Minder schone lucht in H1; verbod invoer vast afval

De Chinese steden kenden tijdens de eerste jaarhelft een achteruitgang van het aantal dagen blauwe lucht, zo blijkt uit milieucijfers.  China stuurde de Wereldhandelsorganisatie een brief waarin duidelijk gemaakt wordt dat de invoer van 42 soorten vaste afvalstoffen tegen het jaareinde zal worden stop gezet.

 
Het ministerie van Leefmilieu controleert de luchtkwaliteit in 338 steden.  Tijdens de eerste jaarhelft kenden deze steden maar op 74% van de dagen een goede of zeer goede luchtkwaliteit: dit is 2,6% minder dan vorig jaar. In 13 steden uit het gebied Beijing-Tianjin-Hebei was het maar in 50,7% het geval en dat betekent een achteruitgang met 7,1%. Tijdens dezelfde periode bleef de dichtheid van het PM2.5 fijn stof in het land gelijk, maar de dichtheid van het PM10 fijn stof daalde 2,2%. In Beijing-Tianjin-Hebei lag de dichtheid van beide soorten fijn stof 13%  en 14 % hoger.
Landelijk heeft Haikou de beste lucht terwijl die te Handan (Hebei) het vervuilst is. De slechtere luchtkwaliteit deed zich voor terwijl de regering strenger optreedt tegen milieuovertredingen. Volgens gegevens van het ministerie trad China op tegen 17.169 schendingen van milieuregels. Voor 610 miljoen yuan aan boetes werden uitgedeeld in 503 gevallen. Daarbij moeten dagelijkse boetes betaald worden tot de toestand rechtgezet is. Deze opbrengst en gevallen liggen respectievelijk 131 % en 64% hoger dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Geen invoer vast afval

Tegen eind dit jaar is China van plan de invoer van 24 types vast afval te verbieden. China heeft daarover een brief geschreven naar de Wereldhandelsorganisatie. Het verbod omvat plastiek, ongesorteerd papier, weggegooid textiel, vanadium en nog andere soorten afval. Volgens de Conventie van Bazel is de uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen verboden tenzij het invoerland het er mee eens is. Voordien liet China de invoer toe omdat het afval gerecycleerd werd en zo zorgde voor extra materialen waaraan op de binnenlandse markt een tekort bestaat. China voerde in 2015 46 miljoen ton afval in die gerecycleerd werd in papier, plastiek, aluminium en koper.
China vindt nu dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Bovendien wordt ook illegaal afval naar China gesmokkeld en ligt het echte invoercijfer hoger. De douane van Xiamen ontdekte in maart een geval waarbij 2000 ton afval naar China gesmokkeld werd voor 60 miljoen yuan. Sommige privébedrijven recycleren wel een gedeelte maar dumpen de rest. De regering heeft in april een plan ter hervorming van de invoer van het vast afval aangenomen. Vanaf 1 juli heeft het ministerie voor de duur van een maand campagne gelanceerd waaraan 420 inspecteurs uit 27 provincies 60 inspectieteams vormden. 800 ondernemingen werden al bekeurd.
Bronnen: Xinhua, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *