Qingjian: Kunstmatige intelligentie als armoedebestrijding

China is het meest succesvolle niet-westerse land inzake armoedebestrijding. De basis voor dit succes is dat Chinese armoedebestrijding niet gebaseerd is op het verstrekken van voedsel of andere hulp die enkel op korte termijn de nijpendste problemen oplost, maar op het stimuleren van werkgelegenheid voor iedereen, inclusief mensen met een arbeidshandicap.

AI Dou training centrum in Qingjian; foto Sohu (disclaimer)

Armoedebestrijding

Bij de armoedebestrijding zet de Chinese regering een groot aantal instanties, overheden, ondernemingen en privépersonen, in. Al eerder berichtten we over toerisme als armoedebestrijding, over de koppeling van de overheden van rijke regio’s met armere en over het laten investeren in armere gebieden door staatsbedrijven. Nu wordt zelfs geavanceerde technologie als kunstmatige intelligentie (AI) bij de armoedebestrijding betrokken. Behalve dat dit betaald werk genereert, zorgt het er ook voor dat kennis over deze technologie tot op het laagste niveau in de maatschappij geïntroduceerd wordt.

Qingjian

Qingjian is een county (xian) in het achterland van het Löss-plateau in de provincie Shaanxi. Het bevindt zich in het oude revolutionaire basisgebied van het Rode Leger, maar het was tot nog niet zo lang toch een van de armere regio’s van China. Het heeft een lange geschiedenis, het beschikt over een schilderachtig landschap en een rijke lokale cultuur. Maar het heeft ook bergen en ravijnen, het land is grotendeels onvruchtbaar en de neerslag is er schaars. 

Verbetering

In februari van dit jaar kondigde de regering van Shaanxi aan dat in Qingjian de armoede van meer dan 25% tot minder dan 1% teruggebracht was. Qingjian is één van de counties die door de National Health Commission (NHC) als focusregio voor armoedebestrijding werd aangewezen. In oktober 2019 introduceerde de NHC het armoedebestrijdingsproject ‘AI Bean Plan’* voor de AI-industrie. Qingjian heeft deze kans snel aangegrepen en zich er als eerste voor aangemeld. Het heeft op het Shaanxi Löss-plateau de eerste onderneming voor armoedebestrijding in de digitale industrie opgericht.

AI Bean Plan

AI is een belangrijk onderdeel van de ‘nieuwe infrastructuur’ van China. Het vormt ook een belangrijk gebied voor een nieuwe golf van wetenschappelijke en technologische revoluties. Liu Qinghai, adjunct-secretaris van het Qingjian County Partijcommitee en plaatsvervangend districtsmagistraat van de NHC, zag voordeel in de werkgelegenheid die het ‘AI Bean Plan’ zou creëren. Op 15 november 2019 werd de eerste lichting AI-trainers in Qingjian opgeleid. In december van dat jaar richtte Qingjian het staatsbedrijf Qingjian County Idol Technology Co., Ltd. op. Begin mei 2020 voerde Qingjian Idol vier aanwervingsfasen uit waarbij het in ruim een half jaar meer dan 110 werknemers in dienst nam. Reeds in diezelfde maand ging Qingjian Idol een samenwerking aan met ‘Alibaba Digital Industry Support Base’, een dochter van het bekende e-commerce bedrijf Alibaba.

Tagging

Tagging van data, d.w.z. het verifiëren van data in databases zoals die van navigatiesystemen, is arbeidsintensief werk dat onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Tagging is het belangrijkste werk dat door de trainees van Qingjian Idol verricht wordt. Wen Jiangcheng, Partijsecretaris van Qingjian, legt uit dat door de ontwikkeling van tagging de lokale overheid niet alleen actief de industriële transformatie van de eigen regio kan verwezenlijken, maar ook het werkgelegenheidsprobleem van een groot aantal mensen kan oplossen. De overheid kan hiermee zelfs naar rijkere gebieden gemigreerde bewoners van Qingjian overreden naar hun geboorteplaats terug te keren en de mensen daar te helpen hun inkomen te verhogen. Tegelijkertijd kunnen ze Qingjian laten aansluiten bij de interneteconomie en zo een inhaalbeweging maken in de industriële transformatie.

Kleine investering, groot effect

De ontwikkeling van tagging in armere gebieden heeft veel voordelen. Het vereist een relatief kleine investering, maar heeft een groot effect en een eenvoudige training kan veel werkgelegenheid opleveren. Met de gezamenlijke steun van 800.000 RMB van het Health Warm Heart Fund van de NHC en 250.000 RMB aan incubatiefondsen van de China Women’s Foundation en de Alipay Foundation, kon Qingjian Idol zich snel ontwikkelen. Eind juni 2020 had het bedrijf in totaal 113 werknemers, inclusief 49 migranten die naar Qingjian waren teruggekeerd om bij het bedrijf aan de slag te gaan. Het gemiddelde maandsalaris bedraagt 3.000 RMB.

Voorbeeld

De 27-jarige Wang Liang (pseudoniem) is een ‘man van zakformaat’, een denigrerende benaming voor iemand die zeer klein van stuk is. Hij werkte vroeger in een vastgoedbedrijf en verdiende slechts 800 RMB per maand. Nadat hij zich had aangemeld bij Qingjian Idol, bereikte zijn maandsalaris 2,500 RMB, waardoor zijn levenskwaliteit een grote stap vooruitging. Wang Liang stelt dat Qingjian Idol hem zijn zelfvertrouwen teruggegeven heeft. Het bedrijf heeft tevens 11 werknemers met een beperking in dienst.

Goede doelen

Inmiddels doneert Qingjian Idol zelf ook aan goede doelen. Op 31 mei van dit jaar lanceerde het bedrijf, samen met de United Front Work Department van het Partijcomité en de Vrouwenfederatie, een project voor hulp aan kinderen in moeilijkheden. Het bedrijf schonk in de eerste fase 30.000 RMB om 25 kinderen in nood te helpen.

Alipay

Ook ontwikkelt Qingjian Idol nieuwe diensten. Om de werkgelegenheid verder uit te breiden, lanceerde Qingjian Idol op 3 juni het ‘Cloud Customer Service’-project van Alipay (een bedrijf dat online betalingen regelt). Dit wordt ondersteund door Alipay Public Welfare Foundation en Alipay’s klantenservicebedrijf – Qixin (Shanghai) Network Technology Co., Ltd, dat voornamelijk de online klantenservice voor Alipay-gebruikers biedt. Deze werving is een uitbreiding van het ‘AI Bean Plan’. In totaal werden 287 mensen geregistreerd, 102 geïnterviewd en 75 toegelaten. Na een maand training en de nodige examens slaagden uiteindelijk 29 mensen voor de beoordeling en werden ze aangenomen door de klantenservice van Alipay Cloud.

Uitwaaieren

De grote vraag is of de ervaring van Qingjian Idol ook in andere regio’s in China geïmplementeerd kan worden. Onder de coördinatie en begeleiding van het Poverty Alleviation Office van de NHC en met de steun van Alibaba Group is Qingjian Idol inmiddels gestart met het opzetten van trainingscentra in een aantal andere counties van Shaanxi. Deze activiteit helpt de mensen in die gebieden zich ook verder op het gebied van AI te ontwikkelen en is voor het bedrijf weer een nieuwe bron van inkomsten.

Commentaar

De stichting en ontwikkeling van Qingjian Idol is meer dan een human interest verhaal over een armere streek in een verre provincie van China. Het maakt een sprekend voorbeeld uit van hoe de Chinese centrale overheid middels een breed en divers netwerk van organisaties en personen de kennis van een nieuw gebied als AI tot in alle uitersten van de Chinese samenleving, geografisch en demografisch, introduceert. Dit verklaart waarom China op dit gebied niet te verslaan is en hoe het komt dat de westerse sancties nauwelijks effect hebben op China’s ontwikkeling. De VS kent Silicon Valley; de Chinese Silicon Valley bestrijkt het hele land. Vergelijk het verhaal van Qingjian Idol maar eens met de recente commotie rond het bedrijf van ChatGPT, OpenAI. In het westen strijden individuen om de eer en de macht, waardoor zij elkaar tegenwerken en hun bedrijf op het spel zetten. In China is AI van het hele volk. Dit genereert een onoverwinnelijke synergie.

Bronnen: Sixth Tone, Sina.com, Sohu.com

*: AI Bean wordt als ai dou uitgesproken, een homoniem met ‘bereid zijn te strijden’.

Print Friendly, PDF & Email