Op een groen blaadje 27

Kort milieunieuws uit China

Meer zonne- en windenergie
Volgens China Securities Journal zijn de discussies na de Fukushimaramp nog niet af aangaande het percentage van de diverse energiecomponenten. Het is volgens vice-directeur van het Energiebestuur mogelijk dat het doel voor zonne-energie tegen 2015 van 5 tot 10 GW wordt opgetrokken. “Als het percentage kernenergie zou afnemen, is zonne-energie diegene die de plaats zou moeten invullen want bij de windmolens zijn de transmissiemogelijkheden toch te gering” aldus de partijdige vice-voorzitter van Yingli Solar . China produceert het meest zonnepanelen in de wereld, maar deze zijn voor 90 bestemd voor export. Naar verluidt is de in Hebei gebaseerde firma JA Solar klaar met een goedkopere manier om siliconen te produceren die 60 % uitmaken van de panelen. De kost van een gehele lijn zou met 10 % kunnen terug gedrongen worden. De Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie heeft donderdag 10 grote projecten voor windenergie goedgekeurd en de meeste projecten bevinden zich in Binnen Mongolië en Jiangsu. De AR Ningxia heeft van haar kant beslist om 14 miljard te investeren in duurzame energieprojecten: het gaat om zowel wind-als zonne-energie maar met overheersend windenergie
Groene doelstellingen 2011
De “Nationale Ontwikkelings en Hervormingscommissie” heeft volgens de Shanghai Securities Times de milieudoelstellingen voor dit jaar besloten. Het energieverbruik per eenheid BNP moet met 3,5 % verminderen vergeleken met 2010; het waterverbruik per 10.000 yuan productie moet 7 % verminderen. Dit jaar moet het behandelde afvalwater 80 % bedragen. Het ministerie van Waterstaat denkt er aan beoordelingsbieden af te bakenen inzake waterspaarzaamheid bij de nijverheid.
Stadsplanning Urumqi
Tegen 2020 zou Urumqi moeten uitgebouwd worden als een internationaal zakencentrum aldus de laatste plannen van de stad waaraan drie jaren werd gewerkt. . De komende 10 jaren zullen 2 nieuwe stadsdistricten worden gebouwd. Het transport wordt verbeterd door een spoorweg die Xinjiang met Gansu verbindt en ook door een tweede luchthaven-terminal en mogelijks een tweede luchthaven. Volgens burgemeester Jerla Isamudinhe van Urumqi zou het BRP dit jaar 12 % moeten groeien tot 131 miljard yuan. Tegen 2020 wordt op 420 miljard gerekend. De bevolking zou stijgen van de huidige 2,5 tot 5 miljoen.
Regering bespreekt milieu Qinghai-Tibet plateau
Sedert 2001 zijn 160.000 km² begraasde grond in het Qinghai-Tibetaans plateau tot weiland hersteld en 4200 km² landbouwgrond werden bossen. 9000 km aangetast door droogte of erosie kregen een behandeling en de bosoppervlakte in het gebied vermeerderde met 0,8 % zo blijkt uit een werkvergadering van de regering over het plateau. Toch blijft het ecologisch evenwicht fragiel aldus de meeting. In de toekomst moet de lokale nijverheid geherstructureerd en de vervuilingsniveaus beheerst. De regio moet opgedeeld naar gelang de diverse functies zoals veeteelt en milieubehoud. De biodiversiteit moet verbeterd worden en de weiden, natuurgebieden en wouden behouden vooral in het driestromengebied. Door de trend van woestijnvorming, waterverlies en gronderosie om te gooien, worden ook geologische rampen verhinderd.
Massa-aktie rond Xiangjiaba hydrocentrale
Meer dan 2000 bewoners in een kanton uit Yunnan hebben 5 dagen na-een geprotesteerd tegen de lage schadeloosstelling die ze krijgen omdat ze moeten opkrassen voor de aanleg van de Xiangjiaba-waterkrachtcentrale. 40.000 bewoners moeten wijken voor de centrale die China’s derde grootste hydrocentrale wordt. Meer dan 2000 overheidsambtenaren bezochten de betrokkenen om hun grieven te horen over de schadevergoeding. Deze vinden ze dus laag. Gedurende vier dagen blokkeerden de protesterenden de toegang tot het Suijiang kanton. 17 politieagenten werden geslagen en vier ambtenaren. Ook politiechef Gao Faxing kwam op de grond terecht. 400 agenten werden ontplooid maar deze kregen als order geen geweld te gebruiken.
Peking bouwt bouwrecyclage-eenheden
Het blad “Beijing Daily” meldt dat het stadsbestuur van plan is dit jaar 4 fabrieken te bouwen die bouwafval zullen verwerken. De bestaande afvalstorten zullen binnen twee jaar vol zijn en de recyclage-eenheden zullen het volume te dumpen afval verminderen met 90 pct (SCMP)
Parelrivier: 2 maanden visverbod
Gedurende 2 maanden wordt vissen in de Parelrivier verboden. Het verbod geldt over 5300 km rivier en bijrivieren. De rivier wordt geplaagd door overbevissing. Het ministerie zal tijdens deze periode 6 miljoen vissen toevoegen om het bestand op te trekken. Arme vissers uit de Parelrivierdelta zullen gedurende de twee maanden visverbod van een toelage kunnen genieten.
Wuhan schrapt ook tijdelijke vergunning
Wuhan is de laatste stad in de reeks die de tijdelijke verblijfsvergunning voor migranten afschaft. Deze week werden 507 permanente verblijfsvergunningen toegekend en de stad plant deze aan twee miljoen uit te reiken. Deze geeft de migranten meer rechten inzake onderwijs, gezondheid en werk. Toch krijgen ze geen stedelijke hukou. In het verleden hebben reeds Shanghai, Chengdu en Kunming het systeem geïmplementeerd.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *