Tag: economie

Tipje van sluier over nieuw vijfjarenplan opgelicht

Professor Hu Angang, directeur van het Centrum voor Chinastudies aan de Qinghua-universiteit, heeft in ‘Beijing Review’ een tipje opgelicht van de sluier over het komende twaalfde vijfjarenplan, dat binnenkort aan de partij en in maart aan het Volkscongres wordt voorgelegd ter goedkeuring. Het twaalfde vijfjarenplan loopt van 2011 tot 2015 en wordt binnenkort aan het Centraal Comitée van de CPC voorgelegd. Ter voorbereiding van de discussie daarover bezochten heel wat topleiders de afgelopen weken verschillende provincies. Hu…

Hoe gevaarlijk is de vastgoedbel?

Er is opnieuw sprake van extra maatregelen om de vastgoedsector af te remmen bevestigde premier Wen op het World Economic Forum in Tianjin. Niet te verwonderen, want in Beijing, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen steeg de verkoop van appartementen in augustus sterk vergeleken met vorig jaar; in Beijing bijv. met 149 %. Van juli tot augustus alleen al steeg de verkoop in Shenzhen met 86 %. En in Shanghai stegen de prijzen op een maand met 9,5 %. Opnieuw…

Logistieke basis voor de 'Go West'-campagne

Goodman Group, een van de grootste ondernemingen in Australië, zal logistieke complexen aanleggen in het westen van China. De groep speelt in op het ontwikkelingsoffensief in de regio dat Beijing gaat opvoeren. Goodman is nu grond aan het kopen in de buurt van Chongqing, Chengdu, Xi’an en Wuhan, en is druk bezig met het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten. Vorige maand heeft de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming (National Development and Reform Commission, NDRC) maar liefst 23 infrastructuurprojecten…

Groei economie koelt af

China’s economie groeide het tweede kwartaal ‘maar’ met 10,3 %, terwijl dat tijdens het eerste kwartaal nog 11,9 % bedroeg. Dit wijst er volgens premier Wen op dat de macro-economische politiek ter afkoeling van te hete sectoren werkt. Met de 10,3 % groei tijdens het tweede kwartaal komt de globale groei tijdens het eerste semester op 11,1 % te liggen. Andere gegevens uit juni wijzen eveneens op een afkoeling van ’s werelds snelst herstellende economie…

Groei 2009 bijgesteld tot 9,1 %

China’s Bureau voor Statistiek maakte vrijdag bekend dat na verificatie de economische groei vorig jaar geen 8,7 % bedroeg maar wel 9,1%. Daardoor werd de Chinese economie groter dan de Japanse. Na herberekening kwam China’s BNP uit op 5.290 miljard $, wat net boven Japans BNP ligt dat 5.080 miljard $ bedraagt. De groei bedroeg dus 9,1 %, terwijl eerst 8,7 % werd gehanteerd. In yuan uitgedrukt komt het BNP op 34.050 miljard yuan, wat…

China op G20

Progressieven in het Westen hebben kritiek op de recente G20. We plaatsen enkele van hun standpunten  naast die van China De G20  (annex G8) in Canada is voorbij. In De  Wereld Morgen geeft Dirk Barrez kritiek op de resultaten  van de bijeenkomst. Er zijn  geen regels vastgelegd om te beletten dat banken opnieuw de economie onderuithalen; er is evenmin een banktaks ingevoerd ter compensatie voor  de hulp  van de overheid om de banken te redden.Er…

Wie is de fabriek van de wereld?

Is China  de fabriek van de wereld?  Pas in 2011 -of ten laatste in 2013-14, afhankelijk van de inflatie- zou  die uitspraak  kunnen  kloppen. Statistieken gepubliceerd door een  Amerikaans adviesbureau IHS  wijzen erop dat in 2011 een einde zou  komen aan de positie van de  Verenigde Staten als grootste industriële natie ter wereld.  De Verenigde Staten overvleugelden zelf Groot-Brittanië kort voor het begin van de 20ste   eeuw. In 2009  produceerden de Verenigde Staten ondanks  de scherpe daling…

Economische achtergrond van sociale onrust

Sociale onrust in China. Het is wellicht het goede moment voor de Chinese arbeiders om voor de dag te komen met hun grieven nu na de crisis talrijke bedrijven hun investeringen in China willen verhogen. De vloed van sociale acties is al een tijdje geleden komen opzetten. Vorige maand gingen meer dan 1000 arbeiders van een Hyundaitoeleveraar in actie, met 15 % opslag als resultaat. In mei staakten 5000 werkers bij Nikon naar aanleiding van een…

Chinese economie stijgt met 11,9 % in Q1

China’s economie groeide tijdens het eerste kwartaal met 11,9 % en kende nauwelijks inflatie. Toch waarschuwen kenners voor een luchtbel in de vastgoedsector. De financiële crisis is in China reeds lang achter de rug. De economie gallopeerde tijdens de eerste drie maanden van het jaar met 11,9 %, aldus officiële statistieken. De prijsindex daarentegen steeg maar met 2 %. De investeringen groeiden aan met een kwart. De kleinhandel steeg met 17,9 % en de aangroei…

Plannen van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie

Op 6 april publiceerde de Nationale Commissie voor de Ontwikkeling en Hervormingen (NDRC), een soort superministerie van economie, op de website van de regering een artikel met haar visie voor de structuur van de Chinese economie op korte en halflange termijn. Kernpunt blijft de verhoging van de binnenlandse consumptie: daarvoor zullen meer jobs gecreëerd worden, zal een groter deel van het national inkomen naar consumptie gaan, en komt er een betere inkomensherverdeling in sommige monopoliesectoren.…