Samenwerking voor herstel biotoop van Yangtze rivier

Yangtze in Wuhan

De stuurgroep voor het Yangtzebekken heeft een samenwerkingsverbond gevormd met 47 andere regeringsinstellingen. Doel is wetenschappelijke en technologische samenwerking om de biotoop van de Yangtze, de langste rivier van China, te beschermen en herstellen.

Het nieuwe verbond is er gekomen op initiatief van negen regeringsinstellingen en staatsbedrijven. Onder meer de twee meest prestigieuze universiteiten van Beijing – Tsinghua en Peking universiteit – zijn lid.

Samenwerking loont

Volgens Niu Xinqiang, directeur van het Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research (Changjiang is de Chinese naam voor de Yangtze) ziet het herstel als een zware en complexe taak waarvoor expertise nodig is van diverse sectoren zoals milieubescherming, waterbeheer en scheepvaart. Dat vertelde hij op de eerste bijeenkomst, in Wuhan, één van de grootste steden langs de rivier. Volgens Niu is het dringend dat al deze sectoren samenwerken om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken op een wetenschappelijke manier en met innoverende technologieën.

De samenwerking moet toelaten het risico op belangrijke natuurrampen te voorspellen en ze te vermijden. Het fragiel ecosysteem zal beter beschermd en hersteld worden. En de vervuiling door landbouw en zware metalen zal een halt toegeroepen worden.

De leden van de groep zullen gezamenlijk een innovatieplatform bouwen en wetenschappelijk onderzoek doen. Ze zullen ook technologische middelen poolen, zoals de informatie afkomstig van controlepunten, de installaties voor wetenschappelijk onderzoek en de resultaten van research.
Er is een eerste actieplan voor drie jaar opgesteld, met 36 projecten.

Nog meer inspanningen nodig

Dank zij inspanningen van de voorbije decennia bestaan er nu afdoende systemen tegen overstromingen en voor efficiënt gebruik van water. De bescherming van de kwaliteit van het Yangtze water is ook aanzienlijk verbeterd. Maar de grote uitdagingen – toenemende menselijke activiteit en klimaatverandering – blijven.
De nationale normen voor hoogwaardige ontwikkeling van de Yangtze River Economic Belt worden nog niet gehaald.

Zo is de vervuiling nog altijd ernstig en op enkele plaatsen verergert de toestand nog. Zowat 30% van de belangrijke meren langs de rivier heeft last van eutrofiëring, een teveel aan meststoffen dat leidt tot de bloei van algen.

De bescherming van de Yangtze kwam in een stroomversnelling sinds begin 2016. Toen vroeg de president aan de lokale besturen voorrang te geven aan het milieu en grootschalige nieuwe ontwikkelingsprojecten te vermijden.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar