Milieu langs de Jangtse sterk verbeterd

China slaagt er in het milieu en de waterkwaliteit langs de rivier de Jangtse sterk te verbeteren. De afgelopen drie jaar neemt de overheid in dat gebied maatregelen tegen economische activiteiten die de omgeving verpesten.

De autoriteiten hebben goed geluisterd naar de klachten die leven onder de bevolking in de rivierengebieden.

Waterval van acties

Op alle niveaus van de hiërarchie is er actie ondernomen. In maart 2016 liet de provinciale regering van Yunnan alle kleine waterkrachtcentrales verwijderen van de rivier de Nu. Die centrales vervuilen vaak het water. Ze verstoren ook de leefwereld van mensen en dieren. In 2017 drong Xi Jinping aan op bescherming en verbetering van de toestand aan de rivier de Jangtse. In zijn rapport voor het 19e congres van de CPC stond hierover een opvallende richtlijn. De economische ontwikkeling langs de super belangrijke economische zone van de Jangtse zal voortaan meer gericht zijn op natuur- en milieubescherming dan op groei.

Ecologisch hoofdgebied

De centrale regering riep de Yangtze River Economic Belt, YREB tot ecologisch waardevol gebied uit. Zware en chemische industrie was voortaan verboden binnen een kilometer van de rivier en zijn zijrivieren. Nieuwe projecten komen er daar niet en bestaande moeten verkassen. Ook in de YREB zou het milieu niet langer opgeofferd worden aan de economische groei. In deze economische zone is de strijd tegen vervuiling van de rivieren en stroomgebieden net zo dringend als die tegen de luchtvervuiling.

Provincies volgen

De provinciale regeringen pikten de signalen op die van de hoogste leiding uitgingen. In mei  2018 besloten tien provincies de bouw van kleine waterkrachtcentrales in de zone aan de Jangtse te verbieden. De provinciale Commissies van Ontwikkeling en Hervorming van Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Chongqing, Sichuan, Guizhou en Yunnan waarschuwden verder dat er centrales zouden moeten verdwijnen. De 11 provincies (de 10 hogergenoemde plus stadsprovincie Shanghai) hebben het voortouw genomen bij de ontwikkeling van een groen groeimodel.

Resultaten vandaag

Jangtse

De milieuminister ontmoet de pers

Het was met gepaste trots dat de minister van Ecologie en Milieu op 11 maart de resultaten van de voorbije twee jaar voorlegde. Hij deed dat op een persconferentie bij het Nationaal Volkscongres. Minister Li Ganjie meldde dat bij 99.9 procent van de 1474 drinkwaterbronnen in de YREB nu alle problemen van vervuiling zijn opgelost. Meer dan 90 procent van de 12 ‘zwarte en stinkende wateroppervlakten’ in de provinciale hoofdsteden zijn schoongemaakt. Ook een campagne tegen de lozing van vast en gevaarlijk afval in de rivieren kent succes. Kleinere steden op het niveau van een prefectuur hebben nog een inhaalslag voor de boeg.

Agenda

De controle (met zogenaamde ‘opzichters van de rivier’) en bescherming in de natuurgebieden langs de Jangtse verloopt beter. Ten slotte kondigde de minister aan dat de ‘verdediging van heldere waterlopen’ hoog op de agenda staat van de strijd tegen vervuiling in 2019. De wetgevers en hun juridische medewerkers bereiden de nodige wetgeving voor. Ze betreft de bioveiligheid en de natuurbescherming aan de rivier de Jangtse.

Beeldvorming

Minister Li Ganjie verzette zich dan ook tegen een bepaalde beeldvorming van de staat van het milieu in China. ‘Er zijn er die beweren dat wij nu voor een starre one-size-fits-all aanpak zijn bij de toepassing van milieuwetten. Anderen zeggen dan weer dat de lokale regeringen bij de natuurbescherming nu wel opnieuw lakser zullen worden met de tragere economische groei. Zoiets kan voorkomen. De centrale overheid grijpt dan echter meteen in en wij eisen van de ambtenaren dan dat ze rekenschap afleggen’. Li vervolgde: ‘wij mikken op een groei van betere kwaliteit. Wij zullen de vervuiling bij de bron blijven aanpakken. Het nationale budget voor milieubescherming zal dit jaar bijna met 36 % toenemen tot 60 miljard yuan’. Dat alles zal volgens de milieuminister zeker zorgen voor verdere grote verbeteringen.

Bronnen: internationalrivers.org, Xinhua, People’s Daily, Blogaap.nl

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar