Tag: democratie

China en Europa. Waar twee werelden elkaar raken

‘Wat moeten wij met China? … Wat moet China met ons?’ Met die vragen voor ogen heeft Fokke Obbema, oud-chef economie en nu buitenlandredacteur van de Volkskrant, ‘een actueel boek over de verhouding tussen China en Europa’ willen schrijven. Want: ‘In de landen die ik bezocht trof ik zo’n boek tot mijn verbazing niet aan.’ Een boek dat je moet lezen dus? Voor een groot aantal lezers kan China en Europa. Waar twee werelden elkaar…

Nieuwe politieke adviesraad is er klaar voor

De hoogste raad voor politiek advies heeft op zijn congres een nieuwe leiding gekozen. Er waren een paar verrassingen: dat sommige personen wel en andere niet zijn verkozen kan wijzen op de invloed die Hu Jintao houdt of op een licht verminderd belang van de betrekkingen met Taiwan. Het orgaan dat als naam de hele mondvol draagt Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) en een senaatsfunctie heeft, kwam de afgelopen dagen samen, apart van het…

Is er een Chinese lente in de maak?

Wu Shaocai , initiatiefnemer van china-works.be werkt aan een nieuw boek over democratie in China. Op de website van De Wereld Morgen verschenen alvast twee artikels als aperitief. Hier nemen we met toestemming van de auteur deel één over. Dit is een Opiniestuk. Het geeft niet noodzakelijk de mening weer van Chinasquare.be. Dit soort artikelen moet wel voldoen aan de minimumeisen die Chinasquare.be aan bijdragen stelt (zie OVER) Is er een Chinese Lente in de…

Regionale politiek, soms voorspelbaar, soms omstreden

In deze periode komen de algemene vergaderingen samen van de regionale volkscongressen en adviserende politieke conferenties. De vergaderingen (her)verkiezen gouverneurs en regeringen, zetten beleidsvoornemens uiteen en kiezen afgevaardigden voor de nationale algemene wetgevende en adviserende vergaderingen in het voorjaar. De regeringsprogramma’s bevatten vaak de te verwachten punten, maar er zijn ook verklaringen die ter discussies staan in de media. Een voorbeeld van bekende geluiden geeft Shanghai. De stadsprovincie mikt op een groei van 7 tot…

‘China 3.0’ Debat onder Chinese academici over maatschappijvisie

De European Council on Foreign Relations heeft onder redactie van Mark Leonard een leerzame bundel essays uitgegeven met als titel ‘China 3.0’. Mark Leonard gaat verder op de lijn van zijn eerdere boek ‘Wat denkt China?’. In deze bundel laat hij een aantal vooraanstaande Chinese intellectuelen rechtstreeks aan het woord om hun visie op de Chinese maatschappij te geven. Ook deze keer gaat hij in tegen de opinie dat China en de CPC een monoliet…

Nieuws van niet-communistische partijen

Vier van de acht niet-communistische partijen hebben intussen ook hun congres gehouden. Het voornemen werd er geuit om de prettige samenwerking met de CPC verder te zetten. Ministers die geen lid zijn van de CPC hebben een leidinggevende functie in twee van die organisaties. De minister van Gezondheid Chen Zhu, een gerenommeerd hematoloog, is verkozen tot voorzitter van een niet-communistische partij. Hij was als expert met onder andere een opleiding in Frankrijk aangesteld tot minister…

Chinees leiderschap, continuïteit of hervormingen?

Het Madiaraga College organiseerde op 6 december samen met het Committee of the Regions van de EU een seminarie met als thema: Chinees leiderschap, continuïteit of hervormingen? Van Chinese zijde kwamen enkele hoge ambtenaren bij het Centraal Comité van de CPC spreken. De heer Chen Jin , onderdirecteur van het Litteratuur Onderzoeksdepartement van het Centraal Comité besprak de politieke situatie. Mevrouw Xing  Houyuan behandelde de economische situatie. En tenslotte sprak de heer Zhou Yuyun over…

Ontstaansgeschiedenis van een Congresrapport

Het rapport van de aftredende partijvoorzitter Hu Jintao bij het begin van het 18de partijcongres diende als basis voor de congresdiscussies en resoluties. Maar hoe komt zo een belangrijk rapport tot stand? Het persagentschap Xinhua heeft de volledige wordingsgeschiedenis gepubliceerd, beknopt in het Engels en gedetailleerd in het Chinees. In januari heeft het politiek bureau van de CPC een speciale werkgroep voor het rapport opgezet waar Xi Jinping, de toen nog vermoedelijke volgende partijleider, voorzitter…

Ningbo zet milieu en inspraak hoog op agenda

De kwestie Ningbo is nog niet afgelopen. Niet alleen blijven er berichten komen over voortdurend protest ook na de toezegging om een chemische fabriek niet uit te breiden. De media in China openen het debat over de aanpak van de overheid, het vertrouwen van het publiek en de milieuprotesten. De overheid van de havenstad Ningbo in de oostelijke kustprovincie Zhejiang had het plan om Sinopec zijn olieraffinaderij te laten uitbreiden. Dat zou 55 miljard yuan…

Wie is bang van Mao?

Een opvallende aanwezige in de anti-Japanse protesten vorige week was Mao Zedong. In haast alle steden waar betoogd werd kon men talrijke portretten van hem zien, spandoeken met ‘Lang leve voorzitter Mao’ en zelfs Mao-imitatoren. Voor wie China wat beter kent is dit niet echt een verrassing. Mao als centrale figuur in optochten heeft een dubbele betekenis: een historische en een actuele. Ons is in het Westen het idee ingeprent dat Mao een monster was.…