Reglementering bouwafval hoogstnodig

De grondverschuiving  in een groeve die met bouwafval werd gevuld te Shenzhen, toont aan dat de reglementering van het jaarlijks geproduceerd miljard m3 bouwafval nu echt dringend wordt. Vooral de nood aan recyclage doet zich gevoelen want maar 5 % van het bouwafval in China wordt gerecycleerd terwijl dat in Europa 90 % bedraagt.

shzhnrescue

Kranen delven tijdens het reddingswerk


De reddingsteams op de rampzone van 380.000 m2 te Shenzhen moesten tot 35 meter diep graven om de bedolven gebouwen te lokaliseren. De regering heeft een onderzoek bevolen of de grondverzakking veroorzaakt werd door het losweg opstapelen van afval in de groeve. Tezelfdertijd beval de Regeringscommissie voor Arbeidsveiligheid een onderzoek naar de werking van alle dumpsites voor bouwafval in het land. Zaterdag kondigde het Supreme People’s Procuratorate eveneens aan te zullen onderzoeken of professioneel gesjoemel of omkoperij mede aan de basis ligt van de ramp en het gaat zowel met het regeringsteam samenwerken als met het provinciaal parket. Er wordt gezegd dat de vennootschap Yixianglong die de stortplaats uitbaatte vier dagen voor de ramp het bevel kreeg met het dumpen te stoppen. Xinhua rapporteerde eerder dat het storten doorging maanden nadat de vergunning verstreken was en dit leverde Yixianglong verschillende miljoenen yuan op. Hoedanook heeft een verantwoordelijke voor de dumpsite zich maandag van het leven benomen door van een gebouw te springen.
Volgens expert prof Chen Jialong die ook onderdirecteur is bij het National Committee of Construction Waste Management and Recycling at the China Association of Urban Environmental Sanitation wordt het probleem van het bouwafval noch onderkend door de nationale- noch de lokale overheden. Dumpplaatsen noch recyclagecentra komen voor in de stadsplanning aldus Chen. In 2013 bereikte het volume van het bouwafval 1 miljard ton en daarvan kwam 74% van afbraakwerken. Dit jaar zou anderhalf miljard ton bereikt worden. Meestal wordt het afval ongereglementeerd gedumpt in stortplaatsen aan de rand van de stad.
Shenzhen was in 2012 een van de eerste steden met een reglementering terzake. Deze was voor 3 bouwafvaljaar geldig namelijk tot februari 2015, maar de regelgeving werd niet verlengd. In feite bezit Shenzhen 5 afvalplaatsen voor bouwafval en ze hebben een totale capaciteit van 45 miljoen m3. Daarnaast bestaan er 3 afzonderlijke recyclage installaties die jaarlijks 3 miljoen ton kunnen behandelen. Statistieken geven aan dat Shenzhen jaarlijks 30 miljoen m3 bouwafval voortbrengt. Bovendien is de stad van plan om de komende 15 jaar 11 nieuwe metrolijnen aan te leggen. Een project manager van een in aanbouw zijnde metrolijn geeft toe dat het onwettelijk storten een groot probleem vormt. Het kost de sub contractanten 400 yuan om elke vrachtwagen met bouwafval dit te laten afvoeren en sommigen verkiezen deze onwettelijk te dumpen omdat de illegale plek dichterbij ligt. Soms wordt het afval ook gebruikt om oppervlakte te winnen op de zee.
In andere steden is het probleem nog ernstiger, aldus He Gengxin, onderzoeker bij de Chinese Academy of Building Research. De stortplaatsen in de eersterangs- of tweederangs steden zitten al bijna vol. Veel steden bekijken de zaak om de 3 tot 5 jaar naarmate de verstedelijking toeneemt. Beijing is van plan om dit jaar op 15 miljoen m2 onwettelijke gebouwen af te breken en enkel dit zou de hoofdstad 15 miljoen ton afval kunnen opleveren. Volgens Beijing Daily brengt de hoofdstad jaarlijks 30 miljoen ton bouwafval voort, maar wordt minder dan 30 % gerecycleerd. De recyclage installatie van Shougang Group draait maar op 20 % van zijn capaciteit. In de provincie Guangdong heeft de provincie ook een onderzoek bevolen naar de dumpsites voor bouwafval in de provincie. In Mianyang (Sichuan) kunnen lokale bouwbedrijven echter op een informatieplatform details plaatsen over de afval die ze voortbrengen en het daarna doorverkopen aan ontwikkelaars of wegenbouwers.
bouwafval2Ook Shanghai heeft sinds vorige week de bouwsites geïnspecteerd maar vond op geen van de 238 bouwsites dat bouwafval te hoog opgestapeld was. Volgens hoofdingenieur Shen Sanxin bij de Shanghai Zhuzong Group Construction Development worden de vervoerders van bouwafval in Shanghai beboet als ze dit niet in verzegelde containers doen of het wegkieperen op ongeoorloofde plaatsen. De hoofdoplossing op lange termijn is het bouwafval meer te recycleren. De recycleerders van bouwafval werken echter met flinterdunne winstmarges. Maar 5 % van het bouwafval in China wordt gerecycleerd terwijl dit 90 % bedraagt in de Europese Unie en 97% in Japan en Zuid-Korea. Maar 20 % van de steden zouden over een reglementering beschikken omdat ze het eerder als een afvalprobleem beschouwen dan wel als een nieuwe bron van grondstoffen. Het wordt dus almaar duidelijker dat de regering de recyclage nijverheid een duwtje in de rug zal moeten geven door zij die bouwafval dumpen te bestraffen en zij die het laten recycleren te belonen.
Bronnen; China Daily, CMP, en.ce.cn
Lees ook “Recuperatie-bouwafval-niet-evident-in-peking

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *