Officiële woordvoerders over klimaat: niet meer afwijken en op eigen kracht

Xie Zhenhua, de onderminister die het werk leidt van de Nationale Commissie voor Planning en Ontwikkeling (National Development and Reform Commission, NDRC), heeft op een persconferentie de toezegging gedaan dat China ‘nooit meer’ zal afwijken van de gestelde concrete klimaatdoelstellingen. ‘China heeft een reusachtige bevolking, is als geheel nog steeds laag ontwikkeld en ziet zich genoodzaakt de industrialisering en verstedelijking nog sneller op te voeren’. Toch belooft het land dat het tegen 2020 per eenheid van het bruto binnenlands product (bbp) 40 tot 45 % minder koolstofdioxide zal uitstoten dan in 2005 en ‘dat zal gebeuren, ondanks de genoemde uitdagingen en ondanks de problemen die er zullen opduiken’.
De Staatsraad, de Chinese regering, noemt het een actie die ze ‘op vrijwillige basis onderneemt en die gebaseerd is op de omstandigheden in eigen land’. De Staatsraad ziet de Chinese klimaatdoelstelling natuurlijk ook als een belangrijke bijdrage tot de wereldwijde campagne om de klimaatswijziging aan te pakken. De onderminister van Buitenlandse Zaken, He Yafei, voegt daaraan toe dat ‘er bij de nu afgesproken streefcijfers niet is gerekend op financiële of technologische steun van ontwikkelde landen’.
Wel hoopt China dat deze landen zich zelf houden aan wat er twee jaar geleden in Bali met hen is overeengekomen: een reeks bindende afspraken inzake vermindering van uitstoot, investeringen en technologieoverdracht. Pan Jiahua, de directeur van het Onderzoekscentrum voor Stadsontwikkeling en Milieu (een afdeling van de Chinese Academy of Social Sciences, CASS), zegt: ‘Eigenlijk gaat China’ – als derdewereldland bedoelt hij – ‘verder dan wat er in Bali aan de rijke landen is opgelegd’.  En Yao Yufang van het Instituut van Kwantitatieve en Technische Economie (ook van CASS): ‘de klimaatdoelstelling is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en correcte berekeningen. Het zou onredelijk zijn nu hogere eisen te stellen aan China. We zullen ons doel bereiken als we de efficiëntie van het energieverbruik verbeteren, hernieuwbare energiebronnen aanboren en de structuur van onze industrie optimaliseren.’
Li Gao, een van de onderhandelaars in Kopenhagen, heeft ten slotte gezegd dat China geen genoegen zal nemen met een vage politiek verklaring en dat het er alles aan zal doen om de Klimaatconferentie te laten slagen.
slideshow_1
Deskundigen van een aantal internationale ngo’s en denktanks hebben de Chinese plannen verwelkomd en geconstateerd dat de Chinese regering ervan overtuigd is dat de opwarming van het klimaat een bedreiging voor de economie vormt en dat ecologie en verdere economische ontwikkeling hand in hand moeten gaan. Verder zeggen ze dat ontwikkelde landen zich nu moeten engageren om via investeringen en technologieoverdracht de derdewereldlanden te helpen om hun doelstellingen te halen en de lat zo mogelijk nog hoger te leggen.
Bronnen:
Xinhua, Greenpeace, WWF
http://www.theclimategroup.org/
www.chinasecurity.us
Zie ook CCTV-video over China’s doelstellingen en ook laatste stand voor Kopenhagen
Over Bali lees:  http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *