Parlement van dag tot dag

Op de jaarlijkse zitting van de twee kamers van het parlement worden de resultaten van het voorbije jaar en de plannen voor dit jaar voor het regeringswerk, het wetgevend werk en ook het werk van de rechtbanken besproken.

1425624670087861_480_320In China zijn de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht immers niet gescheiden zoals bij ons; alles valt onder de bevoegdheid van het parlement. De gespreksonderwerpen de voorbije dagen waren divers en we pikken er enkele opvallende uit.

Xinjiang en terrorisme

Volgens partijsecretaris Zhang Chunxian heeft de overheid in Xinjiang een terroristische cel opgerold georganiseerd door teruggekeerde IS-strijders. De nieuwe voorzitter van de regionale regering Shohrat Zakir benadrukt echter dat de situatie ter plaatse “stabiel en onder controle is” en dat “een aantal gewelddadige terroristische aanslagen in de kiem gesmoord zijn”. Strenge repressie is volgens hem nodig. De problemen situeren zich vooral in het Zuiden van Xinjiang, met als uitschieter de oase Hotan, een afgelegen en vrij arm gebied met bijna homogene Oeigoerse bevolking. Volgens Global Times ligt het aantal politiemensen die omkomen op hun werk in Xinjiang 5,4 maal hoger dan het landelijke gemiddelde. Shohrat Zakir pleit voor meer onderwijs in het Mandarijn; er zijn in de regio nog teveel mensen die geen Chinees kennen waardoor ze moeilijk een goede baan vinden en gemakkelijker manipuleerbaar zijn door extremisten.

Hogere pensioenleeftijd

Yin Weimin, de minister van Sociale Zaken verklaarde dat de pensioenleeftijd opgetrokken moet worden tegen 2022. Zijn ministerie werkt op een wetsontwerp dat tegen 2017 wet zou moeten worden. De huidige pensioenleeftijd is 60 voor mannen en 50 of 55 voor vrouwen. Het aantal Chinese 60-plussers zal in de komende jaren snel stijgen van 15 naar 39% van de bevolking. Volgens de minister zouden er van de 3 werkers per gepensioneerde vandaag nog slechts 1,3 werkers overblijven per gepensioneerde in 2050. De nationale pensioenkas had in 2014 voor 3.000 miljard overschotten, maar van de lokale pensioenkassen gingen er twee derden in het rood. De toestand is het ergst in Heilongjiang, een oude geïndustrialiseerde provincie waar veel fabrieken gesloten zijn en nog slechts 1,42 werkers per gepensioneerde is. Peng Xizhe, een decaan van Fudan universiteit, stelt voor om te beginnen met het invoeren van een gelijke pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen en daarna die leeftijd geleidelijk op te trekken voor sommige beroepen. De Beijing Youth Daily stelt vast dat de mensen niet happig zijn op een hogere pensioenleeftijd, en denkt dat incentives voor wie langer blijft werken kunnen helpen.

Milieu

In een bespreking met afgevaardigden van de provincie Jiangxi had president Xi het over het straffen van overtreders “met ijzeren vuist”. Dat sluit aan bij het rapport van de regering waarin staat: “Milieuvervuiling is een aanslag op de levenskwaliteit van de bevolking en nijpende bezorgdheid. We moeten er met alle kracht tegen ingaan”.
Het probleem van de luchtvervuiling in grote steden stond uiteraard erg in de belangstelling en een aantal parlementsleden hielden daarover interventies met suggesties voor maatregelen. Het ministerie van Wetenschap en Technologie heeft een ontwerp blauwdruk voor een vijfjarenplan met focus op de beperking van fijn stof PM2.5 en ozon. Het plan 2015-2020 beperkt zich niet tot de grootste steden maar pakt volledige regio’s aan. Viceminister Pan Yue zei dat sinds januari het aantal bekeurde overtredingen sterk is toegenomen, maar klaagde over de medewerking van sommige provincies en regio’s met sterke vervuiling.
Meer dan 100 afgevaardigden namen deel aan een paneldiscussie over de bescherming van landbouwgrond en de zekerheid van kwaliteitsvoedsel voor de bevolking. Daaruit bleek vooral de ernst van de bodemvervuiling  door zware metalen en een oproep om de wetgeving strenger te handhaven. De onderminister van milieubescherming Li Ganjie verklaarde dat daar al volop aan gewerkt wordt; hij hoopt dat sommige maatregelen nog dit jaar doorgevoerd worden.

Overbevolkt Beijing?

De viceburgemeester van Beijing kwam spreken over de bevolkingsevolutie van zijn stad. In 2005 werd als objectief voor 2020 een bevolking van 18 miljoen vooropgezet. Einde 2014 zat men echter al aan 21,5 miljoen! Daarvan zijn er 38% zonder domicilie in de stad. De stad neemt allerlei maatregelen om migratie te ontmoedigen, van beperkingen op staatsbedrijven om mensen van buitenaf aan te werven tot bijkomende administratieve rompslomp voor migrantenouders die hun kinderen in Beijing naar school willen sturen. De stad is ook van plan een aantal industrieën en administratieve functies af te stoten om zo minder volk aan te trekken. Volgens Cai Jiming,  professor aan Tsinghua Universiteit, is 30 miljoen inwoners een haalbare kaart. Vergeleken met Shanghai en Hongkong is de bevolkingsdichtheid van Beijing niet overdreven.

De schulden van de lokale overheden

Er is een nieuw plan om orde te stellen op de financiën van lokale overheden. Om hun leningen en andere financiële verplichtingen te kunnen afbouwen, plant de centrale regering het opkopen van stedelijke obligaties met lage rente ten bedrage van 1.000 miljard yuan. De totale geschatte schuld van lokale overheden bedraagt 17.900 miljard. Door de obligaties met lage rente zou de rentelast met 40 à 50 miljard per jaar kunnen verminderen.

“Eén kind per gezin” blijft overeind

Een parlementslid, tevens verantwoordelijke van de  National Health and Family Planning Commission heeft verklaard dat niet verder aan de politiek van familiale planning wil komen. Er komen in 2015 geen pilotgebieden waar alle ouders meer dan één kind mogen hebben. De regering wil enkele jaren afwachten en zien wat het resultaat zal zijn van de al uitgevaardigde versoepelingen.
Bronnen: Xinhua, BBC, SCMP, Volksdagblad, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *