‘Qinghai tegen 2050 eerste provincie op duurzame energie’

Tijdens de week van 17 tot 23 juni werd de provincie Qinghai enkel gevoed door hernieuwbare energie. Het dertiende vijfjarenplan voorziet tegen 2020 in het uitbreiden van de capaciteit met zonne- en windenergie tot 35 miljoen kilowatt. Tegen 2050 is het echter de bedoeling dat de provincie helemaal op duurzame energie functioneert.

De noordwestelijke provincie Qinghai heeft gedurende de week van 17 tot 23 juni enkel zonne-, wind- en hydro-energie gebruikt voor haar elektriciteitsbevoorrading. Volgens topmanager Quan Shengming van het provinciaal verdeelnetwerk stuurde zijn net 1,1 miljard kWh elektriciteit de provincie in en dat komt neer op een equivalent van 535.000 ton steenkool. Waterkrachtcentrales staan in voor 72% van de totaliteit van de 23 miljoen kilowatt capaciteit in de schaars bevolkte provincie waarin 5,8 miljoen personen wonen. In de ecologisch fragiele provincie ontspringen de 3 grote rivieren: de Gele rivier, de Lange rivier (Jangtse) en de Lancang alias Mekong.

Uitbreiding

In mei had Qinghai een totale geïnstalleerde capaciteit van 23 miljoen kilowatt waarvan er 82% komt van waterkracht-, wind- en zonne-energie. Het dertiende vijfjarenplan verwacht tegen 2020 een verdere uitbreiding van de zonne- en windenergiecapaciteit in Qinghai tot 35 miljoen kilowatt. Daarbij wordt elk jaar 110 miljard kWh aan schone energie naar centraal- en oost China gestuurd. China wil tegen 2020 2500 miljard yuan besteden aan hernieuwbare energie en zo 13 miljoen banen scheppen. Eerder dit jaar werd op het Tibetaans plateau een zonne-station geopend van 27 km² dat 200.000 gezinnen van stroom kan voorzien.
De provincie Qinghai wil de eerste zijn die tegen 2050 enkel draait op schone energie, zo vertellen experts. Dan zou de geïnstalleerde capaciteit aan groene energie in Qinghai 400 miljoen kilowatt bedragen en de jaarlijkse opwekking van stroom 800 miljard kWh, aldus Lu Qiang op een forum over groene energie in de provincie.
Bron: China Dialogue

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar