Op een groen blaadje 96

Onderzoek naar milieu-industrie
–Het milieuministerie heeft een nationaal onderzoek gelanceerd betreffende de milieunijverheid- en milieudiensten. De sector is zich aan het omvormen tot meer diensten in lijn met de internationale trend: in ontwikkelde landen maken milieudiensten 50 tot 60 % uit van de milieusector, in China bedraagt het percentage 15 tot 20 %. Het resultaat zal tegen volgend jaar augustus bekend zijn. Aangenomen wordt dat de sector 3 miljoen personen te werk stelt in 30.000 ondernemingen die 30 miljoen verschillende producten en diensten aanbieden. Volgens het vijfjarenplan moet de sector tegen 2015   2 % van het bnp uitmaken. China Daily
Meting fijn stof
–Einde dit jaar zullen de vier grootste steden, 27 provinciehoofdsteden, en de drie nationale sleutelregio’s rond Shanghai, Guangzhou en Beijing-Tianjin, uitgerust zijn met apparatuur om de luchtkwaliteit te meten, inclusief het fijnste en gevaarlijkste stof PM 2.5 dat tot voor kort in China niet gemeten werd. Reeds 138 meetstations in 74 steden publiceren data over luchtkwaliteit en 195 zijn aan het opstarten.  Het netwerk kost reeds 519 miljoen yuan. De data moeten aan het publiek in een begrijpbare vorm bekend gemaakt worden, en de steden moeten noodplannen en speciale aanbevelingen voor het publiek opstellen voor perioden van zware vervuiling.  (CNTV)
Plan om gloeilampen uit handel te nemen
De Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie heeft een plan in 3 stappen afgekondigd voor het uit de handel nemen van gloeilampen. Eerder gold al een verbod op import en verkoop van gloeilampen boven de 100 watt. Vanaf oktober 2014 geldt ook hetzelfde voor lampen van 60 watt en in oktober 2016 volgt de fase voor lampen van 15 watt. Een evaluatie wordt dan gemaakt voor de uiteindelijke fase. Verlichting vertegenwoordigt 13 % van het energieverbruik.
Derde aardgaspijplijn in aanbouw
China is begonnen met de bouw van een derde aardgaspijplijn die 7378 km lang is en aardgas uit het uiterste westen van het land doorheen 10 provincies zal vervoeren naar het westen. De pijplijn die bestaat uit een hoofdlijn van 5000 km en 8 vertakkingen, moet klaar zijn tegen 2015. 25 miljard m3 zal uit Centraal Azië komen en 5 miljard uit Xinjiang zelf. De kost bedraagt 125 miljard yuan volgens hoofdverantwoordelijke China National Petroleum Corp. Het project staat ook open voor inbreng uit de privésector. De eerste pijplijn die in 2004 startte, loopt van Xinjiang tot Shanghai; de tweede pijplijn die klaar moet zijn tegen het jaareinde loopt van Xinjiang naar Guangdong. China Daily
Dierenbeschermer van slangen
Dierenbescherming reikt in het geval van Chen Yuanhui tot het beschermen en kweken van zeldzame of bedreigde slangen. Over de jaren heen heeft Chen 3 nieuwe soorten slangen ontdekt waaronder een soort die met uitsterven bedreigd is en nog minder exemplaren telt dan de panda. Hij heeft ook al 500 personen die door gifslangen gebeten, genezen met een succesgraad van 99 %. Na jaren praktijk vervoegde hij het onderzoeksinstituut voor de slangen te Linzhou (Hunan) dat echter gesloten werd en nadien werd hij getransfereerd naar het Manshan bosbestuur, bekend voor zijn boa’s. Hij werd zelf ook al aangevallen, maar genas zichzelf met eigen medicijn. Over 20 jaar gespreid heeft hij al 40.000 yuan uit eigen zak gespendeerd aan zijn beroeps-liefhebberij en hij kreeg ooit een prijs van 30.000 yuan van de stad Lanzhou. Voorts doet hij verder met het inkomen van zijn vrouw. De laatste jaren heeft hij 100 Hunan gifslangen gekweekt en terug in de natuur vrijgelaten. Stropers die een exemplaar vangen, krijgen er miljoenen yuan voor op de zwarte markt. wantchinatimes
Meer geld voor kernveiligheid
China gaat tot 2015 liefst 80 miljard yuan investeren in betere veiligheid van de kerncentrales. Tegen 2020 moet de veiligheid van de oude Chinese kerncentrales op wereldniveau staan. Dit versterkt de speculatie dat binnenkort het moratorium op nieuwe kerncentrales zal opgeheven worden. Volgens een officieel veiligheidsrapport is de situatie niet erg optimistisch: er zijn teveel soorten centrales met teveel verschillende veiligheidsnormen. Na de Fukushima ramp werden de kernpolitiek en de veiligheidsaspecten ervan aan een gedetailleerd onderzoek onderworpen dat veel langer duurde dan oorspronkelijk gedacht. (Bron:Reuters)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *