Naar verdubbeling aantal psychiaters

China waarin twee derden van de arrondissementen geen psychiatrische instelling hebben, streeft in het kader van haar vijfjarenplan voor geestelijke gezondheid er naar om op 5 jaar tijd het aantal psychiaters te verdubbelen. Dit werd officieel bekend gemaakt naar aanleiding van de Wereld dag voor Geestelijke Gezondheid.

mentalillChina telde eind vorig jaar 4,3 miljoen ernstige geesteszieken en 55 % van hen leeft in armoede. 84 % van de patiënten bezit hooguit een diploma van lager middelbaar aldus onderdirecteur Wang Bin bij de National Health and Family Planning Commission. Wang gaf toe dat de gezondheidsinstellingen het groeiend aantal ernstige geesteszieken niet aankunnen. China heeft op het ogenblik 1650 instellingen voor geestelijke gezondheid met 228.000 bedden en 20.000 psychiaters. Dit komt neer op anderhalve psychiater per 100.000 personen, terwijl dat in de ontwikkelde landen twee per 100.000 bedraagt. Twee derden van de arrondissementen beschikken niet over een psychiatrische instelling. Het in juni gepubliceerd vijfjarenplan voor geestelijke gezondheid voorziet dat het aantal psychiaters tegen 2020 zal verdubbelen.
Door een gebrek aan behandeling en/of management zag China de afgelopen tijd een reeks dodelijke aanvallen van geesteszieken in het publiek. In september stak een geesteszieke drie familieleden neer in Hunan. “Deze incidenten kunnen nooit volledig uitgeroeid worden,” aldus Wang “maar de frequentie kan wel verminderen”. Het ministerie heeft de provincies en steden gevraagd om medische centra te bouwen die personen opvangen die een gevaar kunnen betekenen voor hun onmiddellijke omgeving.
In de provincie Zhejiang werd na 285 psychiatrische analyses gedurende twee jaren vastgesteld "Bowling" In Hospitaldat in 60 % van de gevallen geesteszieken misdaden begaan als gevolg van een gebrek aan toezicht door hun bewaker of voogd. Verwacht wordt dat de herziene wet op de geestesziekte ook in straffen voorziet voor bewakers van dergelijke patiënten.
Bron: Global Times

Print Friendly, PDF & Email

3 comments for “Naar verdubbeling aantal psychiaters

  1. In Nederland: Op 6 september 2006 waren er gemiddeld 1,2 psychiaters per 10.000 (!) inwoners geregistreerd.

  2. The Economist stelt dan weer “China has just 17.000 certified psychiatrists, one-tenth the number in developed countries, in proportion to the population”

  3. de probleem ligt niet aan het tekort aan psychiaters, maar door de nieuwe wet. vroeger kunnen mensen behandeling krijgen voor dat er een misdaad worden gepleegd. maar door de misbruik ervan is er een nieuwe wet.
    http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/nieuwe-wet-geestelijke-gezondheidszorg/
    nu moeten we wachten tot dat een gekke echt mensen in elkaar steekt dan krijgt ie pas behandeling. erg is nu vele steekpartij aan de gaan vanwege deze nieuwe wet. niet elke hervorming is een verbetering hoor.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *