Naar meer samenwerking met Mekong landen

Premier Li Keqiang heeft op een vergadering van de Mekong landen te Phnom Penh een reeks voorstellen gedaan om beter samen te werken. Hij beloofde ook voor miljarden aanvullende steun. Vooral de bouw van Chinese dammen wordt  door de bewoners van de benedenstroom als een bedreiging ervaren. Op dat vlak pleitte hij voor een evenwicht tussen economie en ecologie.

Onder het thema ‘Onze rivier van Vrede en duurzame ontwikkeling’ kwamen de landen van de Lancang/Mekong Samenwerking China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam bijeen om te discussiëren over thema’s zoals de verbindingen, waterbeheersing en nijverheidsproducten. China is de grootste handelspartner van Cambodja, Myanmar, Vietnam en Thailand en de tweede grootste van Laos. De bilaterale handel tussen China en de 5 landen bedroeg vorig jaar 220 miljard dollar, een verhoging met 16%. 80% van de Chinese rijstinvoer komt uit de Mekong landen. Het laatste decennium verhoogde ook hun fruituitvoer met 21%. China is de grootste bron van buitenlandse investeringen in Cambodja, Laos en Myanmar en de derde en vierde bron in Thailand en in Vietnam.
De Mekong rivier ontspringt in zuidwest China waar hij Lancang genoemd wordt en vloeit verder als Mekong door Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam. Het samenwerkingsverband werd door China op gang gebracht in 2014. Het gaat zowel over verbindingen, grensoverschrijdende economische samenwerking, waterbeheersing, landbouw en armoedebestrijding. Problematisch is de aanleg van elektrische hydrocentrales op de bovenstroom omdat de bevolking op de benedenstroom vreest dat dit hun visserij en landbouw zou kunnen aantasten.

Voorstellen

Premier Li Keqiang vroeg een sterkere samenwerking tussen de landen op het vlak van waterbeheersing waarbij er een evenwicht bereikt wordt tussen economie en het milieu. Hij drong meer concreet aan op een vijfjarenplan op het vlak van de waterlopen, het management van rampen als droogte en overstromingen, onderzoek naar de waterproblematiek en klimaatwissel en wilde ook een beter systeem van de kwaliteitscontrole voor het water. Li zei dat China bedrijven aanmoedigt mee te doen in de bouw van waterkrachtcentrales, reservoirs, irrigatie en drinkwaterprojecten. Ook wilde hij plannen voor betere onderlinge verbindingen en voor economische- en handelszones en betere samenwerking qua landbouwtechnologie.
De Chinese premier deelde mee dat China de Mekong buurlanden al voor 10 miljard yuan aan leningen verschaft heeft, 5 miljard dollar exportkrediet en 5 miljard steun voor infrastructuur en industriële projecten. Hij beloofde 7 miljard meer leningen en ook het opzetten van een kredietlijn met 5 miljard voor uitbreiding van de productiecapaciteit en uitrusting voor maakwerk. China zal 2000 studenten uit de Mekong landen opleiden en dit jaar nog 100 studiebeurzen toekennen. Hij beloofde de komende drie jaar ook 100 projecten qua gezondheidszorg te zullen ondersteunen.
De zes landen hebben in Phnom Penh twee belangrijke documenten aanvaard: het vijfjarenplan (2018-2022) en ook de Verklaring van Phnom Penh die de algemene principes van samenwerking uittekent. De vergadering die zowel werd voorgezeten door de Chinese als de Cambodjaanse premier heeft ook een tweede reeks van samenwerkingsprojecten bekend gemaakt als ook de rapporten van 6 sub werkgroepen en hun prioriteiten.
Bron: Peoples Daily, en.ce.cn

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

2 comments for “Naar meer samenwerking met Mekong landen

  1. 12 Januari 2018 at 10:09

    De helft van de mogelijke waterkracht van het Mekong bekken ligt in China, de andere helft is verdeeld over de vijf andere landen. Alle landen hebben stuwdammen gepland en/of al gebouwd. Om de gezamenlijke invloed daarvan in te schatten en onder controle te houden is nauwe coördinatie nodig. De voorstelling van de Chinese stuwdammen als een bedreiging is eenzijdig.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar