Roep om seksuele voorlichting op alle scholen (UPD)

Experts vinden dat alle scholen in China seksuele voorlichting moeten geven. Gebrek aan kennis over seks kan zware lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben.

seksuele voorlichtingAfgelopen maandag was er een nationale conferentie over de preventie van aids in Beijing. Daar werd gepleit voor verplichte lessen over seks op alle scholen. De organisator van de conferentie was de ngo Jongerenproject voor de Preventie van Aids (Aids Prevention Education Project for Chinese Youth, APEPCY).

Risico’s

Een paar voorbeelden moesten dat voorstel onderbouwen. Volgens Zhang Yinjun, een directeur van APEPCY, ondergaan meer dan zes miljoen jonge Chinese vrouwen elk jaar een abortus. De Nationale Commissie voor Gezondheid en Geboorteregeling ziet dat het aantal gevallen van aids/hiv onder jongeren de afgelopen vijf jaar erg is toegenomen. Seks komt in het nieuws door pestgedrag op school en grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen of zelfs aanranding.

Wenzhou

In Wenzhou (9 miljoen inwoners) in de provincie Zhejiang, zijn er ontzettend veel gevallen van aids/hiv als gevolg van onveilige seks. De stad organiseert in alle districten verplichte halfjaarlijkse vormingscursussen. De overheid heeft daarbij een online app laten maken om kennis op het gebied van aids/hiv te testen. Dat is de eerste dergelijke app in China.

‘Koester het Leven’

Het zijn vooral ngo’s en privéscholen die nu seksuele opvoeding geven. Maar de overheid blijft niet achter. Vorig jaar heeft het ministerie van Onderwijs een richtlijn laten uitgaan naar instellingen van hoger onderwijs. Van die hogescholen wordt verwacht dat ze cursussen aanbieden over seks en voortplanting. Er is sinds april een serie van 12 boekjes bestemd voor lessen over seks en veel meer. Daarmee kunnen leraren aan de slag vanaf de tweede klas, met kinderen van 8. Het lespakket met de titel ‘Koester het Leven’ heeft ook in het buitenland lof gekregen. Het behandelt onder andere hygiëne, seksuele gelijkheid en het belang van toestemming. Bijzonder is dat erop wordt gewezen dat zowel vrouwen als mannen misbruik kunnen plegen.

Complexiteit

seksuele voorlichting

Bij Buzz and Bloom aan tafel


De reactie op die lessenserie  is tekenend voor de uiteenlopende houdingen tegenover seks in de Chinese maatschappij en bij sommige overheden. Sommige ouders protesteerden tegen ‘de onbeschaamde inhoud’ van de boekjes. Er waren scholen die zich haastten om te verklaren dat ze niet van plan waren om hierover les te geven. Anderen, ook ouders, verwelkomden de seksvoorlichting van de 12 boekjes.

Particulier initiatief

Meer en meer Chinezen willen seksualiteit uit de taboesfeer halen. Er zijn mensen die zich inzetten voor de mentaliteitsverandering ten opzichte van lesbiennes, biseksuelen, homo’s en transgender-personen. Condooms en seksspeeltjes zijn overal te koop. Bedrijven zoals ‘Buzz and Bloom’ of ‘Yummy’ richten zich op de seksuele behoeften van vrouwen in de eerste plaats. Ze hebben apps en publiceren artikelen en video’s op social media. Er is ook het WeChat platform ‘Little Wings’. Yao Sifan nam toen ze op de middelbare school zat deel aan de China Thinks Big innovation contest van Harvard University in China, met een project over seksuele voorlichting. Ze won de eerste prijs en startte ‘Little Wings’ met medescholieren. Zij willen professionele voorlichting geven op een leuke en aansprekende manier. Soms zijn er negatieve, maar meestal positieve reacties. (upd)

Rol van overheid en partij

De overheid en de partij krijgen kritiek omdat ze te vaag of dubbelzinnig zijn. Zo is het partijleden tegenwoordig verboden de Partij ‘een slechte naam te bezorgen door ongepaste seksuele betrekkingen’, zonder dat duidelijk is welke relaties dat precies zijn. De autoriteiten zijn het streven naar openheid en tolerantie met betrekking tot seks echter niet ongenegen. De lessenserie ‘Koester het Leven’ was besteld door het ministerie. Het partijblad People’s Daily nam het voor deze vorm van voorlichting op. Officiële media besteden positieve aandacht aan de nationale conferentie van de APEPCY in Beijing en het pleidooi voor verplichte lessen over seks op alle scholen.

Verantwoordelijkheid

seksuele voorlichtingDat voorstel kwam van Zhang Yinjun van APEPCY. Hij wees op de consequenties als je lessen over seks verplicht stelt voor 300 miljoen scholieren in alle scholen. Daarvoor zijn natuurlijk opgeleide professionals nodig. Het is aan de onderwijsdepartementen om daarvoor te zorgen. Nu schakelen ze soms nog ngo’s of particuliere vormingscentra in. Er zijn maar twee universiteiten waar je, als bijvak, seksuele voorlichting kunt studeren: Chengdu University en de Capital Normal University van Beijing.

Advies van UNAID

Op de conferentie sprak ook Amakobe Sande, een hoge vertegenwoordiger van UNAIDS. Dat is een programma van de Verenigde Naties voor de coördinsatie van de wereldwijde reactie op de hiv/aidsepidemie. Zij sloot zich aan bij de roep om verplichte, nationale seksopvoeding, te beginnen vanaf de basisschool. Sande gaf ook het advies de lessen zorgvuldig aan te passen aan de leeftijd en de jongeren er goed bij te betrekken.
Nu maar afwachten of de instemming met de woorden van Zhang Yinjun en Amakobe Sande ook leidt tot nog meer concrete maatregelen van de staat.
China.org.cn, People’s Daily, Huffington Post, Sixthtone.com, China Daily, Global Times, South China Morning Post
 
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar