OESO: China wordt grootste economie in 2016

De OESO voorspelt dat de Chinese economie tegen 2016 groter wordt dan de Amerikaanse als de prijsverschillen in rekening worden genomen. De instelling ziet een vierde decennium van economische grote groei wel zitten als China verder het pad van de economische hervormingen bewandelt. De organisatie doet hierbij een reeks aanbevelingen die niet enkel financieel economisch zijn. Ook betreffende het milieu en de verstedelijking zijn de aanbevelingen zeer concreet. oesochina
Het nieuw Chinarapport ziet een groei dit jaar van 8,5 % en van 8,9 % zelfs volgend jaar. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) vindt echter dat om een vierde decennium van voorspoed te kennen, China verder het pad van de marktgerichte hervormingen op moet. Tot de gewenste hervormingen behoort de deregulering van de intrestvoeten, het openen van de markten waar staatsondernemingen een monopolie hebben, het aanbod verhogen van bouwgrond, de gelijke behandeling van migranten in de steden, een taks op koolstofuitstoot en het dereguleren van energieprijzen. Het volledig toepassen van deze hervormingen zal een sociaal inclusieve verstedelijking in de hand werken, een sleutel tot een voortdurende groei van de binnenlandse vraag meent de westerse instelling. We zetten de kernrecepten even op een rijtje.

  • Een voorzichtige macro-economische politiek handhaven: de monetaire politiek kan relatief inschikkelijk blijven op korte termijn, maar het moet ook naar de toekomst kijken en behoeden tegen inflatie. China zou de buiten-budget schulden van de lokale overheden moeten aanpakken en de jaarlijkse quota voor nieuwe bouwgrond ernstig moeten verhogen om de druk op de vastgoedprijzen te verminderen.
  • Vooruitgaan met hervormingen in de financiële sector: China zou verder moeten bewegen naar intrestvoeten die door de markt bepaald worden en de regulering van de obligatiemarkten met een langere termijn in lijn brengen met marktpraktijken voor deze op kortere. Quota voor binnenlandse investeringen in aandelen en langlopende obligaties zouden progressief moeten verhogen terwijl tezelfdertijd meer het gebruik van de Chinese munt buitenlandse deposito’s kan toegelaten worden en de wisselkoers flexibeler wordt.
  • De concurrentie- en innovatie politiek versterken: De regelgeving om nieuwe sectoren te openen voor privé-investeringen –waaronder buitenlandse investeringen- moet duidelijker en ook de tijd om een nieuwe zaak te kunnen registreren moet verminderd. De efficiency van O&O-uitgaven en het verscherpen van de toepassing van de zgn. “intellectuele rechten” zal de innovatie versterken.
  • De verstedelijking meer inclusief maken: Voldoende middelen moeten besteed worden aan gemeenschappelijk vervoer en lokale openbare diensten zodat ze beschikbaar worden voor alle bewoners. Onderwijs moet op gelijke basis worden verstrekt aan iedereen. Migranten moeten toegelaten worden in hogescholen en aan het toelatingsexamen deel te nemen waar de ouders leven. Lokale quota voor toegang tot de universiteit moeten afgeschaft.
  • Naar een meer groene groei: Verdere verbetering is nodig in energie-efficiency en de vermindering van CO2 uitstoot per Bnp-eenheid. Liever een belasting op koolstofuitstoot dan het verhandelen van uitstootrechten. Energiebesparing zou moeten aangemoedigd door hogere accijnzen op benzine en door gedereguleerde prijzen. De waterprijs zou verhoogd moeten worden voor de eindgebruikers en ook de heffingen en belasting op vervuiling verhoogd. De standaarden voor uitstoot door auto’s en de kwaliteit van de brandstof zouden verder strenger moeten worden.Lees het OESO-rapport
Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *