Sterke vooruitgang van sociale zekerheid en tewerkstelling

De sociale zekerheid en de tewerkstelling zijn de voorbije 10 jaar sterk vooruitgegaan. Dat helpt de economische groei ondersteunen en de sociale rust bewaren.

Jobbeurs Foto Xinhua/MaoSiqian Disclaimer

Li Zhong, onderminister van arbeid en sociale zekerheid, gaf op een persconferentie enkele data over de de evolutie van sociale zekerheid en de tewerkstelling in de voorbije 10 jaar.

Een opmerkelijke Chinese realisatie is het creëren van gemiddeld 13 miljoen nieuwe stedelijke banen per jaar. Door die historische prestatie kon de continue migratie van het platteland naar de stad opgevangen worden. Bijna elk jaar lag de feitelijke werkloosheid in de stad lager dan de doelstellingen (5 à 6%).

In 2021 was de stedelijke tewerkstelling gestegen tot 62,7%. van het totaal. Dat is belangrijk omdat de stedelijke lonen een stuk hoger liggen dan het inkomen op het platteland. Binnen de stedelijke tewerkstelling is de dienstensector intussen de belangrijkste werkverschaffer geworden.

Er is bijzondere aandacht geschonken aan de tewerkstelling van belangrijke categorieën personen, zoals de 80 miljoen afgestudeerden van de universiteit en de 290 miljoen migranten. Hun tewerkstelling bleef over het algemeen stabiel.

De lonen zijn aanzienlijk gestegen. Een gemiddelde werker in de stad verdiende in 2021 het dubbel van in 2012.

Sociale zekerheid

Om het hoofd te bieden aan recente neerwaartse druk op de economie, vooral sinds de Covid-19 uitbraak, heeft de overheid de premies voor de sociale zekerheid tijdelijk verminderd, in ruil voor behoud van tewerkstelling. Er waren al zeven ronden van verminderingen.

Dit jaar alleen werden tot en met juli voor 100 miljard yuan ( meer dan 14 miljard euro) bijdragen geschrapt. Van mei tot en met juli zijn voor bijna 50 miljard bijdragen uitgesteld voor sectoren die erg onder Covid-19 leiden; het gaat over horeca, kleinhandel, toerisme, burgerluchtvaart, transport over de weg en het spoor en 17 kleinere sectoren.

In de maand juni spendeerde de kas voor werkloosheid 37 miljard yuan aan uitkeringen voor stedelijke werklozen en premies aan bedrijven voor het behoud vn tewerkstelling. Dat was het hoogste bedrag sinds het begin van de statistieken in 2013. Door deze hoge uitkeringen ging de kas voor het eerste semester in het rood.

De pensioenverzekering kende een uitzonderlijke vooruitgang. Het aantal personen met een pensioenverzekering steeg van 790 miljoen naar 1.040 miljoen – 75% van de bevolking – tussen 2012 en 2022.
Problemen zijn de snelle veroudering van de bevolking en de verschillen tussen lokale pensioenkassen. Daarom wordt gewerkt aan een nationaal pensioenfonds. Via een nationaal mechanisme is in 2021 voor 930 miljard yuan ( 135 miljard euro) uitgedeeld aan lokale pensioenkassen met een deficit.

Tewerkstelling blijft ook inde toekomst een prioriteit, waarvoor fiscale, monetaire en industriële hefbomen zullen aangewend worden. Veel aandacht zal uitgaan naar specifieke groepen zoals afgestudeerde universiteitsstudenten, migranten en werkzoekenden in problemen. Het is ook de bedoeling meer beroepsopleidingen aan te bieden. De inspanningen voor tewerkstelling zullen samen gaan met maatregelen om de rechten en belangen van de werkers te beschermen.

Bron: China.org.cn, Nikkei

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *