, die de studie leidde. Het rapport somt niet minder dan 55 middelen op om zuinig om te springen met het watergebruik in landbouw, industrie en steden. Bovendien kan investeren  in waterzuinige technologieën ook de economie vooruithelpen. Investeren in meer gesofisticeerde irrigatie, hergebruik van industrieel water en het oplappen van kapotte leidingen zou jaarlijks 131 miljard yuan kunnen genereren, aldus nog McKinsey. Waterintensieve nijverheidssectoren zoals warmtecentrales, textiel, papier, ijzer en staal hebben het grootste potentieel voor waterbesparing, aldus Joerss.
China heeft reeds een hoge standaard inzake energie-efficiëntie, bijvoorbeeld in de ijzer- en staalnijverheid, maar dit zou een deel moeten worden van de vijfjarenplanning. China telt één vijfde van de wereldbevolking, maar slechts 7 % van de waterbronnen. Nu reeds kost de watervervuiling en -verspilling jaarlijks 2,3 % van het BNP.  Van de 10 waterbekkens met een tekort in 2030 zou het Haihebekken er het slechtst aan toe zijn. Het grondwater in China kent reeds een overexploitatie van 120 miljard m³.
Lees ook waterdossier
Bekijk reeks water-video’s

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *