Op een groen blaadje 127

500 miljard voor krotopruiming in Beijing
slum-dwellingDe hoofdstad Beijing trekt de komende 5 jaar 500 miljard uit om krotten op te ruimen. Dit heeft betrekking op 230.000 gezinnen. Het gaat meer bepaald om gebieden binnen de vierde ring en houdt 527 projecten in waarvan er het eerste jaar 83 moeten worden voleindigd. Per project moeten 90 % van de bewoners achter de plannen staan voor deze kunnen starten. Veel projecten omvatten het vervangen van huisjes van 1 verdiep tot appartementsblokken met meerdere verdiepingen. De meeste bewoners zullen na de werken naar hun buurt kunnen terugkeren. China Daily
Afvalprobleem ernstig overal
garbage3Volgens gegevens van het ministerie is een derde van de steden omsingeld door afvalbergen die in totaal 50.000 ha in beslag nemen. Uit een onderzoek uit 2011 in 657 steden  bleek dat 91 % van het stedelijk afval behandeld wordt, maar jaarlijks 50 miljoen ton niet. Beijing kan bijvoorbeeld maar 10.000 ton per dag verwerken; de overige 8000 ton worden gedumpt. Bewoners zijn vaak bang van verbrandingsovens hoewel de techniek de dioxine kan beperken tot 0,1 nanometer per m3. In de landelijke gebieden zijn er 600.000 dorpen die over geen voorziening beschikken: het 280 miljoen ton afval ontaardt door regen en wind met alle gevaren van dien. Sinds 2000 lopen in enkele steden projecten tot het klasseren van huisvuil en gescheiden ophaling, maar deze blijken niet succesvol. De komende 2 jaar zal China toch 6 miljard investeren in afvalbehandeling met klemtoon om de bestaande installaties beter te doen functioneren. Recyclage van afval is ook een mogelijkheid, maar de facto wordt maar 5 % van het jaarlijkse 1 miljard ton bouwafval gerecycleerd.
Lucht ernstig verontreinigd in juni
Volgens gegevens van het ministerie van Leefmilieu was de lucht te Beijing en Tianjin tijdens 21 % van de junidagen ernstig vervuild. Deze regio was ook het ernstigst vervuild gedurende een kwart van het eerste semester. Aan deze vervuiling wordt toegeschreven dat het toerisme in Peking gedurende het eerste semester een terugval kende met 14%. De delta van de Parelrivier echter had een goede luchtkwaliteit gedurende 90 % van de junidagen.
Ozon ook gevaarlijk
luchtvvpm25De Chinezen zijn nog maar een jaar om de oren geslagen met het gevaar van fijn stof, of daar duikt een nieuwe vijand op in de vorm van ozon. Het niveau ervan overschreed tijdens het eerste semester het nationaal niveau met 20 % zowel in de PRD, YRD als de Bohai-regio. Ozon is slecht voor de luchtwegen, irriteert de ogen en kan onherstelbare schade aanrichten aan longen en zenuwsysteem. Ozon wordt gevormd door NOx en organische chemische stoffen wanneer er sterke zonneschijn is. Wat het fijn stof betreft, blijken maar 40% van de 74 steden die de gegevens publiceren de nationale standaard van minder dan 35 microgram/m3 te halen gedurende meer dan drie maanden tijdens het eerste semester.  In Peking, Tianjin en Hebei lag het cijfer zelfs 3 maal boven de standaard. China Daily
Beijing legt meer groene lanen aan

greenlaneOm de luchtverontreiniging te bestrijden wil Beijing de komende 5 jaar 1000 km groene paden aanleggen. Dit project van 3 miljard yuan zal 200 parken, toeristische plaatsen en historische sites in de stad verbinden. De groene lanen zullen voor voetgangers en fietsers meer ruimte scheppen. De groene lanen moeten ook een deel van de uitlaat door de meer dan 5 miljoen voertuigen wegfilteren.
 
UNO waarschuwt China
logo-unepHet United Nations Environment Programme heeft China gewaarschuwd tegen een te sterke toename van het grondstoffenverbruik. Dit groeide van 1,7 miljard ton in 1970 tot 22 miljard ton in 2008. Per hoofd omgerekend steeg het tijdens dezelfde periode van 30% van het wereldgemiddelde tot 1,62 maal het gemiddelde. Hoewel de efficiency jaarlijks met bijna 4 % stijgt,  gebruikte China in 2009 2,5 maal de energie voor dezelfde productie als in andere landen.
Investeringen duurzame energie
De investeringen in duurzame energie zullen tijdens het 12-de vijfjarenplan 1800 miljard bereiken aldus onderdirecteur Xie Zhenhua van de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie en dit naast de 2300 miljard die gaan naar energiebesparing en de strijd tegen klimaatwissel.
Greenpeace beschuldigt Shenhua
shenhuaordosIn aanvulling van een eerder rapport over de steenkoolindustrie in China onderzocht Greenpeace het  grootste van 9 pilootprojecten om steenkool te gebruiken voor chemie namelijk het Shenhuaproject te Ordos om steenkool om te vormen tot vloeibaar gas.  Greenpeace beschuldigt staats steenkoolonderneming Shenhua van het grondwater in Binnen Mongolië over te gebruiken en ook illegaal afvalwater te lozen. Twee derden van het grondwater en van een nabij gelegen meer zouden al uitgeput zijn.  Naar verluidt wordt het bericht hierover door de staatsmedia gecensureerd.
Jinans bijeenhoning: 2/3 nep
jinanfakeHet hoofdartikel van de Jinan Times was deze week gewijd aan de provinciale honingsector waarvan de markt voor 60 tot 70 % vervalst zou zijn. Dit blijkt voor insiders een open geheim te zijn, dus gingen de journalisten van het blad undercover. Ze smeerden nadien hun bevindingen uit over 3 bladzijden met hoger genoemde schatting als gevolg.
 

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *