Tag: democratie

Afgevaardigden vijfjaarlijks Partijcongres verkozen UPD

Voor het 18de Partijcongres dat binnenkort plaatsvindt zijn 2.270 afgevaardigden verkozen. De verkozen  deelnemers worden wel nog eens finaal gecheckt. Er zijn deze keer 50 deelnemers meer dan 5 jaar geleden. De verkiezingen daarvoor gebeurden in de basiseenheden van de nu 82 miljoen leden tellende CPC tussen april en juli dit jaar. Wat valt op bij de selectie? Er zijn meer jongeren: De gemiddelde leeftijd bedraagt nu 52 jaar. 5% van de afgevaardigden is zelfs…

Milieu en inspraak in China

Zes Chinese ngo’s publiceerden in voorbereiding op de Rio+20 top een rapport “China going green: A civil society review of 20 years of sustainable development”. Hier enkele interessante punten daaruit. De eerste inbreng van ngo’s in de Chinese milieupolitiek was de deelname van een delegatie aan de Earth Summit in Johannesburg in 2002. Sindsdien is er veel gebeurd. In 2002 werd de wet op de Milieu Effect Rapporten (MER) gepubliceerd. Die voorziet de verplichting van…

Fang Lizhi overleden

Fang Lizhi is op 6 april in de VS overleden op 76 jarige leeftijd. Met hem verdwijnt één van belangrijkste dissidenten uit de jaren 80. Fang was een briljant student fysica aan de Universiteit van Beijing in de jaren 50, maar werd een eerste keer als ‘rechts’ gebrandmerkt in 1957, na de ‘Honderd Bloemen’ periode. Hij werd uit de Communistische Partij gezet en later gerehabiliteerd. Gedurende de Culturele Revolutie deed hij enkele jaren handenarbeid op…

Nationale democratische instellingen in actie

De jaarlijkse Twee Grote Vergaderingen zijn begonnen. Op zaterdag 3 maart begon de nationale comité-bijeenkomst van de politieke raadgevende conferentie, internationaal bekend als Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) met 2000 afgevaardigden en vandaag, maandag 5 maart, start de voltallige zitting van het nationale volkscongres, internationaal bekend als National People’s Congress (NPC). Het comité van de CPPCC eindigt zijn landelijke werksessie op 13 maart, de 3000 volksvertegenwoordigers in het NPC werken door tot 14 maart.…

Wat met China na 2012?

Hieronder een ingezonden bijdrage van Kristof Decoster. Dr. Kerry Brown (Chatham House) over de periode Hu-Wen en de machtswissel in 2012 Gisteren organiseerde het Leuvense Centre for Global Governance studies een lezing over de wissel van de wacht in China, eind 2012. Dr. Kerry Brown van de denktank Chatham House was uitgenodigd om een evaluatie te maken van de Hu-Wen periode en van het nieuwe tijdperk dat eind volgend jaar begint, als de zogenaamde vijfde…

Yu Keping over de ‘civil society’

Vorige week was Yu Keping te gast bij het BICCS, het VUB China centrum. Deze belangrijke figuur uit de inner circle van de Communistische Partij kwam er spreken over ‘civil society’. In tegenstelling tot wat velen denken is er in China een vrij grote academische vrijheid en kan je aan de universiteiten individuen zowat alle mogelijke politieke theorieën horen verkondigen. Het academische debat stimuleren past in de huidige strategie van ‘wetenschappelijke ontwikkeling’. Maar Yu Keping…

Dorpen gecontroleerd door toezichtscomitées in Zhejiang

China kent weliswaar dorpsverkiezingen maar in Zhejiang bestaan er daarnaast ook toezichtscomités die nagaan of de dorpszaken goed beredderd worden en of de gekozenen hun boekje niet te buiten gaan. In Chongqing werd onlangs een dorpshoofd betrapt die zich door de dorpelingen liet betalen als ze hun wettelijke toelagen wilden opstrijken en dat was maar één van de vele honderden gevallen van machtsmisbruik. In de provincie Zhejiang bestaan er sinds een paar jaar zo’n 30.000 toezichtscomitees…

Ai Weiwei aangehouden : Eerste reacties uit China

Drie dagen na de arrestatie van Ai Weiwei begint er iets meer klaarheid in de zaak te komen.  Het is nu officieel dat er tegen Ai een onderzoek loopt naar ‘economische misdrijven’. Drie dagen na de arrestatie van Ai Weiwei heeft de politie van Beijing verklaard dat tegen Ai Weiwei een onderzoek loopt naar mogelijke  ‘economische misdrijven’, in  verstaanbare taal waarschijnlijk belastingsfraude.  Ook Xinhua gaf een communiqué uit waarin geen verdere informatie staat. De advokaat…

Egypte en China

De onverwachte massale opkomst van volksverzet houdt zeker lessen in voor China. Maar in hoeverre wordt de Chinese bevolking slecht ingelicht? Wat drijft de Arabische massa’s tot dit verzet? Corruptie, werkloosheid en dalende levensstandaard tengevolge van de polarisatie arm-rijk. Allicht trekt de Chinese regering hier lessen uit om niet het vertrouwen van de Chinese bevolking te verliezen: de strijd tegen de corruptie zal moeten opgedreven worden door de macht van de lokale besturen te beperken…

Charta 08: Onschuldige oproep voor betere sociale zekerheid?

In De Morgen schreef Catherine  Vuylsteke over Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo: “Mensen die in een op het internet gepubliceerd manifest oproepen tot de uitbouw van een sociale zekerheid of tot het dichten van de welvaartskloof tussen stad en platteland …”. Klopt dat wel ? Waarvoor pleit Charta 08, waarvan Liu de geestelijke vader is? Charta 08 stelt zonder omwegen: “China heeft wel een grondwet, maar geen wettige regering”. Charta 08 streeft naar de volledige invoering van…