Nieuwe wetgeving beschermt de rijke diversiteit aan wetlands in China

Wij hebben hier al behoorlijk veel over het Chinese milieubeleid gerapporteerd. Een onderdeel daarvan dat nog nauwelijks ter sprake is gekomen is het behoud van de vele draslanden. Draslanden worden meestal met hun Engelse naam, wetlands, aangeduid. Het zijn gebieden die zich op de grens tussen land en water bevinden, maar lang niet altijd aan een meer, rivier of zee grenzen. Wetlands zijn van enorm belang voor het behoud van biodiversiteit, zowel wat betreft flora als fauna. China vaardigde in december 2021 een nationale wet uit ter bescherming van de wetlands; een goede gelegenheid eens een aantal ervan te introduceren.

Shahe Wetland; foto Chinadialogue (disclaimer)

Beijing

De regio Beijing kent meerdere wetlands. Het meest bekende is Shahe. Het Shahe Wetland ligt tussen de vijfde en zesde ringweg van Beijing. Het is een zeldzaam voorbeeld van een nog steeds gedeeltelijk wild wetland genesteld in een megastad. Kenners hebben vastgesteld dat er 189 soorten vogels in het Shahe-reservoirgebied voorkomen. Shahe is een belangrijke schakel in de Oost-Aziatisch-Australaziatische Vliegroute van trekvogels. In september 2017 is het project om een Shahe Wetland Park te bouwen goedgekeurd. Deze omvatte echter fonteinen voor een “waterdansshow” en verschillende aanlegsteigers. In 2020 is een nieuw projectvoorstel ingediend, waarbij de meer schadelijke ideeën uit de plannen zijn verwijderd. Toch zijn lokale natuurbeschermers, onder leiding van Friends of Nature, een Chinese milieuorganisatie, niet gerust. Zij houden de situatie in Shahe constant in de gaten en zenden geregeld petities naar de het gemeentebestuur van Beijing over gevaren die zij constateren.

Een ander belangrijk wetland in deze regio, Baiyangdian, is recentelijk in de China Daily beschreven.

Jiangsu

De wetlands bij de monding van de Linhong bij Lianyungang aan de Oost-Chinese kust zijn van enorme ecologische waarde. Tussen 2014 en 2020 werden hier vijf soorten van de lijst van beschermde vogels van China’s klasse I gespot, samen met zeven  van klasse II en nog eens 15 die wereldwijd als bedreigd geclassificeerd zijn. Deze wetlands zijn wederom een belangrijke voedingsplaats op de Oost-Aziatisch-Australaziatische Vliegroute. Toch worden ze momenteel bedreigd in naam van “restauratie”. Satellietbeelden laten zien dat sinds 2019 een reeks projecten is begonnen onder de naam “Blue Bay” delen, met als doel zogenaamd pittoreske stranden te creëren, waardoor de voedselgebieden van de trekvogels ernstig worden beschadigd. Als het werk doorgaat, zullen zeldzame watervogels en de wetlands zelf onomkeerbare schade ondervinden. Friends of Nature heeft in januari 2022 een kort geding aangespannen bij een milieurechtbank in Nanjing, de hoofdstad van Jiangsu. De rechtbank stemde meteen in met de behandeling van de zaak. De uitkomst is echter tot op heden nog onzeker.

Gansu

Het Awancang Wetland; foto auteur

Een van de verder binnenlands gelegen wetlands die ik zelf bezocht heb is het Awancang Wetland. Met een hoogte van 3400 meter boven de zeespiegel is het een van China’s hoogste wetlands en wellicht een van de hoogste ter wereld. Er is een Boeddhistisch klooster gevestigd. De naam Awancang verraadt al dat het in een Tibetaanse regio ligt. Door de ligging zo ver van de bewoonde wereld is het een nog vrijwel ongerept gebied. Men heeft er een stelsel van houten paden aangelegd, zodat je door het gebied kunt wandelen zonder de natuur te verstoren. In dat opzicht is Awancang een goed voorbeeld van hoe je een wetland voor bezoekers aantrekkelijk kunt maken zonder de natuur schade te berokkenen.

Yunnan

Yunnan is China’s meest zuidwestelijke provincie, grenzend aan Myanmar, Vietnam en Laos. Rond de hoofdstad Kunming bevindt zich een aantal wetlands waarvan er een, het Luxi Huangcaozhou National Wetland Park, begin dit jaar in het nieuws kwam, toen de roodkopmeeuw daar voor het eerst gesignaleerd werd. Luxi behoort tot de noordelijke subtropische moessonklimaatzone. Vanwege het complexe terrein bestaat er echter een driedimensionaal klimaattype waarin subtropische en gematigde zones naast elkaar bestaan. Het Huangcaozhou Wetland Park heeft een wateroppervlak van 3,1 vierkante kilometer en een hoogte van ongeveer 1700 meter. Er is geen strenge kou in de winter en geen intense hitte in de zomer. Als gevolg van het actieve beschermingsbeleid van de regio Luxi kiezen steeds meer vogels ervoor zich hier te vestigen.

Volgende reis

Het bovenstaande is niet meer dan een kleine greep uit de vele Chinese wetlands. Deze selectie laat wel zien hoe divers ze zijn wat betreft ligging, maar ook wat betreft de manier waarop de lokale autoriteiten ermee omgaan. Nu China een nationale wetgeving voor het behoud van wetlands heeft, mogen we hopen dat bestaande schadelijke plannen stopgezet zullen worden. Ik raad lezers met een interesse in natuurgebieden aan om, zodra China weer voor toeristen open gaat, zaken als de Grote Muur, het Terracotta Leger e.d. links te laten liggen en reis langs een aantal wetlands te organiseren.

Bronnen: Chinadialogue, Sixthtone.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *