Publiek eist aanpak wantoestanden in kleuterscholen

De hele week al woeden er hevig maatschappelijke debatten over de beschuldigingen van kindermisbruik in een aantal kleuterscholen.

kleuterscholenNa het schandaal in een instelling van het (particuliere) RYB Education in het Chaoyang District van Beijing, was er sprake van nog veel meer wantoestanden op andere plaatsen in het land.

Stortvloed

Meestal ging het om vestigingen van RYB Education, dat zijn aandelen dan ook zag kelderen. De politie van het Chaoyang District verklaarde echter dat ze een groot aantal video-opnamen had onderzocht en dat er onbewezen of verzonnen beschuldigingen waren. Een kleuterleidster zal worden vervolgd, maar ook personen die valse geruchten hebben verspreid zouden een (eerder lichte) straf krijgen. Media uit Beijing hebben gemeld dat de Commissie voor Discipline Inspectie van het Chaoyang District nagaat of er mogelijk plichtsverzuim is geweest van ambtenaren belast met het toezicht op de particuliere onderwijsinstellingen.

Mediadebat

Als het om kinderen gaat, spelen gevoelens uiteraard een grote rol. In alle media waren honderdduizenden verontwaardigde stemmen te horen. Vanzelfsprekend zijn sommige ouders en andere burgers wantrouwig. Zij stellen bijvoorbeeld kritische vragen over het onderzoek door de politie van de videotapes. Een BBC-reporter ziet zelfs al ‘het hele Chinese systeem van beleid en aansprakelijkheid’ op de helling komen.

Doofpot?

In een commentaar van de gezagsgetrouwe Global Times lezen we dat veel lokale overheden in het internettijdperk in gebreke blijven qua geloofwaardigheid. Twijfels rijzen aan de kwaliteit van de video-opnamen. Ook willen mensen weten of de beschuldigingen inderdaad zo vals zijn. Als dat wel het geval is, is het raar dat de personen die ze hebben geuit niet strenger worden gestraft. Daar brengen anderen tegenin dat de autoriteiten geen enkel zichtbaar belang hebben in een doofpot. Volgens GT moeten de politie en de betrokken instanties dringend en systematisch meer duidelijkheid verschaffen. Een betere communicatie met het publiek is essentieel.

Oorzaken

kleuterscholenNog belangrijker is het onderzoek naar de oorzaken van wandaden tegenover kinderen en naar ingrepen om die te voorkomen. Er is een enorme vraag naar kleuterscholen en kinderdagverblijven in China met zijn 100 miljoen kinderen onder de 6 jaar. Werkende ouders willen voldoen aan de hoge eisen van werkgevers. Ze combineren dat met een verantwoorde opvang en opvoeding van hun één of twee kinderen. Sinds 2010 is de inschrijvingsgraad voor het voorschools onderwijs (drie jaar voor de basisschool) toegenomen van bijna 61 naar meer dan 77%. De sector is aantrekkelijk voor investeerders en fondsen. Tot voor kort schreef RYB Education een waar succesverhaal.

Tekortkomingen

Het aandeel van dit soort kinderopvang is sinds 2001 verviervoudigd tot 8% van het totale onderwijsbudget van de overheid. Die grote inspanning blijkt niet voldoende te zijn. Het aanbod van 77% naar opvang voor kinderen tussen 3 en 6 is kleiner dan de vraag. Bedrijven zoals RYB Education zijn in het gat gesprongen. Er zijn nu twee keer meer kleuterscholen in de, nogal ongeregelde, particuliere sector dan in die van de staat. De groepen tellen gemiddeld 21 kinderen (mondiaal gemiddelde 17, statistieken van 2015). Slechts de helft van het personeel heeft een onderwijsbevoegdheid, en dan nog in vele gevallen niet specifiek voor kleuteronderwijs. Volgens juristen is het wettig toezicht  ontoereikend, en dan zeker voor kinderdagverblijven. De meeste gevallen van mishandeling komen voor in de privésector.

Remedies

De lokale overheden in heel China ontwerpen nu beleid om ervoor te zorgen dat dit soort tragedies tenminste niet bij hen voorkomt. Er zijn plannen voor regelgeving, inspecties, camera’s enz. Experts zijn ervoor dat ‘de overheid nog veel actiever wordt en zelf meer openbare kleuterscholen organiseert’. Het nationale ministerie van Onderwijs heeft wetgeving aangekondigd.
Sixthtone.com, BBC, Global Times, Xinhua, South China Morning Post, anjiplay.com (website progressieve kleuterscholen), Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar