Officiële klimaatdoelstellingen China in grote lijnen bekendgemaakt

Op 24 oktober hebben de Chinese leiders hun klimaatdoelstellingen gepubliceerd. In dat officiële document staan toezeggingen over koolstofpieken en koolstofneutraliteit, en over de maatregelen en de jaartallen om ze te bereiken.

klimaatdoelstellingen
Natuurgebied Sanjiangyuan in de provincie Qinghai (foto China Daily)

Volgens Beijing zijn de Chinese klimaatdoelstellingen nu gebaseerd op nieuwe inzichten in hoe de Volksrepubliek zich de komende decennia moet ontwikkelen.

Naar 2030 en dan 2060

Tegen 2030 zal China’s uitstoot van kooldioxide (CO2) pieken, zich stabiliseren en vervolgens afnemen, en tegen 2060 zal China koolstofneutraal zijn en een volledig groene, koolstofarme en circulaire economie hebben ontwikkeld. Dat is een herhaling van eerder gedane toezeggingen, onder andere door president en partijleider Xi Jinping.

Vijf agendapunten

Het document gaat uit van de Chinese Communistische Partij en de Chinese regering samen. De auteurs verklaren dat ze vastbesloten zijn om ‘een groen, koolstofarm en kwalitatief hoogstaand ontwikkelingspad uit te zetten dat voorrang geeft aan de ecologische beschaving’. Om dat doel te bereiken hebben ze 5 concrete opdrachten op de agenda gezet. Die vijf zijn: het creëren van een groene, koolstofarme en circulaire economie, het verbeteren van de energie-efficiëntie, het vergroten van het aandeel van niet-fossiel energieverbruik, het verlagen van CO2-uitstoot en het vergroten van de koolstofopslagcapaciteit van ecosystemen.

Energieverbruik

Het is de bedoeling het aandeel van het niet-fossiele energieverbruik geleidelijk te verhogen tot ongeveer 20 % in 2025, vervolgens tot ongeveer 25 % in 2030 en uiteindelijk meer dan 80 % in 2060. Zal dat lukken? Een bemoedigende waarneembare evolutie is dat in 2019 niet-fossiele energie goed was voor 15,3 % van het totale energieverbruik in China. Dat betekent, twee jaar geleden al 5,6 % meer dan in 2012.

Harde cijfers en beloften

De auteurs van het document doen harde en cijfermatige toezeggingen.
Tegen 2025 zal de kooldioxide-emissie van het land per eenheid bbp met 18 % zijn verlaagd ten opzichte van het niveau van 2020 en tegen 2030 met meer dan 65 % zijn gedaald in vergelijking met het niveau van 2005. Tegen 2025 zal het energieverbruik van China per eenheid van het bbp met 13,5 % zijn verlaagd ten opzichte van het niveau van 2020, zal de bosdekkingsgraad 24,1 % hebben bereikt en zal het bosbestand zijn gestegen tot 18 miljard kubieke meter.

Tegen 2030 zal China’s totale geïnstalleerde capaciteit van windenergie en zonne-energie meer dan 1.200 gigawatt bereiken, zal de bosdekkingsgraad ongeveer 25 % hebben bereikt en zal het bosvoorraadvolume 19 miljard kubieke meter hebben bereikt. Tegen 2060 zal China een compleet schoon, koolstofarm, veilig en efficiënt energiesysteem tot stand hebben gebracht, waarbij de energie-efficiëntie het geavanceerde internationale niveau bereikt.

Precedenten

Voor de Chinese leiders is het uiteraard zeer belangrijk om in de ogen van de eigen bevolking en van de hele wereld ook echt te doen wat ze beloven. Met andere belangrijke en ambitieuze doelstellingen is hen dat ook gelukt. Denk hierbij aan ‘de eliminatie van de extreme armoede’. Een ander voorbeeld is het bereiken van een vaccinatiegraad van 70 % in een land dat 1,4 miljard inwoners telt, en tien maanden geleden vrij langzaam begon met vaccineren. 

Energie – transport – koolstofput

De tekst bevat een beschrijving van maatregelen voor ingrijpende groene transformatie in de economie en maatschappij en industriële herstructurering. Er wordt ook uitgelegd hoe de schone, koolstofarme, veilige en efficiënte energie- en transportsystemen nog sneller en beter kunnen worden ontwikkeld. China zal ook de capaciteit blijven consolideren en verbeteren van de koolstofput, het koolstofreservoir dat gedurende een onbepaalde tijd meer koolstofhoudende verbindingen opneemt dan dat het uitstoot. China wil zich verder op een groene en koolstofarme manier openstellen naar de rest van de wereld en de wetten, voorschriften, normen en beleidsmechanismen daartoe vervolmaken.

Ambitie en realiteit

Volgens een ambtenaar van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming (NDRC), de planorganisatie die in China het meest gewicht in de schaal legt, zijn deze doelen aangepast aan China’s ontwikkelingsstadium en zijn eigen situatie. Het land heeft binnen de grenzen van die realiteit de ambitie om, met de woorden van dezelfde functionaris, ‘in de kortste tijd in de wereldgeschiedenis de meest spectaculaire vermindering van de koolstofemissie-intensiteit te voltooien en koolstofneutraliteit zal realiseren’. Vergeleken met de ontwikkelde landen, heeft China te maken met een relatief krap tijdsbestek om koolstofneutraliteit te bereiken na de CO2-emissiepiek en heeft het dringend behoefte aan een upgrade van het beleid op het hoogste niveau, zei de functionaris nog.

Het document van 24 oktober

klimaatdoelstellingen
Illustratie Jin Ding / China Daily

De volledige tekst in Engelse vertaling, telt 5468 woorden en is te downloaden via deze link: http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202110/25/content_WS61760047c6d0df57f98e3c21.html De titel is: WORKING GUIDANCE FOR CARBON DIOXIDE PEAKING AND CARBON NEUTRALITY IN FULL AND FAITHFUL IMPLEMENTATION OF THE NEW DEVELOPMENT PHILOSOPHY

De richtlijn is het overkoepelende document van China’s “1+N”-beleidskader . De 1 staat voor ‘algemene richtlijn, de N voor de specifieke actieplannen voor de verschillende sectoren. De grote lijnen zijn uitgezet. Aan de uitvoeringsplannen per sector wordt nu verder gewerkt.

Bronnen: Xinhua, China Daily, gov.cn (de website van de Chinese regering), Wikipedia, Belga

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Officiële klimaatdoelstellingen China in grote lijnen bekendgemaakt

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.