Op een groen blaadje 88

Steenkoolstad gaat groen

Fruitboer Jincheng


–China telt 118 steden met samen 154 miljoen inwoners. In die steden zijn echter de oorspronkelijke grondstoffen uitgeput. Ze kunnen wat opsteken van de ‘antracietstad’ Jincheng in ZO-Shanxi. Jincheng bracht vorig jaar nog 50 miljoen m3 ton antraciet voort. Niettegenstaande het grauwe imago telt Jincheng toch 354 dagen blauwe lucht per jaar en kent het met 80 % van Shanxi’s planten en 70 diersoorten een grote vorm van biodiversiteit. Tijdens de jaren tachtig stonden er maar op 16% van het grondgebied  bomen. Sindsdien heeft de stad de steenkoolmijnen laten betalen om boeren aan te moedigen fruitbomen te planten. Nu is 90 % van de grond die decennia geleden braak lag, beplant met bijvoorbeeld notenbomen die de boeren een aardige bijkomende stuiver opleveren. Ook koopt de stad aangelegde bossen terug met het deel van het gemeentelijk inkomen dat afkomstig is van belastingen betaald door de mijnen.
Oostelijke waterroute klaar in 2013
De oostelijke route van het Zuid-Noordwateromleidingsproject is klaar om volgend jaar schoon water naar het noorden aan te voeren. Momenteel voldoen 90 % van de secties aan  de normen voor schoon water. Daartoe werd tussen 2002 en 2010 een behoorlijk aantal van 426 controleprojecten tegen vervuiling opgezet dat in totaal 15 miljard yuan gekost heeft. Een van de mogelijke watervervuilers is de papierindustrie. In de provincie Shandong werd het aantal papierfabrieken met 70 % verminderd en daardoor werd het COD met 62 % gereduceerd. Toch heeft de papierindustrie niet onder de sluitingen geleden,want de productie ligt nu 2,5 maal hoger. Volgend jaar kan het water naar het droge noorden aangevoerd.
Koolstofbeurs in Shanghai
–De stad Shanghai is gestart met een experimentele beurs waar bedrijven koolstofkredieten kunnen verhandelen. Het pilootproject loopt van 2013 tot 2015. Verwacht wordt dat een 200-tal ondernemingen meedoen die instaan voor de helft van de steenkoolvorming in de metropool. De 200 gaan van grote ondernemingen zoals Baosteel en Sinopec Shanghai Petrochemical over luchtvaartmaatschappijen tot hotels. Het initiatief volgt na de beslissing van de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie om in Peking, Shanghai en Peking koolstofbeurzen op te zetten. Firma’s die boven hun quotum zitten, kunnen er het teveel verkopen aan hen die onder de doelstellingen blijven.
Hoofdstad: vaarwel aan steenkool

Straks verleden


Tegen 2015 moet Peking vrij zijn van steenkooluitwasemingen. Daartoe worden steenkoolcentrales gesloten en vervangen door aardgascentrales. Peking grenst echter aan de naburige provincie Hebei die volgend jaar haar steenkoolgebruik voor de opwekking van elektriciteit met 15 % verhoogt. In theorie wordt nu ook fijn stof gemeten per uur, maar westerse kranten beweren dat de beschikbare gegevens maar uit 1 meetstation komen. Dit jaar nog wil Peking 6 miljoen $ besteden aan meetapparatuur hiervoor.
Windenergie verkwist
Vorig jaar is 16 % van de door windenergie opgewekte energie in Noord-China verloren gegaan wat een verkwisting betekent van 6,6 miljard yuan, aldus de State Electricity Regulatory Commission. De ongebruikte elektriciteit liep op tot 12,3 miljard kWh. 85 % van China’s windenergie komt uit het noorden. De verkwisting komt door verschillende oorzaken als onvoldoende transmissiecapaciteit en gebrek aan verbindingen. Het verdeelnetwerk uitbouwen duurt immers langer dan het bouwen van de molens zelf. Dit jaar werden hoofdzakelijk windenergieprojecten in zuidelijk China goedgekeurd. Vanaf volgend jaar zouden de grote elektriciteitsverdelers verplicht worden om 15 % van hun elektriciteit te betrekken uit hernieuwbare bronnen
Uitwerpselen verboden in Luhumeer
De stad Kanton heeft drastische maatregelen getroffen opdat aan het dumpen van menselijke uitwerpselen in het Luhumeer een einde zou komen. Kanton met zijn 16 miljoen inwoners genereert 3000 m3 ton menselijke uitwerpselen, maar kan er echter maar 100 ton behandelen. Illegale afvoer is een courante praktijk geworden bij de 10.000 sanitaire firma’s, waarvan er maar 2 % vergund zijn. Naast de installatie van camera’s zullen zij die betrapt worden strengere straffen krijgen. Het Luhumeer wordt eveneens grondig schoon gemaakt.
Opwarming bedreigt hoge spoorweg
443 km van de 1956 km lange Qinghai-Tibet spoorweg wordt bedreigd door woestijnvorming, waaronder 100 km ernstig aldus ingenieur Wang Jinchang van de spoorweglijn. Volgens vorsers steeg de temperatuur van het Qinghai-Golmudplateau met 2 graden Celsius de afgelopen 3 jaar.  De lijn bevindt zich weliswaar op 4000 km hoogte maar als het permafrost ontdooit, verdampt het water snel
Qinghai-meer breidt uit
De oppervlakte van China’s grootste zoutwatermeer blijft 8 jaar op rij uitbreiden. Met zijn 4354 km 2 is het meer 14 km 2 groter van vorig jaar, aldus satellietgegevens die via remote sensing werden bekomen. Het meer kromp na 1950 almaar in, maar door de omvorming van akkerbouw naar weiden is het ecologisch evenwicht hersteld met meer regenval zodat het meer al tussen 2004 en 2008 met 132 km2 aangroeide.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *