Tag: democratie

Verkiezen van kaderleden wordt hervormd

Partijleiders van gemeenten en dorpen zullen in de toekomst rechtstreeks worden gekozen door de partijleden, i.p.v. via het huidig getrapt system. Dit is alvast een voorstel tot hervorming dat volgend jaar zou ingaan. Alle gemeenten (townships) zullen gevraagd worden concurrentiële verkiezingen te houden, zowel voor de aanduiding van partijbesturen als van leiders van de lokale besturen. Misschien wordt dit nog doorgetrokken naar het kantonniveau, vertelt Wang Yukai, professor aan de Nationale school voor de Administratie,…

Gelijke rechten voor boeren op stapel

De permanente commissie van het Nationaal Volkscongres, bijeen in haar tweemaandelijkse voltallige vergadering werkt aan een aanpassing van de kieswet. Ook de regeling ‘aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden’ wordt onder de loep genomen. Het resultaat moet zijn dat er meer gelijkheid komt tussen de rechten en de behandeling van plattelands- en stadsbevolking. De kieswet ingesteld in 1953 en helemaal vernieuwd in 1979, werd voor het laatst geamendeerd in 1995. Het Nationaal Volkcongres telt 3000 afgevaardigden; de…

Green Dam ingedamd

De verplichte installatie of levering van Green Dam (antiporno-software) bij alle pc’s in China is uitgesteld. Het ministerie van Industrie en Informatietechnologie heeft dat via Xinhua gemeld. Als reden wordt gegeven dat sommige bedrijven meer tijd nodig hebben om de invoering op grote hoeveelheden computers te organiseren. Het blijft mogelijk om het programma gratis te downloaden, iets wat al sinds een aantal weken kan. Scholen en internetcafés maken hiervan gebruik. Bedrijven die hun computers al voorzien…