Op een groen blaadje 9

Kort milieunieuws uit China

47 vervuilers gesloten in Urumqi
Urumqi zit met een verontreinigde lucht, hoofdzakelijk veroorzaakt door de industrie en door verwarming met steenkool. In 2009 werd 12 ton SO² uitgestoten en 6 ton roet, waardoor het een van de vervuildste steden is in China, vooral ’s winters. De stad besloot de vervuilers uit de stad te bannen en 47 vervuilende bedrijven, veelal chemische bedrijven en producenten van bouwmaterialen, moeten de stad verlaten tegen 2014. De kost voor het bestuur zal meer dan 3,5 miljard yuan bedragen. Critici kijken ook uit naar maatregelen voor een efficiëntere verwarming.
Chemisch afval in Henan geborgen tegen jaareinde
Volgens het dagblad Dahe heeft de provincie Henan zes gevaarlijke forten met 500.000 ton chemisch afval opgesloten in betonnen structuren. Het dorp Beisi bij de stad Gongyu heeft een hoop van 50.000 ton chroomafval die reeds 20 jaar op 3 km van een rivier ligt.  Het afval komt van een fabriek die in 1990 moest sluiten. Vijf gram kun reeds de dood veroorzaken. Van de 70 producenten van toen schieten er nog 18 over en zij weten hoe om te gaan met het gevaarlijk spul. De projecten in de steden Gongyi, Xinxiang en Anyang moeten nog beginnen. Een chemisch bedrijf gaat de aanbesteding uitvoeren om op 3 à 4 maand het gevaarlijk afval te bergen, à rato van 300 à 400 ton per dag. In 2005 beval de regering dat de chroomoverschotten op 5 jaar tijd moesten verdwijnen. De provincie zou graag hebben dat de regering een stuk meebetaalt.
Toestand landelijke wegen
Viceminister voor Transport Feng Zhenglin heeft op een conferentie over landelijk transport in Jinan een balans opgemaakt van China’s wegennet, dat in totaal 4 miljoen km lang is (waarvan 3,5 miljoen in ruraal gebied). Zo’n 94 % van de dorpen in Oost- en Centraal-China is via de weg bereikbaar en in de westelijke regio bedraagt het cijfer 98 %. Bussen zijn meer en meer beschikbaar voor de landelijke bevolking. Bussen zijn beschikbaar in 35.000 kleine steden en 553.000 dorpen, respectievelijk 98 % en 88 %. Volgens Feng waren er eind 2009 in de landelijke gebieden 340.000 bussen, 140.000 passagiersstations en 80.000 lijnen. Dagelijks rijden 1 miljoen bussen uit.
VRC tekent milieuakkoord met Hongkong

China’s ministerie voor Leefmilieu heeft met Hongkongs milieubestuur een akkoord afgesloten in de strijd tegen de luchtvervuiling. Het gaat om de voortzetting van de reeds bestaande samenwerking voor 5 jaar. In de toekomst zullen gezamenlijke jaarlijkse actieplannen uitgedokterd worden om het vijfjarenprogramma te concretiseren. Het vijfjarenprogramma voorziet de controle van uitstoot zowel bij oude als nieuwe wagens, controle op benzine, verkeersmaatregelen zoals het labelen van groene voertuigen, het opzetten van zones met lage uitstoot, een uitstootinventaris, controle van vluchtige organische koolstofuitstoot en fotochemische vervuiling, en ten slotte een meldsysteem bij stofstormen.

Ook scheepsbouw moet groener
Op een conferentie van maritieme experten in de stad Dalian bleek dat ook de scheepsbouw een pad van lagekoolstofontwikkeling moet inslaan. China staat nu op één inzake scheepsbouw en de productie groeide van 3,4 miljoen DGT in 2000 tot 42 miljoen DGTon in 2009. Yu Shichun, vicedirecteur van de Chinese scheepsbouw, zei dat de lagekoolstofeconomie de richting aanwijst. Het is dringend zich aan te passen aan de nieuwste reglementeringen op het vlak van energiebesparing en beperking van uitstoot, zo werd gezegd. Volgens de algemeen directeur van de Nederlandse scheepsbouw kan geen enkel land op zich dit doel alleen bereiken en is een gemeenschappelijke aanpak noodzakelijk.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *