Senioren liever thuis verzorgd

De Chinese senioren verkiezen thuis verzorgd te worden eerder dan te verblijven in een rustoord. Dit jaar spendeert de hoofdstad van de 600 miljoen yuan voor senioren 122 miljoen ter voorbereiding van een thuiszorg die voorlopig loopt via subsidies aan ngo’s op dat vlak. Anderzijds trekt de nationale regering haar doelstelling van 25 senioren verzorgingsbedden per 1000 personen op tot 30/1000.

nursingchatVorig jaar telde de hoofdstad Beijing 2,77 miljoen zestig plussers met vast verblijf in het gebied. Dit aantal neemt echter dagelijks toe met 500 en eind dit jaar zullen er 3 miljoen zijn zegt het hoofdstedelijk bestuur. Al sinds 2009 loopt het project 9064 waarbij het Beijing Bureau of Civil Affairs tegen 2020 90 % van de senioren thuiszorg wil  bieden, 6 % door buurtcentra en 4 % in rusthuizen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 95% van de ondervraagden verkiest thuis verzorgd te worden. Niettegenstaande de hoge vraag werd weinig in de weinig winstgevende sector geïnvesteerd. Het normale salaris voor een verzorg(st)er is 3000 yuan, nogal aan de lage kant, aldus stichter van ngo Leling . De organisatie maakte in 2011 180.000 yuan verlies en het inkomen uit de thuiszorg bedroeg amper 30.000 yuan. De zaken verbeterden toen het bestuur bekend maakte sociale diensten aan te zullen kopen van ngo’s als die officieel geregistreerd zijn. Daardoor zou de ngo dit jaar uit de rode cijfers komen.
In 2010 besteedde het hoofdstedelijk bestuur 42 miljoen aan het aankopen van sociale diensten die geleverd werden door ngo’s. In 2011 werd  80 miljoen yuan gehaald. Dat jaar beslisten de stedelijke autoriteiten om sociale diensten te gaan kopen. Nu is het doel om thuiszorg voor senioren te promoten door een specifieke reglementering op te stellen en een markt  met preferentiële steunmaatregelen op poten te zetten. In 2015 trekt de hoofdstad 600 miljoen uit voor de seniorenpolitiek waarvan 122 miljoen gaat naar de voorbereiding van regelgeving en bijgaande steun. De nieuwe regelgeving is volgens China Daily de eerste regionale op dit gebied. Het ontwerp moet wel nog aan de stedelijke wetgevende instantie ter stemming worden voorgelegd

Bedden

Volgens officiële cijfers telt China 202 miljoen 60 plussers of 15 % van de bevolking. Dit aantal zou tegen 2025 300 miljoen senioriebedragen en  tegen 2050 30% van de bevolking.  Bejaardentehuizen blijven toch nodig voor zij die niet voor zichzelf kunnen zorgen of waarvoor het moeilijk is thuis zorg te bieden. Bijgevolg heeft China haar streefcijfer van 25 seniorenbedden per 1000 opgetrokken tot 30 eind 2015. Zelfs in Beijing bestaan er lange wachtlijsten.
Minister van Burgerzaken Li Liguo verklaarde deze week dat het optrekken van het doel kadert in een globale politiek met het verbeteren van de kwaliteit voor de diensten voor de senioren. Er komt nog meer regelgeving die financiering, het verschaffen van grond, belastingvoordelen en toelagen voor seniorenhulp regelen evenals een meer sociale behandeling van de ouderen en een gezond leefmilieu.
Bron: China Daily, Chinagate

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *