Ring rond anti-Chinese organisatie Falungong wankelt

Een van de pijlers van de anti-Chinese propagandamachine in de VS is een cluster van organisaties met als belangrijkste onderdelen de quasireligieuze Falungongbeweging, het tijdschrift Epoch Times en het artistieke Shen Yun Performing Arts. Die laatste is in onze regio de meest bekende van de drie door de rondreizende voorstellingen onder de naam Shen Yun. Onlangs is een leider van Epoch Times aangeklaagd voor fraude.

Epoch Times; foto NBC (disclaimer)

Falungong

De Falungongbeweging werd in het begin van de jaren ’90 in China opgericht door Li Hongzhi. Li verplaatste zijn hoofdkwartier al snel naar de VS (Dragon Springs, New York), waar hij ook zelf ging wonen. Zijn volgers vereren Li als een god, maar daarbuiten noemt men Li’s wereldbeeld vooral ultraconservatief en controversieel. Zijn leringen omvatten de afwijzing van moderne wetenschap, kunst en geneeskunde. Ook veroordeelt hij homoseksualiteit en feminisme.

Het kan dus geen verwondering wekken dat hij het conservatieve America als basis gekozen heeft. Li instrueert zijn volgelingen om niet met buitenstaanders over zijn leringen te discussiëren. Falungong werd in China verboden, toen men steeds meer excessen meldden, zoals ouders die zieke kinderen medische zorg ontzegden en hen middels rituelen probeerden te genezen. Na dit verbod ontwikkelde Li’s organisatie zich tot een anti-Chinese beweging. Door het grote aantal volgelingen in de VS en andere westerse landen groeide het uit tot een kapitaalkrachtige organisatie.

Falungong voldoet aan alle eigenschappen van een sekte. Li bestiert zijn organisatie met strakke hand. Ex-volgers maken gewag van de beperking van internettoegang. Men ontmoedigt het gebruik van medicijnen. Ook blijkt er sprake te zijn van gedwongen intieme relaties.

Epoch Times

Epoch Times is in 2000 opgericht met als specifiek doel kritiek te leveren op alle aspecten van de VRC. Er bestaat een directe band tussen Epoch Times en de Falungongbeweging, zoals blijkt uit de About Us- pagina op de site van de publicatie. De keuze van onderwerpen en stijl van rapporteren van Epoch Times ademt de leer van Li Hongzhi’s Falungong. Lees bijvoorbeeld het recente artikel met als titel ‘In Praise of Fathers’ en oordeel zelf.

Epoch Times wordt opvallend frequent in combinatie met Trump genoemd. Trumps vaak wereldvreemde ideeën passen perfect bij die van Li Hongzhi en sommigen noemen Epoch Times Trumps favoriete tijdschrift’. Ook de extreemrechtse republikeinse senator Ted Cruz onderhoudt nauwe banden met Epoch Times.

Shen Yun

Het Shen Yun Performing Arts Center in New York is een andere door de Falungonggroep opgerichte organisatie. Falungongaanhangers richtten het in 2006 op en registreerden het als een non-profitorganisatie. Het hoofdkwartier wordt met dat van de Falungong gedeeld. De leden van de groep wonen en werken daar onder het bovengenoemde strenge regime.

Shen Yun trekt geregeld de wereld rond met wervelende shows van muziek en dans. Deze maken op veel westerse kijkers een grote indruk. Ze zijn immers geschoold in dezelfde traditie als de bekende Chinese acrobatische voorstellingen. De shows van Shen Yun herbergen echter niet enkel subliminale boodschappen van de leer van Li Hongzhi, maar ook meldingen van politieke aard. Een poster van Shen Yun vertelt bijvoorbeeld dat de voorstelling het beeld van ‘China vóór het communisme’ laat zien. Ook deze zal veel argeloze bezoekers ontgaan, maar iemand met slechts minimale kennis van de recente Chinese geschiedenis zal zien dat het echte China vóór de stichting van de VRC een heel ander China was dan het China dat Shen Yun tracht te tekenen. Het is met name onbegrijpelijk dat geen enkele recensent in ons taalgebied ooit ook maar één kritische noot over Shen Yun geschreven heeft.

Fraude

Bill Weidong Guan, de financieel directeur van Epoch Times, werd op 2 juni 2024 voor fraude gearresteerd. Anti-China campagnevoerder John Zhong Zhang, oprichter en CEO van Epoch Times, nam daarop ontslag. Men verving beiden door een tijdelijk bestuur. Een onderzoek naar financiële dossiers toonde aan dat de banktegoeden van Shen Yun met meerdere miljoenen dollars gestegen waren, nadat Guan was begonnen met wat volgens de onderzoekers een crimineel witwasplan betrof. De anti-Chinese televisiezender New Tang Dynasty, ook door Falungong opgericht, ontving in twee jaar tijd 50 miljoen USD van de Epoch Times, zo bleek uit het papierwerk, maar de onderzoekers vonden onverklaarbare hiaten in de gegevens. Guan heeft te horen gekregen dat hij op 21 juni opnieuw voor de rechtbank moet verschijnen.

(On)liefdadig

Epoch Times registreerde zichzelfin de Verenigde Staten met succes als een 501 c3-liefdadigheidsinstelling, zodat het geen belasting hoefde te betalen. De hoofddoelstelling van Epoch Times is echter politiek, namelijk het cultiveren van een negatief imago van China. Dat is verre van liefdadig. Onderzoekers vonden in 2020 en 2021 betalingen voor een totaalbedrag van meer dan 13 miljoen USD door Epoch Times aan het Shen Yun Performing Arts Center. Roger Friedman van Showbiz411 schreef dat de overdracht een mysterie oploste, omdat hij zich al lang afvroeg hoe een toneelgroep zich dure tv-advertenties en postercampagnes kon veroorloven.

Banden met de overheid

In 2001 gaf Freedom House Li Hongzhi en Falungong een International Religious Freedom Award tijdens een ceremonie in de Senaat. Freedom House staat, ondanks het feit dat het in de reguliere media gepresenteerd wordt als een onafhankelijke denktank, bij insiders bekend als een tak van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het al jaren financiert.

Los daarvan ontwikkelden Falungong-aanhangers een softwareproduct genaamd UltraSurf waarvan ze beweerden dat het kon worden gebruikt om informatie te verspreiden op een manier die niet toegankelijk was voor lokale wetshandhavers – nuttig voor door de VS gesteunde anti-Chinese instanties in plaatsen zoals Hong Kong. UltraSurf ontving ontwikkelingsgeld van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Li Hongzhi heeft, na de arrestatie van Guan, een bericht rondgestuurd dat zijn aanhangers er ten onrechte van uitgingen dat de Amerikaanse overheid achter hun organisatie zou staan. Het is niet duidelijk hoe we dit moeten interpreteren, maar als hij zo doorgaat is het niet onmogelijk dat Li ook in de VS de grond onder zijn voeten te heet zal voelen worden.

Vervolg

Dit is een zaak die nog maar net aan het rollen gebracht is. We moeten afwachten hoe deze verder verloopt. Het is wel de moeite waard de toekomstige stappen van de Amerikaanse overheid te volgen. Zal die overheid de letter van de wet laten prevaleren en de fraudeurs vervolgen? Of zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken ingrijpen en trachten het onderzoek te beïnvloeden om hun belangrijke wapen tegen China te behouden? Een andere goede vraag is of, en zo ja hoe, onze media over deze zaak gaan rapporteren. Blijft de Falungongbeweging de onschuldige religieuze organisatie die door China hard onderdrukt wordt, of zullen onze media de fraude aan de kaak stellen?

Bronnen: Friday, NBC News, Epoch Times, SFgate, Meidasnews, Showbiz411.

Print Friendly, PDF & Email