‘Ontwikkelde landen moeten het klimaatvoorbeeld geven’

‘De Chinese president Xi Jinping heeft in een videoboodschap voor de G20-leiders beklemtoond dat de ontwikkelde landen qua reductie van broeikasgassen zelf het voorbeeld moeten geven en de ontwikkelingslanden bijstaan. Xi stelde ook een actieplan voor uit zes punten om samen te werken op het vlak van vaccins.

Dit weekend wordt in Rome de G20 top gehouden. Noch de Russische president Putin, de Indische premier Modi noch de Chinese president waren fysiek aanwezig. De boodschap die de Chinese president via video uitstuurde, was er niet minder krachtig om. Xi vond dat het de ontwikkelde landen toekomt het voorbeeld te geven qua vermindering van broeikasgassen en ten volle de ontwikkelingslanden bij te staan financieel en technologisch. Xi benadrukte dat de G20 landen hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor het wereldwijde economisch herstel na de pandemie.

Daarbij dienen de vaccins eerlijk te worden verdeeld. In zijn videoboodschap deed hij een voorstel in zes punten om tot meer vaccinsamenwerking te komen. Hij riep de G20 leiders op meer vaccins te verstrekken aan de ontwikkelingslanden zodat het WHO doel voor 2022 wordt bereikt, de intellectuele rechten voor de vaccins te schrappen en hun bedrijven aan te moedigen om de technologie over te dragen. De Chinese president herinnerde er aan dat China al 1,6 miljard doses vaccins heeft verstrekt aan 100 landen en dat er dit jaar nog 2 miljard bijkomen. China voert een gezamenlijke vaccinproductie uit met 17 landen met in het begin 700 miljoen doses per jaar.

Andere thema’s

Gelijk vroeg hij de grote economieën om een verantwoorde macro-economische politiek te voeren zodat er geen stijgende inflatie, wisselkoersschommelingen of hoge schulden ontstaan. Xi deelde nog mee dat China tot het Digital Economy Partnership Agreement wil toetreden dat Chili, Nieuwe Zeeland en Singapore lanceerden om de digitale handel te vergemakkelijken. De Chinese president stelde tenslotte voor om een internationaal forum te houden over duurzame en stabiele industriële en toeleveringsketens.

China wordt in Rome vertegenwoordigd door BuZa-minister Wang Yi die in een strijdbare bui was en zowel de VS als de EU waarschuwde voor een versterking van hun betrekkingen met Taiwan Vooraleer hij in Italië aankwam, had Wang al Griekenland, Servië en Albanië bezocht. In de zijlijn van de G20-top voerde Wang Yi gesprekken met zijn VS ambtsgenoot Blinken en met zijn Franse collega Le Drian. Met Blinken werd besloten de wederzijdse communicatiekanalen open te houden en Le Drian beklemtoonde de noodzaak van multilateralisme.

Resultaten

De G20 leiders raakten het eens om op de multinationale bedrijven een minimumtaks te heffen van 15%. De top maakte echter geen doorbraak om de ontwikkelingslanden met $ 100 miljard te helpen bij hun klimaatdoelstellingen. Wat de opwarming van de aarde betreft, waren de G20 leiders het eens dat de temperatuurstijging tot het einde van de eeuw moet beperkt blijven tot 1,5 graden. Vele van de G20 leiders vertrekken na de top in Rome naar de klimaattop in Glasgow.

Global Times, SCMP

Volledige tekst Xi Jinping

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *