Tag: democratie

Dorpen gecontroleerd door toezichtscomitées in Zhejiang

China kent weliswaar dorpsverkiezingen maar in Zhejiang bestaan er daarnaast ook toezichtscomités die nagaan of de dorpszaken goed beredderd worden en of de gekozenen hun boekje niet te buiten gaan. In Chongqing werd onlangs een dorpshoofd betrapt die zich door de dorpelingen liet betalen als ze hun wettelijke toelagen wilden opstrijken en dat was maar één van de vele honderden gevallen van machtsmisbruik. In de provincie Zhejiang bestaan er sinds een paar jaar zo’n 30.000 toezichtscomitees…

Ai Weiwei aangehouden : Eerste reacties uit China

Drie dagen na de arrestatie van Ai Weiwei begint er iets meer klaarheid in de zaak te komen.  Het is nu officieel dat er tegen Ai een onderzoek loopt naar ‘economische misdrijven’. Drie dagen na de arrestatie van Ai Weiwei heeft de politie van Beijing verklaard dat tegen Ai Weiwei een onderzoek loopt naar mogelijke  ‘economische misdrijven’, in  verstaanbare taal waarschijnlijk belastingsfraude.  Ook Xinhua gaf een communiqué uit waarin geen verdere informatie staat. De advokaat…

Egypte en China

De onverwachte massale opkomst van volksverzet houdt zeker lessen in voor China. Maar in hoeverre wordt de Chinese bevolking slecht ingelicht? Wat drijft de Arabische massa’s tot dit verzet? Corruptie, werkloosheid en dalende levensstandaard tengevolge van de polarisatie arm-rijk. Allicht trekt de Chinese regering hier lessen uit om niet het vertrouwen van de Chinese bevolking te verliezen: de strijd tegen de corruptie zal moeten opgedreven worden door de macht van de lokale besturen te beperken…

Charta 08: Onschuldige oproep voor betere sociale zekerheid?

In De Morgen schreef Catherine  Vuylsteke over Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo: “Mensen die in een op het internet gepubliceerd manifest oproepen tot de uitbouw van een sociale zekerheid of tot het dichten van de welvaartskloof tussen stad en platteland …”. Klopt dat wel ? Waarvoor pleit Charta 08, waarvan Liu de geestelijke vader is? Charta 08 stelt zonder omwegen: “China heeft wel een grondwet, maar geen wettige regering”. Charta 08 streeft naar de volledige invoering van…

Is het Nobelprijscomité echt bezorgd om de wereldvrede? (update)

update: Op radio 1 hoorden we een interessant interview met Mark Vandepitte , auteur van ‘Made in China’, over de reacties op de  toekenning van de Nobelprijs. Wie is Liu Xiaobo, de nieuwe Nobelprijswinnaar voor de vrede? Liu is een dissident die op een consequente manier het Chinese socialisme verwerpt en opkomt voor een van het Westen gekopieerd politiek en economisch systeem.  Hij doet dat niet alleen in woord, maar ook in daad. Sinds 1989 is…

Verkiezen van kaderleden wordt hervormd

Partijleiders van gemeenten en dorpen zullen in de toekomst rechtstreeks worden gekozen door de partijleden, i.p.v. via het huidig getrapt system. Dit is alvast een voorstel tot hervorming dat volgend jaar zou ingaan. Alle gemeenten (townships) zullen gevraagd worden concurrentiële verkiezingen te houden, zowel voor de aanduiding van partijbesturen als van leiders van de lokale besturen. Misschien wordt dit nog doorgetrokken naar het kantonniveau, vertelt Wang Yukai, professor aan de Nationale school voor de Administratie,…

Gelijke rechten voor boeren op stapel

De permanente commissie van het Nationaal Volkscongres, bijeen in haar tweemaandelijkse voltallige vergadering werkt aan een aanpassing van de kieswet. Ook de regeling ‘aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden’ wordt onder de loep genomen. Het resultaat moet zijn dat er meer gelijkheid komt tussen de rechten en de behandeling van plattelands- en stadsbevolking. De kieswet ingesteld in 1953 en helemaal vernieuwd in 1979, werd voor het laatst geamendeerd in 1995. Het Nationaal Volkcongres telt 3000 afgevaardigden; de…

Green Dam ingedamd

De verplichte installatie of levering van Green Dam (antiporno-software) bij alle pc’s in China is uitgesteld. Het ministerie van Industrie en Informatietechnologie heeft dat via Xinhua gemeld. Als reden wordt gegeven dat sommige bedrijven meer tijd nodig hebben om de invoering op grote hoeveelheden computers te organiseren. Het blijft mogelijk om het programma gratis te downloaden, iets wat al sinds een aantal weken kan. Scholen en internetcafés maken hiervan gebruik. Bedrijven die hun computers al voorzien…