Ook rurale gebieden veranderen door Internet

De regering heeft het ‘Internet Plus Landbouw’-model aangenomen met diverse concrete maatregelen om de landbouw te digitaliseren. Ook de internetgiganten Alibaba en JD.com hebben uitgesproken plannen om onder e-commerce in de rurale gebieden verder te doen doordringen; Zelfs de multinationals zoals BASF en Monsanto en de FAO stellen de boer speciale apps ter beschikking. Ook de boeren zelf hebben de smaak te pakken.

De regering heeft het ‘Internet Plus Landbouw”-model aangenomen dat de landbouw wil moderniseren door een doorgedreven digitalisering. De internetdiensten en de IT infrastructuur in de rurale gebieden zullen worden verbeterd. Bedoeling is een geïntegreerde ontwikkeling na te streven van de primaire, secondaire en tertiaire sector. Dit moet de boeren meer zakelijke mogelijkheden brengen en zo worden ze geholpen hun inkomen te verhogen. Premier Li Keqiang stipte aan dat het model in het verleden al resultaten opleverde.
Vorig jaar bedroeg de omzet van online kleinhandel in de landbouwgebieden 1250 miljard yuan. Daarvan benaderde de online verkoop van eigen landbouwproducten 300 miljard yuan. Dit schiep voorts 28 miljoen banen. Eind vorig jaar hadden meer dan 7 miljoen personen er voor gekozen een zaak in de rurale gebieden te starten. De helft van hen gebruikten hiervoor internet. Premier Li Keqiang merkte op dat de meeste online verkochte landbouwgoederen duurder zijn dan de offline verkochte goederen. Het Internet Plus Landbouw model wordt dus cruciaal om werkgelegenheid te scheppen, het boereninkomen te verhogen en de ontwikkeling van de landbouw te stimuleren.
Het plan voorziet dat de aanwending van IT in de landbouw wordt versneld, voornamelijk op de terreinen van zaadveredeling, het grondbestuur en de pestcontrole. De informatietechnologie zal ook breder toegepast worden bij de distributie van landbouwproducten. De diensten van e-commerce platformen en de logistieke doelmatigheid moeten beter afgestemd zijn op vraag en aanbod van kleine boerengezinnen, gezinsboerderijen en coöperatieven, aldus het regeringsplan. Ondersteunende faciliteiten zoals verwerking, verpakking, de opslag & bewaring en de koelketenlogistiek worden versterkt. Tegen 2020 moet de helft van de arme dorpen uitgerust zijn voor e-commerce. Vorig jaar verkochten al minstens 10% van de gezinnen in 2100 rurale arme dorpen hun goederen online. Deze 490.000 online winkels verkochten voor 19 miljard dollar. Op het vlak van onderwijs volgden 55 miljoen studenten uit de rurale gebieden online streaming klassen.
De infrastructuur in de landbouwgebieden zal worden verbeterd. Er komt publieke informatie over de landbouw en de overheid zal specifieke dienstenplatformen oprichten. Kleine boeren krijgen een IT-opleiding, nieuwe modellen van agribusiness en eigenaars van ‘agritainment’ (zie verder) zullen worden gecultiveerd zodat smartphones een krachtig werkinstrument worden. Premier Li Keqiang vraagt dat de bestuurlijke departementen de bouw van infrastructuur intensiveren, meer bepaald qua breedband internet, logistiek, IT en opslag van diepvriesgoederen. Ook de regelgeving en de begeleiding voor online platformen dient opgevoerd te worden. Het is belangrijk dat nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan ter bescherming van de consumentenrechten en belangen zodat het model tot een gezonde ontwikkeling komt, aldus de premier.

Praktijk

In feite spelen de landbouwgebieden al ten volle in op de trend. De velden worden besproeid met drones, slimme technologieën helpen zowel de productie als de distributie, korte netvideo’s promoten typische lokale producten en ook het toerisme bij de boer is in opmars. De 20-jarige drone operator Wu Di van de Jiuyang Agricultural Machine Cooperative te Heling is een rijzende ster in zijn omgeving. Hij bedient 3 landbouwdrones die pesticiden sproeien over 1300 mu of 86 ha landbouwgrond van de coöperatie. De 3 drones kunnen in 2 dagen deze grond afwerken terwijl voordien 5 werkers enkel 100 mu landbouwgrond per dag konden doen. Deze werkers waren eveneens blootgesteld aan de gevaren van een zonnesteek of vergiftiging, aldus voorzitter Li Xiaojun van de coöperatieve. Wu weet dat de drones nu zeer in trek zijn in de landelijke gebieden.
Naast de drones verandert ook de toepassing van slimme technologieën de manier waarop landbouwproducten worden gecultiveerd in China. In de plantbasis van Gao’ao werden camera’s en draadloze sensoren geïnstalleerd boven en onder elke 5 tot 10 mu landbouwgrond. Deze sensoren verzamelen en controleren gegevens van de gewassen in real time. De gegevens dienen als basis voor analisten van big data die de landbouwefficiency bewaken zoals onder meer de precisie bemesting en irrigatie. Voorzitter Xiao Wen van de Jiangxi Bafulo Eco-agricultural Science and Technology Co benadrukt dat de sensoren het voordeel van zeer laag energieverbruik hebben want de batterij gaat 20 jaar mee. In de traditionele landbouw zijn de boeren overgeleverd aan natuurrampen en wisselvallig weer, maar in de moderne landbouw gaat het om het gebruik van technologie zodat een precisiemanagement bereikt kan worden, aldus de 51-jarige Xiao die ook de manager is.
Als de producten naar de markt gaan, worden de gegevens verder gebruikt om een gezond traceerbaar voedselveiligheidssysteem op te zetten. Deze gegevens kunnen de verbruikers in de supermarkten controleren wanneer ze de producten kopen. Ze kunnen bijvoorbeeld de QR-code scannen die zich op de verpakking van groenten en fruit bevindt om te leren over het groeiproces dat het product meemaakte terwijl de camera’s controleerden. In de ontwikkelde markten kunnen de gebruikers bij het scannen van de code ook de informatie zien over de klimaatomstandigheden en leefomgeving van de producten zoals de gemiddelde blootstelling aan zonneschijn. Dit kan de verkoop stimuleren. Rijstboer Lei Yingguo in Leifang kan zijn rijst verkopen voor 37 yuan per kilogram terwijl het marktgemiddelde 10 yuan per kilo bedraagt.
De arme boeren zijn ook creatief bij de marketing van hun producten. Ter promotie van zijn gedroogde bamboescheuten gebruikt Jiang Jinlin uit het arrondissement Hengfeng livestreaming via een mobiele app en brengt zijn boodschap met de nodige humor. Zijn livestreaming telt duizenden fans. De 39 jaar oude boer werd een internet beroemdheid en de promotie van lokale gewassen is voor hem een dagelijkse routine. Door zijn livestreaming zijn de landbouwproducten van 200 gezinnen uit omliggende dorpen elders verkocht in China. Zijn succes heeft ook andere rurale internetbekenden geïnspireerd.
Tezelfdertijd is in Jiangxi ook het toerisme bij de boer een nieuwe bron van inkomsten geworden. Het arrondissement Wan’an is de thuisbasis van boeren-schilders. In 2013 investeerden de lokale verantwoordelijken 70 miljoen in de kunstopleiding van lokale boeren. Het geld werd ook besteed aan relevante infrastructuur. Vorig jaar trokken de boerenschilders van Wan’an een half miljoen toeristen die bij de boer logeerden. Volgens Xinhua heeft boer-schilder Xiao Qun door het schilderen van landschappen en van het binnenhalen van de oogst 100.000 yuan verdiend met de verkoop van zijn schilderijen. Ook in het dorp Genling trekken de talenten van boeren de toeristen uit de steden door traditionele schilderijen die het binnenhalen van de oogst tonen. Rijst wordt er gebruikt als verf ingrediënt en kleurvolle landbouwproducten als pigment. ‘Nu verdienen we 2000 yuan per maand’, aldus lokale inwoner Cao Xiuyun: ‘meer dan ons inkomen uit de landbouw en het is ook niet zo lastig’ aldus Cao.

Alibaba

Vooral de internet giganten Alibaba en JD.com dragen via e-commerce bij tot de revitalisatie van de rurale dorpen. In 2016 winkelden de landelijke bewoners volgens cijfers van het ministerie van Handel voor 894 miljard online of 17,4 % van ’s lands totaal. In 2017 lag het cijfer al op 1240 miljard yuan of 39% hoger. Alibaba heeft in het kader van haar rurale Taobao-strategie lokale diensten centra opgezet in 30.000 dorpen die over 700 kantons verspreid zijn. Vorig jaar heeft Taobao in de 30.000 dorpen anderhalf miljard pakketten bezorgd. Een gemiddeld kanton kocht vorig jaar voor 3,5 miljoen aan landbouwbenodigdheden. In het kader van de regeringsstrategie om tegen 2020 de armoede uit te roeien, werden ook in 105 arme kantons duizend Taobao dorpen opgericht. Alibaba wil de komende drie jaren haar rurale Taobao centra uitbreiden tot 1000 kantons en tot 150.000 dorpen. Het doel van algemeen manager Bill Wang van Rural Taobao is binnen 24 uur levering van goederen thuis en ook de installering ten huize van grote elektronica producten. Alibaba heeft zelfs een aantal ‘Taobao Select Service Stations’ geopend waar de boeren rechtstreeks goederen kunnen kopen zonder ze online te moeten bestellen.
Alibaba gebruikt anderzijds artificiële intelligentie om de productiviteit van de Chinese boerderijen te verbeteren als grootste leverancier van varkens. Artificiële intelligentie (AI) wordt immers aangewend in de boerderij om te verzekeren dat de varkens actief zijn, hun vlees mals en de oogstopbrengst ook hoger. Hiervoor gebruikt de groep dezelfde technologieën als in de stad zoals stemherkenning en sensoren. In de landbouw worden die aangewend om de activiteit van varkens te controleren en om de kosten te verminderen voor de appelboomgaarden. Voorzitter van Alibaba Cloud Simon Hu herinnert er aan dat landbouw en veeteelt voor China een ‘strategische’ kwestie is voor honderden miljoenen inwoners. Het land is ’s werelds grootste leverancier en verbruiker van varkensvlees.
Alibaba gebruikt AI en slimme sensoren om de activiteit en gezondheid van elk varken in de gaten te houden. Deze gegevens worden geanalyseerd en resulteren in een real-time rapport voor luie zwijnen die aan meer activiteit toe zijn of voor zwangere zeugen waarvan de voeding beter moet. De technologie is ook in staat zieke varkens te detecteren en gegevens te verzamelen voor het scheppen van de optimale leefomgeving voor een toom varkens, de gewassen of boomgaarden. Alibaba is er van overtuigd dat deze slimme technieken kunnen leiden tot drie biggetjes meer per zeug en ook tot minder dood geborenen. Dit zou het aantal jaarlijkse biggetjes per zeug tot 32 brengen, waardoor China aansluit op de vooraanstaande varkenshouderij-landen. De groep Tequ uit Sichuan gebruikt de technologie om tegen 2020 zijn jaarlijks doel van 10 miljoen biggetjes te bereiken.

JD.COM

Ook Alibaba’s concurrent webwinkel JD.com laat zich niet onbetuigd bij het bereiken van de landbouwgebieden. Voor voorzitter Liu Qiangdong speelt e-commerce eveneens een sleutelrol in de armoedebestrijding. Om de landbouwinfrastructuur te verrijken met slimme technologie heeft JD.com de ‘JD Smart Agriculture Development Community’ gelanceerd. Het initiatief dat er kwam met medewerking van 50 partners en diverse vertegenwoordigers van lokale besturen, is voornamelijk gericht op de bescherming van de gewassen. Vooreerst laat het platform de boeren of de coops toe drones te gebruiken. Voorts helpt de app ‘Jingdong Nongfu’ de landbouwproducenten in contact te komen met de juiste diensten-providers en droneproducenten. De community streeft er ook naar om standaarden te bepalen voor de bescherming van de gewassen. Hoofd van JD-X, JD.com’s logistieke innovatie lab Jun Xiao stelt zijn labo ter beschikking van de Community via JDFarms en dit platform gebruikt cloud computing, big data en drones om water en grond te monitoren en accuraat de nodige stoffen te voorspellen
JD.com plant overigens in het zuidwesten 185 drone luchthavens uit te bouwen om zijn goederen uit afgelegen streken naar de verbruiker te brengen. De luchthavens zouden binnen drie jaar klaar moeten zijn. De drone luchthavens maken mogelijk dat landbouwgoederen uit Sichuan binnen 24 uur elders in China geleverd worden. Voor de logistiek zouden de kosten door de drones 70% goedkoper uitvallen. Tenslotte is JD.com van plan de ‘blockchain’ methode te gebruiken zodat de Chinese verbruikers de oorsprong van hun landbouwproducten kunnen traceren. De techniek laat ook toe om snel bepaalde besmette loten te isoleren uit de voedselkringloop.

Verzekeringen

De andere netgigant Tencent levert voor de landbouw een bijdrage op een ander vlak. Landelijk China wordt immers regelmatig getroffen door natuurrampen. Hoewel de boeren 40% van de arbeidskrachten uitmaken, vertegenwoordigen landbouwverzekeringen maar 0,6% van de schadeverzekeringspremies. Lokale besturen hebben met starter AgriTech de app WeatherTech ontwikkeld-een soort Typhoon Insurance Index-en op WeChat geplaatst. De app-verzekering gaat verder dan schade verzekeren want ze waarschuwt ook de bewoners voor aankomende stormen naast het automatisch bepalen van de uit te betalen bedragen op basis van meetstations en meteogegevens.
Op een andere plaats gebruikt China United Insurance een zgn. ‘3S dienst’ (remote sensing, GIS en GPS) om boeren te helpen bij het in kaart brengen van de gewassenopbrengst, de bodemanalyse en het bijsturen van het ploegen. Het pilotproject dat meer dan 800 km² droge landbouwgrond omvat, is het tweede van China United Insurance dat hiervoor drones gebruikt. Terwijl vroeger de People’s Insurance Company of China (PICC) haar agenten letterlijk de boer opstuurde om landbouwverzekeringen aan de man te brengen gebruikt PICC nu meer digitale methodes. Het genoemde China United Insurance heeft samen met An Xin Agricultural en met Alibaba een team gevormd dat eveneens een gewasverzekering aanbiedt op Taobao. Ook zij gebruiken geen verzekeringsagenten want de claims worden uitbetaald via Ant Financial op de Alipay account. Ant Financial wil echter ook verder gaan dan puur verzekeren en denkt een ‘Rural Services Group’ op te richten die naast een online kredietbeoordelingssysteem voor de boeren ook technische video’s met artikelen en tips zou gaan verspreiden voor de landelijke buurten.

Multinationals

Ook multinationals als BASF en Monsanto doen hun duit in het zakje bij de digitalisering van de landbouw. BASF lanceerde in maart 2016 de “BASF Leading Grower”-App om de boeren te leren werken met een nieuw precisie landbouwmodel voor het digitaal tijdperk. Via hun smartphones ontvangen de boeren de weersvoorspelling, leren landbouwtechnologie en het bestrijden van ongedierte en kunnen eveneens van op afstand BASF-experts raadplegen. De app laat de boer toe zijn dorp en gewas te kiezen en om de technologie te kiezen die het weer op het veld controleert in de verschillende stadia van zaaien, besproeien tot groeien. De app dient ook om automatische herinneringen te lanceren en ze is 24/7 beschikbaar. In de toekomst zal ze ook gevoed worden door big data. BASF beweert ook dat qua het weren van schimmels door de eigen producten de druivenboeren uit Jiaxing heeft toegelstaan de helft minder pesticiden te gebruiken.
Bij Monsanto legt Juan Ferreira uit dat de moderne boer ongeveer 70 beslissingen per seizoen moet nemen en dat de digitale tools meer wetenschappelijke en geïntegreerde oplossingen voor de landbouw mogelijk maken. In 2013 kocht Monsanto de weergegevens starter The Climate Corporation voor 930 miljoen dollar. In China werd tussen Monsanto en de ‘China National Seed Group’ de joint-venture ‘China Seed International Seed Co Ltd’ opgericht. Ze beschikt momenteel over vijf veredelingsstations en drie verwerkingsfabrieken. De eigen merken van groenten zaden Seminis en De Ruiter hebben in China 10 gewassen en 200 producten op de Chinese markt gebracht. Tenslotte hebben Monsanto en het Deense Novozymes het lange termijn partnerschap BioAg Alliance opgericht dat de opbrengst van de gewassen wil verhogen door het gebruik van natuurlijke microben als biologische insectide. Nu worden deze al op-263 km² wereldwijd toegepast en beide firma’s hopen op een veelvoud tegen 2025.

FAO

Naast de regering, de boeren zelf, de Chinese internetgroten en de multinationals draagt ook de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) bij tot een landbouw die meer technologisch is en gebruik maakt van de moderne netwerktechnieken door Internet. De FAO heeft namelijk een IC-vooraf betaalde kaart geïntroduceerd waarmee de gezinnen toegang krijgen tot de irrigatie. Als het geld van de kaart op is, stopt de watertoevoer. Het kaartsysteem werkt al in Xinjiang, Liaoning, Shandong, Shanxi, Hebei, Binnen-Mongolië, Tianjin en Beijing. Na jaren werking heeft de FAO onderzoek verricht in zes dorpen die werken met het systeem en deze vergeleken met dorpen die nog werken zonder de IC-kaart. Het systeem werkt waterbesparend (4,88%), vermindert het aanboren van het grondwater, is gebruiksvriendelijk en vermindert disputen tussen de gezinnen, zo bleek uit het onderzoek. Gezien de globale positieve beoordeling van het IC-kaartsysteem voor irrigatie hoopt ook deze internationale organisatie op een uitbreiding van hun systeem in China. Kortom veel actoren zijn actief terwijl de regering de algemene lijn uitzet. De drones worden al gebruikt, maar er zullen nog een paar jaar over heen gaan vooraleer de drone-vliegvelden operationeel zijn.

Bronnen
Chinasquare.be: tags landbouw, JD.com, Alibaba, e-commerce
https://www.the-digital-insurer.com/china-in-depth-agri-tech-in-china/
https://www.basf.com/cn/en/company/news-and-media/BASF-Information/Food-nutrition/Precision-agriculture-in-the-digital-era.html
Zhong Nan , Producing sustainable food through digital agriculture , ( China Daily ) 4/8/2016
Tara Francis Chan, One of China s biggest online retailers plans to build nearly 200 drone airports to bring e-commerce to rural China , 06 Dec 2017 in http://uk.businessinsider.com
https://cointelegraph.com/news/chinese-retail-giant-to-use-blockchain-to-track-beef-prove-food-safety
Case study on the use of Information and Communication Technology in the management of rural groundwater in China, Published by Food and Agriculture Organization of the United Nations China Agricultural University, Bangkok, 2017

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *