Stoppen van virus in Hubei en herstarten economie nu prioriteiten

In Wuhan en Hubei stabiliseert de epidemie maar blijft ze ernstig. Er worden bijkomende drastische maatregelen genomen. In de rest van China start de economie langzaam terug op terwijl aan de plaatselijke toestand aangepaste maatregelen een opflakkering van het virus moeten voorkomen.

In de provincie Hubei en hoofdzakelijk Wuhan daalt het aantal nieuwe gevallen van besmetting en het aantal dodelijke slachtoffers langzaam. De aantallen blijven met respectievelijk 1.800 en 93 op dinsdag erg hoog. Hoopgevend is dat het aantal volledig herstelde patiënten in Wuhan al 1.000 per dag bedraagt.

De nieuw aangestelde leidende kaders van de provincie en de stad hebben bijkomende maatregelen doorgevoerd om een doorbraak in de strijd tegen het coronavirus te realiseren. Het gaat concreet over het versterken van de opsporing en het verbeteren van de behandeling.

Alle wijken en dorpen afgegrendeld

Op 17 februari is in Wuhan een driedaagse campagne gestart om de volledige bevolking wijk per wijk te screenen en alle nog niet ontdekte zieken, vermoede gevallen en personen die in contact zijn geweest met zieken op te sporen. Om dat mogelijk te maken is het verboden zonder dwingende reden de woning te verlaten en zijn alle wijken afgesloten. Levensnoodzakelijke aankopen gebeuren collectief per woonwijk. Wijkverantwoordelijken en sociale werkers gaan van huis tot huis, meten de temperatuur en interviewen de bewoners. Alle ontdekte gevallen moeten zonder verwijl getest worden met een sluitende laboratoriumtest, alle bevestigde zieken moeten onmiddellijk opgenomen worden in een gespecialiseerd ziekenhuis en alle mogelijk besmette personen gaan in quarantaine.

De intussen vervangen partijsecretaris van Wuhan had al een week eerder een gelijkaardig plan aangekondigd, maar het niet gerealiseerd gekregen bij gebrek aan middelen. Hopelijk lukt het zijn opvolger wel.

Uit andere zwaar getroffen gebieden in de provincie, zoals de stad Xiaogan, kwamen berichten over gelijkaardige maatregelen. Zondag werd het volledig afsluiten van stedelijke woonwijken en dorpen op het platteland algemeen verplicht voor heel de provincie.

Grote middelen voor de behandeling

Er worden 10 bijkomende tijdelijke hospitalen ingericht in bestaande gebouwen zoals tentoonstellingshallen of sportfaciliteiten. Ze moeten besmette patiënten opvangen met slechts milde symptomen van de ziekte. Er komen 11.465 extra bedden. Begin deze week waren er 46 van dergelijke hospitalen operationeel, met in totaal 18.800 bedden. Door lichte gevallen beter op te volgen gaat de toestand van minder patiënten ernstig of kritiek worden en moet de mortaliteit, die in Wuhan een veelvoud van elders is, gaan dalen.

Het Chinese leger heeft deze week met acht vliegtuigen nog eens 676 militaire dokters en een hoeveelheid medisch materiaal naar Wuhan gestuurd. In totaal heeft het leger al 30 vliegtuigen met hulp gestuurd. Tot vorige zondag werden al 25,633 medische werkers uit de rest van China naar Wuhan gestuurd.

Intussen zijn ook klinische testprogramma’s op mensen gelanceerd met drie bestaande geneesmiddelen waaronder één Amerikaanse, die mogelijk positief kunnen werken tegen het virus. Eén geneesmiddel is al goedgekeurd voor commerciële verdeling en komt nog deze maand op de markt.
Testen met mogelijke vaccins vinden al plaats op dieren. Er wordt in binnen en buitenland gezocht naar een werkzaam vaccin maar dit proces vraagt tijd.

Een belangrijke vooruitgang is een nieuwe methode om de ziekte vast te stellen door onderzoek van bloedserum. De methode is sneller (15 minuten) en accurater dan de gebruikelijke methode met nucleïnezuur. En ze is veiliger dan de accurate maar risicovolle methode waarbij dokters slijmmonsters uit keel of longen moeten halen. De eerste experimentele testkits zijn opgestuurd naar Wuhan.

Economie heropstarten zonder medische en financiële risico’s

Behalve in Hubei daalt in China het aantal nieuwe besmettingen en gevallen met dodelijke afloop al twee weken. Het gaat nu om minder dan honderd besmettingen per dag en minder dan 10 overlijdens. In Shanghai (333 zieken) werd dinsdag geen enkel nieuw geval ontdekt. Buiten Hubei worden de controlemaatregelen om een heropflakkering te voorkomen gecombineerd met het zo snel mogelijk terug opstarten van de economie.

In alle Chinese provincies behalve Hubei zijn sinds 9 februari maatregelen genomen om bedrijven terug aan het werk te krijgen. Provinciale en stedelijke besturen krijgen hierbij een grote verantwoordelijkheid én bevoegdheid voor het combineren van de viruscontroles met hernieuwde economische activiteit.

Het is aan deze lokale besturen om plaats per plaats op basis van het aantal besmettingen en de aard van de risico’s te besluiten hoe beperkend de maatregelen tegen het virus kunnen zijn voor de economie. Sommigen hebben al kritiek gekregen dat ze te formalistisch de viruspreventie doorvoeren ten nadele van de economie. Zo zouden nutteloze bureaucratische maatregelen het opstarten van kleinere bedrijven afremmen.

Op macro-economisch vlak melden Chinese media discussies over de nodige steunmaatregelen via subsidies, belastingvermindering en gemakkelijke leningen. Zo heeft de nationale bank de rentevoet voor sommige kredieten al 0,1% verminderd. Maar het komt erop aan het algemene schuldniveau niet te veel te laten stijgen. En het ter beschikking gesteld geld moet productief aangewend worden; het mag bijvoorbeeld niet verdwijnen in speculatie met vastgoed.

Staatsbedrijven spelen locomotief

De grote staatsbedrijven nemen het voortouw. 80% ervan is terug opgestart. In de petroleum, telecom en transportsector werkt al 95%. Naargelang de regio is 50 tot 70% van de grotere bedrijven opgestart. Maar veel van de miljoenen kleinere bedrijven liggen nog stil door gebrek aan personeel, materiaal of transportmogelijkheden; sommigen krijgen ook geldtekort omwille van de inactiviteit.

Maar ook privébedrijven en kleinere bedrijven zijn hier en daar opnieuw in werking. Zo is Haidilao, een van de meest populaire ketens van fondue restaurants weer open en levert het ook aan huis.

In Beijing wordt deze week in zes dagen een leegstaand industriegebouw omgeturnd tot een fabriek die dagelijks 250.000 mondmaskers kan produceren. Er zijn speciale maatregelen genomen voor de veiligheid van de bouwvakkers. Hun temperatuur wordt dagelijks gemeten en wie koorts heeft wordt afgezonderd.

Einde februari normalisering?

Een significant cijfer is het aantal gebruikers van het nationaal transport sinds het Chinese nieuwjaar. Dat is maar liefst 82,3% lager dan vorig jaar. Concreet betekent dit dat slechts tussen een kwart en een derde van de interne migranten terug op zijn werk is. Normaal zou het 95 % moeten zijn. Een belangrijke obstakel is de quarantaineperiode die sommige regio’s opleggen aan personen die van buiten komen.

Het dagelijks steenkoolverbruik van de zes grootste elektriciteitsmaatschappijen bedraagt momenteel 30% van het normale verbruik. Ook de staalsector en de logistieke sector draaien rond de 30%.

Een belangrijk kenmerk van de crisis is de sterke toename van het telewerk. Specialisten verwachten dat dit blijvende gevolgen zal hebben.

Een problematische sector is het toerisme. De meeste toeristische sites zijn dicht. Sinds 20 januari is de bezettingsgraad van de vliegtuigen met de helft gedaald en zijn 78.000 vluchten geschrapt.

Een min of meer normaal draaien van de economie kan volgens experts pas tegen einde februari verwacht worden. Toch blijven de meesten optimistisch. De productieverliezen van het eerste trimester kunnen hopelijk nog goedgemaakt worden tijdens de rest van het jaar. De verliezen in dienstensectoren zoals toerisme zullen nog moeilijk te recupereren zijn.

Samenwerking China en Wereldgezondheidsorganisatie

China wisselt intussen kennis en ervaring uit met de Wereldgezondheidsorganisatie. Die stuurde vorig weekend een team van experts dat te velde inspecteert in Beijing, Guangdong en Sichuan.

Zondag werd met een 80-tal experts een symposium gehouden over de maatregelen voor preventie en controle. De Chinese experts beschreven hun ervaringen en luisterden naar suggesties van de buitenlanders. Er was een teleconferentie met Hubei om de situatie ter plaatse in de stedelijke en rurale gebieden te doorlopen en te overleggen over nuttige maatregelen.

Deze kennis zal de Wereldgezondheidsorganisatie ook de mogelijkheid geven andere landen beter bij te staan bij de bestrijding van het coronavirus.

Bronnen: People’s Daily, China Daily, Global Times, Sixthtone, South China Morning Post, China economic net

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.