Twee milieudoelstellingen 11e plan al bereikt

China heeft haar belangrijkste milieudoelstellingen uit het elfde vijfjarenplan inzake lucht- en waterverontreiniging nu reeds bereikt en zal voor de opstelling van het twaalfde vijfjarenplan nieuwe doelstellingen toevoegen, zo deelde het ministerie van Milieu mee. pollutie
De voornaamste luchtvervuiler is SO² en de voornaamste watervervuiler COD (Chemical oxygen demand), en het doel uit het elfde vijfjarenplan (2006-2010) schreef een vermindering voor van beiden met 10 %.  Dit lukte reeds en nu gaat China door om verder 400.000 ton minder SO² uit te stoten en 200.000 ton minder COD in het water te hebben tegen het jaareinde. Om dit te bereiken zal de waterzuivering met 10 miljoen m3 worden opgevoerd en zullen nog dit jaar zwavelreinigers worden geïnstalleerd bij centrales met een totale capaciteit van 50 miljoen Kwu. Volgens ramingen had China zijn SO²-reductiedoel reeds bereikt eind 2009. Eind 2008 waren SO² en COD reeds verminderd met respectievelijk 8,95 % en 6,61 %, vergeleken met 2005. Eind 2008 was 60 % van de thermische centrales voorzien van zwavelreinigers, waar dit maar 12 % bedroeg in 2005. Het ministerie belooft ook tegen juni te komen met een plan ter bestrijding van de vervuiling met metalen, waar Greenpeace op aandringt. Voor het twaalfde vijfjarenplan wil het ministerie twee nieuwe vervuilers toevoegen: NOx en ammoniak. Wat de reductie van SO² betreft,  zou in de toekomst vooral de aandacht gaan naar processen in de staalsector. Eigenaardig genoeg valt de reductie van CO² niet onder het ministerie van Leefmilieu, maar onder de bevoegdheid van de “Ontwikkelings- en Plancommissie”. Hoedanook alhoewel de minister het bereiken van de twee doelstellingen bevestigde, waarschuwde de regering in een mededeling voor triomfalisme omdat de toestand van het milieu nog niet echt onder kontrole is.  Ze belooft meer investeringen in de sector en zegt dat de strijd nog langdurig zal zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

2 comments for “Twee milieudoelstellingen 11e plan al bereikt

 1. Leen De Wilde
  26 januari 2010 at 09:05

  Goh, wat een fantastische goed nieuws show over china is jullie website! Alles is fantastisch daar, alles loopt op wieltjes als we jullie moeten geloven. Misschien kunnen jullie beter gewoon de links naar de partijbladen geven, in plaats om nog moeite te doen alles in het nederlands te vertalen?
  Leen De Wilde

  • 26 januari 2010 at 10:42

   Wie zich beperkt tot het lezen van actueel-nieuwsjes heeft een te onvolledig beeld.
   Een completer visie wordt aangeboden in de dossiers: daar zal de lezer bijvoorbeeld merken aan de milieudossiers dat de toestand in China alles behalve rooskleurig is.
   Dit neemt niet weg dat er her en der vooruitgang wordt geboekt en dat willen we graag signaleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar